A Flutter based Cwtch UI https://cwtch.im
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

354 lines
22 KiB

{
"@@locale": "tr",
"@@last_modified": "2022-07-30T00:18:33+02:00",
"localeTr": "Türk \/ Türk",
"localeIt": "Italian \/ Italiano",
"tooltipCode": "Kod \/ Monospace",
"createGroupTitle": "Grup Oluştur",
"serverLabel": "Sunucu",
"defaultGroupName": "Awesome Group",
"createGroupBtn": "Oluştur",
"profileOnionLabel": "Bu adresi bağlantı kurmak istediğiniz insanlara gönderin",
"addPeerTab": "Kişi ekle",
"createGroupTab": "Grup oluştur",
"joinGroupTab": "Gruba katıl",
"peerAddress": "Adres",
"peerName": "İsim",
"server": "Sunucu",
"invitation": "Davet",
"groupAddr": "Adres",
"addPeer": "Kişi Ekle",
"createGroup": "Grup oluştur",
"joinGroup": "Gruba katıl",
"newBulletinLabel": "Yeni Bülten",
"postNewBulletinLabel": "Yeni bülten yayınla",
"titlePlaceholder": "başlık...",
"pasteAddressToAddContact": "Yeni konuşma eklemek için buraya bir cwtch adresi, davetiye veya anahtar paketi yapıştırın",
"blocked": "Engelli",
"search": "Ara...",
"invitationLabel": "Davet",
"serverInfo": "Sunucu Bilgileri",
"serverConnectivityConnected": "Sunucu Bağlandı",
"serverConnectivityDisconnected": "Sunucu Bağlantısı Kesildi",
"serverSynced": "Senkronize Edildi",
"serverNotSynced": "Yeni Mesajlar Senkronize Oluyor (Biraz zaman alabilir)...",
"viewServerInfo": "Sunucu Bilgileri",
"groupNameLabel": "Grup İsmi",
"saveBtn": "Kaydet",
"inviteToGroupLabel": "Gruba davet et",
"inviteBtn": "Davet Et",
"deleteBtn": "Sil",
"update": "Güncelleştir",
"searchList": "Listede Ara",
"peerNotOnline": "Kişi çevrimdışı. Uygulamalar şu anda kullanılamıyor.",
"addListItemBtn": "Öğe Ekle",
"membershipDescription": "Aşağıda gruba ileti gönderen kullanıcıların listesi verilmiştir. Bu liste gruba erişimi olan tüm kullanıcıları yansıtmayabilir.",
"dmTooltip": "DM için tıklayın",
"couldNotSendMsgError": "Mesaj gönderilemedi",
"acknowledgedLabel": "Onaylandı",
"pendingLabel": "Bekliyor",
"peerBlockedMessage": "Kişi engelli",
"peerOfflineMessage": "Kişi çevrimdışı, mesajlar şu anda iletilemiyor",
"copyBtn": "Kopyala",
"newGroupBtn": "Yeni grup oluştur",
"acceptGroupInviteLabel": "Daveti kabul etmek istiyor musunuz",
"acceptGroupBtn": "Kabul Et",
"rejectGroupBtn": "Reddet",
"chatBtn": "Sohbet",
"listsBtn": "Listeler",
"bulletinsBtn": "Bültenler",
"puzzleGameBtn": "Yapboz",
"addressLabel": "Adres",
"copiedToClipboardNotification": "Panoya kopyalandı",
"displayNameLabel": "Lütfen bir ad girin",
"blockBtn": "Kişiyi Engelle",
"savePeerHistory": "Geçmişi Kaydet",
"savePeerHistoryDescription": "Kişi ile ilgili tüm geçmişin silinip silinmeyeceğini belirler.",
"dontSavePeerHistory": "Geçmişi Sil",
"unblockBtn": "Kişi Engelini Kaldır",
"addProfileTitle": "Yeni profil ekle",
"editProfileTitle": "Profili Düzenle",
"profileName": "Kullanıcı adı",
"defaultProfileName": "Alice",
"newProfile": "Yeni Profil",
"editProfile": "Profili Düzenle",
"radioNoPassword": "Şifrelenmemiş (parola yok)",
"noPasswordWarning": "Bu hesapta parola kullanılmaması yerel olarak depolanan verilerin şifrelenmeyeceği anlamına gelir",
"yourDisplayName": "Kullanıcı Adınız",
"currentPasswordLabel": "Mevcut Parola",
"password2Label": "Parolayı yeniden gir",
"passwordErrorEmpty": "Parola boş bırakılamaz",
"createProfileBtn": "Profil Oluştur",
"saveProfileBtn": "Profili Kaydet",
"passwordErrorMatch": "Parolalar eşleşmiyor",
"passwordChangeError": "Parola değiştirilirken hata oluştu: Verilen parola reddedildi",
