Official cwtch.im peer and server implementations. https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Dan Ballard e91e892eef Adding new authorization level to peers; porting Blocked status to authorization; removing trusted; securing engine/peerapp message processing around authoriztion 1 miesiąc temu
..
connections Adding new authorization level to peers; porting Blocked status to authorization; removing trusted; securing engine/peerapp message processing around authoriztion 1 miesiąc temu
fuzzing fixing race conditions; removing peer.GetProfile as unsafe 6 miesięcy temu
ControlChannel.pb.go Adding new authorization level to peers; porting Blocked status to authorization; removing trusted; securing engine/peerapp message processing around authoriztion 1 miesiąc temu
ControlChannel.proto Lots of peerand serverstuff 2 lat temu
cwtch-profile.pb.go Fixing #118 - Adding an initial message to group setup 1 rok temu
cwtch-profile.proto Fixing #118 - Adding an initial message to group setup 1 rok temu
group_message.pb.go Actually implementing correct signature construction 2 lat temu
group_message.proto Actually implementing correct signature construction 2 lat temu