Official cwtch.im peer implementation. https://cwtch.im
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 

24 lines
553 B

#!/bin/sh
echo "Checking code quality (you want to see no output here)"
echo ""
echo "Vetting:"
go list ./... | xargs go vet
echo ""
echo "Linting:"
staticcheck ./...
echo "Time to format"
gofmt -l -s -w .
# ineffassign (https://github.com/gordonklaus/ineffassign)
echo "Checking for ineffectual assignment of errors (unchecked errors...)"
ineffassign .
# misspell (https://github.com/client9/misspell/cmd/misspell)
echo "Checking for misspelled words..."
misspell . | grep -v "testing/" | grep -v "vendor/" | grep -v "go.sum" | grep -v ".idea"