"deleteProfileBtn": "Profili Sil",
"deleteConfirmLabel": "Onaylamak için DELETE yazın",
"deleteProfileConfirmBtn": "Profili Gerçekten Sil",
"deleteConfirmText": "SİL",
"addNewProfileBtn": "Yeni profil ekle",
"enterProfilePassword": "Profillerinizi görmek için parolayı girin",
"error0ProfilesLoadedForPassword": "Bu parolayla 0 profil yüklendi",
"yourProfiles": "Profilleriniz",
"yourServers": "Sunucularınız",
"unlock": "Kilidi Aç",
"cwtchSettingsTitle": "Cwtch Ayarları",
"versionBuilddate": "Sürüm: %1 Derlendiği tarih: %2",
"zoomLabel": "Arayüz yakınlaştırma (aslen metin ve buton boyutlarını etkiler)",
"blockUnknownLabel": "Tanınmayan Kişileri Engelle",
"settingLanguage": "Dil",
"localeDe": "German \/ Deutsch",
"settingInterfaceZoom": "Yakınlaştırma seviyesi",
"largeTextLabel": "Büyük",
"settingTheme": "Açık Tema Kullan",
"themeLight": "Açık",
"themeDark": "Koyu",
"experimentsEnabled": "Deneyleri Etkinleştir",
"versionTor": "Sürüm %1 ve tor %2",
"version": "Sürüm %1",
"builddate": "Derlendiği tarih: %2",
"defaultScalingText": "Varsayılan metin boyutu (ölçek faktörü: ",
"smallTextLabel": "Küçük",
"loadingTor": "Tor yükleniyor...",
"viewGroupMembershipTooltip": "Grup Üyeliğini Görüntüle",
"networkStatusDisconnected": "İnternet bağlantısı kesildi, bağlantınızı kontrol edin",
"networkStatusAttemptingTor": "Tor ağına bağlanıyor",
"networkStatusConnecting": "Ağa ve kişilere bağlanıyor...",
"networkStatusOnline": "Çevrimiçi",
"newConnectionPaneTitle": "Yeni Bağlantı",
"addListItem": "Yeni Liste Öğesi Ekle",
"addNewItem": "Listeye yeni bir öğe ekle",
"todoPlaceholder": "Yapılacaklar...",
"enableGroups": "Grup Sohbetini Etkinleştir",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Profili silmek için parolayı girin.",
"conversationSettings": "Sohbet Ayarları",
"invalidImportString": "Geçersiz içe aktarma girdisi",
"contactAlreadyExists": "Kişi Zaten Ekli",
"tooltipOpenSettings": "Ayarlar bölmesini aç",
"descriptionExperiments": "Cwtch deneyleri, Cwtch'a grup sohbeti, bot entegrasyonu vb. gibi 1:1 meta veriye dayanıklılıktan farklı gizlilik önceliklerine sahip olabilen işlevler ekleyen opsiyonel özelliklerdir.",
"tooltipAddContact": "Yeni bir kişi veya sohbet ekle",
"titleManageContacts": "Sohbetler",
"tooltipUnlockProfiles": "Parolalarını girerek şifrelenmiş profillerin kilidini açın.",
"titleManageProfiles": "Cwtch Profillerini Yönet",
"descriptionExperimentsGroups": "Grup deneyi, Cwtch'un birden fazla kişiyle bağlantısını kolaylaştırmak için güvenilmeyen sunucu altyapısına bağlanmasına olanak tanır.",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Bu seçenek etkinse, kişi listenizde olmayan kullanıcılardan gelen bağlantılar otomatik olarak kapatılır.",
"successfullAddedContact": "Başarıyla eklendi",
"titleManageServers": "Sunucuları Yönet",
"inviteToGroup": "Bir gruba katılma daveti aldınız:",
"leaveConversation": "Sohbetten Ayrıl",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Bu görüşmeden ayrılmak istediğinize emin misiniz? Tüm mesajlar silinecek.",
"yesLeave": "Evet, Sohbetten Ayrıl",
"chatHistoryDefault": "Cwtch kapatıldığında bu konuşma silinecek! Mesaj geçmişi farklı sohbetler için sağ üstteki Ayarlar menüsünden etkinleştirilebilir.",
"accepted": "Kabul edildi!",
"rejected": "Reddedildi!",
"contactSuggestion": "İletişim önerileri: ",
"sendAnInvitation": "Bir davetiye gönderdiniz: ",
"torVersion": "Tor Sürümü",
"torStatus": "Tor Durumu",
