Kaynağa Gözat

drone no tidy

pull/270/head
Dan Ballard 9 ay önce
ebeveyn
işleme
dfcf7f8777
1 değiştirilmiş dosya ile 0 ekleme ve 1 silme
  1. +0
    -1
      .drone.yml

+ 0
- 1
.drone.yml Dosyayı Görüntüle

@@ -10,7 +10,6 @@ pipeline:
- wget https://git.openprivacy.ca/openprivacy/buildfiles/raw/master/tor/torrc
- chmod a+x tor
- export GO111MODULE=on
- go mod tidy
- go mod vendor
- go get -u golang.org/x/lint/golint
quality:


Yükleniyor…
İptal
Kaydet