Official cwtch.im peer and server implementations. https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Dan Ballard 0f9aa68ca8 Merge pull request 'BugFix: Crash when sending a message to a Peer who is not a Contact' (#382) from bugfix into master 2 tygodni temu
..
attr Allow Peers to Store History 1 rok temu
errors.go Sign and Check ToFU Server Bundle 10 miesięcy temu
group.go a few select staticcheck fixes 2 miesięcy temu
group_test.go Replace old GroupID with new Dervied GroupID 2 miesięcy temu
keyBundle.go a few select staticcheck fixes 2 miesięcy temu
keyBundle_test.go Upgrade Tapir, Log, Connectivity 4 miesięcy temu
message.go BugFix: Crash when sending a message to a Peer who is not a Contact 2 tygodni temu
message_test.go BugFix: Crash when sending a message to a Peer who is not a Contact 2 tygodni temu
profile.go Fix IsServer check in Invite 1 miesiąc temu
profile_test.go More test fixes 1 miesiąc temu