"resetTor": "Sıfırla",
"cancel": "İptal",
"sendMessage": "Mesaj Gönder",
"sendInvite": "Kişi veya grup daveti gönderme",
"deleteProfileSuccess": "Profil başarıyla silindi",
"addServerFirst": "Grup oluşturmadan önce sunucu eklemeniz gerekir",
"nickChangeSuccess": "Profil kullanıcı adı başarıyla değiştirildi",
"createProfileToBegin": "Başlamak için bir profil oluşturun veya kilidini açın",
"addContactFirst": "Sohbete başlamak için bir kişi ekleyin veya seçin.",
"torNetworkStatus": "Tor ağ durumu",
"debugLog": "Konsol hata ayıklama kayıtlarını aç",
"profileDeleteSuccess": "Profil başarıyla silindi",
"malformedMessage": "Hatalı biçimlendirilmiş mesaj",
"shutdownCwtchTooltip": "Cwtch'u Kapat",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Cwtch'u Kapat?",
"shutdownCwtchDialog": "Cwtch'i kapatmak istediğinize emin misiniz? Bu tüm bağlantıları kapatacak, ve uygulamadan çıkacaktır.",
"shutdownCwtchAction": "Cwtch'u Kapat",
"groupInviteSettingsWarning": "Gruba katılma daveti aldınız! Bu Daveti görüntülemek için lütfen Ayarlar'dan Grup Sohbeti Deneyini etkinleştirin.",
"tooltipHidePassword": "Parolayı Gizle",
"tooltipShowPassword": "Parolayı Göster",
"newPassword": "Yeni Parola",
"radioUsePassword": "Parola",
"password1Label": "Parola",
"password": "Parola",
"notificationNewMessageFromPeer": "Yeni mesaj!",
"notificationNewMessageFromGroup": "Yeni grup mesajı!",
"tooltipAcceptContactRequest": "Bağlantı isteğini kabul et",
"tooltipRejectContactRequest": "Bağlantı isteğini reddet",
"tooltipReplyToThisMessage": "Bu mesajı yanıtla",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Alıntılanan mesajı kaldır.",
"localePl": "Polish \/ Polski",
"settingUIColumnPortrait": "UI Sütunları Portre Modu",
"settingUIColumnLandscape": "UI Sütunları Yatay Modu",
"settingUIColumnSingle": "Tek",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Çift (1:2)",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Çift (1:4)",
"settingUIColumnOptionSame": "Portre modu ayarı ile aynı",
"contactGoto": "%1 ile olan sohbete git",
"addContact": "Kişi ekle",
"addContactConfirm": "%1 kişisini ekle",
"encryptedProfileDescription": "Bir profili parola ile şifrelemek, profili bu aygıtı kullanabilecek diğer kişilerden korur. Doğru şifre girilene kadar şifrelenmiş profiller görüntülenemez veya erişilemez.",
"plainProfileDescription": "Cwtch profillerinizi parola ile korumanızı öneririz. Bir parola belirlemezseniz, bu cihaza erişimi olan herkes kişiler, mesajlar ve kriptografik anahtarlar da dahil olmak üzere hassas bilgilerinize erişebilir.",
"placeholderEnterMessage": "Bir mesaj yazın...",
"labelFilesize": "Boyut",
"blockedMessageMessage": "Bu mesaj blokladığınız bir profilden gönderilmiş",
"showMessageButton": "Mesajı Görüntüle",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Bilinmeyen kişilerden gelen bağlantılar engelli. Bu özelliği Ayarlar'dan değiştirebilirsiniz",
"archiveConversation": "Bu Sohbeti Arşivle",
"streamerModeLabel": "Yayıncı\/Sunum Modu",
"descriptionStreamerMode": "Bu seçenek etkinleştirildiğinde profiller, iletişim adresleri gibi bilgiler saklanarak uygulama daha gizli hale getirilir.",
"retrievingManifestMessage": "Dosya bilgileri alınıyor...",
"openFolderButton": "Klasörü Aç",
"downloadFileButton": "İndir",
"labelFilename": "Dosya Adı",
"messageEnableFileSharing": "Bu mesajı görüntüleyebilmek için dosya paylaşma deneyini etkinleştirin.",
"settingFileSharing": "Dosya Paylaşma",
