Преглед на файлове

drone notify-gogs even on failure

pull/114/head
Dan Ballard преди 1 година
родител
ревизия
298a996b7d
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 0 реда
  1. 1
    0
      .drone.yml

+ 1
- 0
.drone.yml Целия файл

@@ -39,5 +39,6 @@ pipeline:
image: openpriv/drone-gogs
when:
event: pull_request
status: [ success, changed, failure ]
secrets: [gogs_account_token]
gogs_url: https://git.openprivacy.ca

Loading…
Отказ
Запис