"messageFileSent": "Bir dosya gönderdiniz",
"messageFileOffered": "Kişi size bir dosya göndermek istiyor",
"tooltipSendFile": "Dosya Gönder",
"descriptionFileSharing": "Dosya paylaşım deneyi, Cwtch kişileri ve gruplarından dosya gönderip almanızı sağlar. Bir dosyayı bir grupla paylaşmanın, o grubun üyelerinin dosyayı indirmek için doğrudan Cwtch üzerinden sizinle bağlantı kurmasıyla sonuçlanacağını unutmayın.",
"titleManageProfilesShort": "Profiller",
"addServerTitle": "Sunucu Ekle",
"editServerTitle": "Sunucuyu Düzenle",
"serverAddress": "Sunucu Adresi",
"serverDescriptionLabel": "Sunucu Açıklaması",
"serverDescriptionDescription": "Kişisel yönetiminiz için sunucu açıklaması, dışarıyla asla paylaşılmayacaktır",
"serverEnabled": "Sunucu Etkin",
"serverEnabledDescription": "Sunucuyu başlat veya durdur",
"serverAutostartLabel": "Otomatik başlatma",
"serverAutostartDescription": "Uygulamanın açılışta sunucuyu otomatik olarak başlatıp başlatmayacağını belirler",
"saveServerButton": "Sunucuyu Kaydet",
"serversManagerTitleLong": "Barındırdığınız Sunucular",
"serversManagerTitleShort": "Sunucular",
"addServerTooltip": "Yeni sunucu ekle",
"unlockServerTip": "Başlamak için bir sunucu oluşturun veya sunucunuzun kilidini açın",
"unlockProfileTip": "Başlamak için bir profil oluşturun veya profilinizin kilidini açın",
"enterServerPassword": "Sunucuyu açmak için şifre girin",
"settingServersDescription": "Sunucu barındırma deneyi Cwtch sunucularını barındırmayı ve yönetmeyi sağlar",
"settingServers": "Sunucu Barındırma",
"copyAddress": "Adresi Kopyala",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Lütfen sunucuyu silmek için şifreyi girin",
"deleteServerSuccess": "Sunucu başarıyla silindi",
"deleteServerConfirmBtn": "Sunucuyu gerçekten sil",
"plainServerDescription": "Cwtch sunucularınızı bir parola ile korumanızı öneririz. Bir parola belirlemezseniz, bu cihaza erişimi olan herkes kriptografik anahtarlar da dahil olmak üzere sunucunun hassas bilgilerine erişebilir.",
"encryptedServerDescription": "Bir sunucuyu parola ile şifrelemek, sunucuyu bu aygıtı kullanabilecek diğer kişilerden korur. Doğru şifre girilene kadar şifrelenmiş sunucular görüntülenemez veya erişilemez.",
"fileSavedTo": "Şuraya kaydedildi",
"fileInterrupted": "Kesildi",
"fileCheckingStatus": "İndirme durumunu kontrol ediyor",
"verfiyResumeButton": "Doğrula\/devam et",
"copyServerKeys": "Anahtarları kopyala",
"newMessagesLabel": "Yeni Mesajlar",
"importLocalServerLabel": "Yerel bir sunucuyu içeri aktar",
"importLocalServerSelectText": "Yerel Sunucu Seç",
"importLocalServerButton": "%1'i içeri aktar",
"groupsOnThisServerLabel": "Bu sunucuda içinde bulunduğum gruplar",
"fieldDescriptionLabel": "Açıklama",
"manageKnownServersButton": "Bilinen Sunucuları Yönet",
"displayNameTooltip": "Lütfen bir ad girin",
"serverMetricsLabel": "Sunucu Bilgileri",
"manageKnownServersLong": "Bilinen Sunucuları Yönet",
"manageKnownServersShort": "Sunucular",
"serverTotalMessagesLabel": "Toplam Mesaj",
"serverConnectionsLabel": "Bağlantı",
"enableExperimentClickableLinks": "Tıklanabilir Linkleri Etkinleştir",
"experimentClickableLinksDescription": "Tıklanabilir bağlantılar deneyi, mesajlarda paylaşılan URL'lere tıklamanıza olanak tanır",
"settingImagePreviewsDescription": "Görseller ve Profil Resimleri otomatik olarak indirilir ve görüntülenir. Cwtch'u güvenmediğiniz kişilerle iletişim kurmak için kullanıyorsanız bu deneysel özelliği etkinleştirmemenizi öneririz.",
"settingDownloadFolder": "İndirilenler Klasörü",
"themeColorLabel": "Renk Teması",
"loadingCwtch": "Cwtch yükleniyor...",
"storageMigrationModalMessage": "Profiller yeni depolama biçimine taşınıyor. Bu işlem birkaç dakika sürebilir...",
"msgFileTooBig": "Dosya boyutu 10 GB'ı geçemez",
"msgConfirmSend": "Göndermek istediğinize emin misiniz",
"btnSendFile": "Dosya Gönder",
"msgAddToAccept": "Bu dosyayı kabul etmek için hesabı kişilerinize ekleyin.",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Varsayılan tor konfigürasyonunu geçersiz kıl. Uyarı: Bu tehlikeli olabilir. Yalnızca ne yaptığınızı biliyorsanız açın.",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Gelişmiş Tor Konfigürasyonunu Etkinleştir",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Özel Tor Hizmeti Konfigürasyonunu (torrc) Kullan",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Sisteminizde mevcut bir Tor hizmetini kullanın, veya Cwtch Tor Hizmeti'nin parametrelerini değiştirin",
"torSettingsCustomSocksPort": "Özel SOCKS Portu",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Tor proxy'sine kontrol bağlantıları için özel bir port kullan",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Tor proxy'sine veri bağlantıları için özel bir port kullan",
"torSettingsCustomControlPort": "Özel Kontrol Portu",
"torSettingsErrorSettingPort": "Port Numarası 1 ile 65535 arasında olmalıdır",
"settingImagePreviews": "Görsel Önizlemeleri ve Profil Resimleri",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Dosyalar otomatik olarak indirildiğinde (örneğin görsel önizlemeleri etkinleştirildiğinde görsel dosyaları), dosyaların indirileceği varsayılan bir konum gereklidir.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "İndirilen dosyalara farklı bir varsayılan klasör seçmek için gözat.",
"descriptionACNCircuitInfo": "Anonim iletişim ağının (ACN) bu konuşmaya bağlanmak için kullandığı yol hakkında ayrıntılı bilgi.",
"labelACNCircuitInfo": "ACN Ağ Bilgisi",
"labelTorNetwork": "Tor Ağı",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Cwtch'un bir sonraki açılışında yeniden kullanmak için indirilmiş Tor uzlaşmasını önbelleğe alın. Bu, Tor'un daha hızlı başlamasını sağlar. Devre dışı bırakıldığında, Cwtch açılırken önbelleğe alınmış verileri temizler.",
"torSettingsEnableCache": "Tor Uzlaşmasını Önbelleğe Al",
"notificationPolicyMute": "Sessiz",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Profil Resmi Seçin",
"notificationPolicyOptIn": "Mümkünse Al",
"notificationPolicyDefaultAll": "Tümü Varsayılan",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Mümkünse Al",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Varsayılan",
"conversationNotificationPolicyNever": "Asla",
"notificationPolicySettingLabel": "Bildirim İlkeleri",
"notificationContentSettingLabel": "Bildirim İçeriği",
"notificationPolicySettingDescription": "Varsayılan uygulama bildirim davranışını belirler",
"notificationContentSettingDescription": "Sohbet bildirimlerinin içeriğini belirler",
"tooltipUnpinConversation": "Sohbetin \"Sohbetler\"in üstüne sabitlemesini kaldır",
"tooltipPinConversation": "Sohbeti \"Sohbetler\"in üstüne sabitle",
"newMessageNotificationConversationInfo": "%1 Sohbetinde Yeni Mesaj",
"notificationContentContactInfo": "Sohbet Bilgileri",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Sohbet Bildirim İlkeleri",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Bu sohbet için bildirim ayarlarını kontrol et",
"settingGroupBehaviour": "Davranış",
"settingsGroupAppearance": "Görünüş",
"settingsGroupExperiments": "Deneyler",
"notificationContentSimpleEvent": "Yalın Olay",
"newMessageNotificationSimple": "Yeni Mesaj",
"localeDa": "Danish \/ Dansk",
"exportProfile": "Profili Dışa Aktar",
"exportProfileTooltip": "Bu profili şifrelenmiş bir dosyaya yedekleyin. Şifrelenmiş dosya başka bir Cwtch uygulamasına aktarılabilir.",
"importProfile": "Profili İçe Aktar",
"importProfileTooltip": "Başka bir Cwtch oluşumunda oluşturulmuş bir profili içeri aktarmak için şifrelenmiş bir Cwtch yedeği kullanın.",
"clickableLinkError": "URL açılmaya çalışılırken hata oluştu",
"failedToImportProfile": "Profil İçe Aktarılırken Hata Oluştu",
"successfullyImportedProfile": "Profil Başarıyla İçe Aktarıldı: %profile",
"shuttingDownApp": "Kapanıyor...",
"clickableLinksWarning": "Bu URL'yi açmak Cwtch dışında bir uygulama başlatacak ve metadata teşhir edebilir veya Cwtch'un güvenliğini tehlikeye atabilir. Yalnızca güvendiğiniz kişilerden gelen URL'leri açın. Devam etmek istediğinize emin misiniz?",
"clickableLinkOpen": "URL'yi aç",
"clickableLinksCopy": "URL'yi kopyala",
"formattingExperiment": "Mesaj Biçimlendirme",
"messageFormattingDescription": "Görüntülenen mesajlarda zengin metin biçimlendirmesini etkinleştirin, örneğin **kalın** ve *italik*",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Bu özellik Gruplar Özelliği'nin Ayarlar'dan etkinleştirilmesini gerektirir",
"settingAndroidPowerExemption": "Android Pil Optimizasyonlarını Yoksay",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Opsiyonel: Android'den Cwtch'u optimize edilmiş güç yönetiminden muaf tutmasını isteyin. Bu daha fazla pil kullanımı pahasına uygulamanın daha stabil çalışmasını sağlayacaktır.",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Cwtch içinden Pil Optimizasyonu yeniden etkinleştirilemiyor. Lütfen Android \/ Ayarlar \/ Uygulamalar \/ Cwtch \/ Pil sayfasına gidin ve 'Pil Kullanımını Yönet' bölümünün altında 'Optimize edilmiş'e basın",
"okButton": "OK",
"tooltipBoldText": "Kalın",
"tooltipBackToMessageEditing": "Mesaj Düzenlemeye Geri Dön",
"tooltipItalicize": "İtalik",
"tooltipSuperscript": "Üst Simge",
"tooltipSubscript": "Alt Simge",
"tooltipStrikethrough": "Üstü Çizili",
"tooltipPreviewFormatting": "Mesaj Biçimlendirmesini Önizle",
"manageSharedFiles": "Paylaşılan Dosyaları Yönet",
"stopSharingFile": "Dosya Paylaşımını Durdur",
"restartFileShare": "Dosya Paylaşımını Başlat",
"viewReplies": "Mesaja gelen yanıtları görüntüle",
"headingReplies": "Yanıtlar",
"messageNoReplies": "Bu mesaja yanıt gelmemiş.",
"fileDownloadUnavailable": "Bu dosya indirmeye uygun görünmüyor. Gönderen dosyanın indirilmesini engellemiş olabilir.",
"replyingTo": "%1 hesabına yanıt veriliyor",
"localeCy": "Welsh \/ Cymraeg",
"localeEl": "Greek \/ Ελληνικά",
"localeNo": "Norwegian \/ Norsk",
"localeLb": "Luxembourgish \/ Lëtzebuergesch",
"localeRo": "Romanian \/ Română",
"themeNameNeon2": "Neon2",
"themeNameNeon1": "Neon1",
"themeNameMidnight": "Midnight",
"themeNameMermaid": "Mermaid",
"themeNamePumpkin": "Pumpkin",
"themeNameGhost": "Ghost",
"themeNameVampire": "Vampire",
"themeNameWitch": "Witch",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"localeRU": "Russian \/ Русский",
"localeEs": "Spanish \/ Español",
"localePt": "Portuguese \/ Portuguesa",
"localeFr": "French \/ Français",
"localeEn": "English \/ English"
}