Official cwtch.im peer and server implementations. https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

24 wiersze
543 B

#!/bin/sh
echo "Checking code quality (you want to see no output here)"
echo ""
echo "Vetting:"
go list ./... | xargs go vet
echo ""
echo "Linting:"
go list ./... | xargs golint
echo "Time to format"
gofmt -l -s -w .
# ineffassign (https://github.com/gordonklaus/ineffassign)
echo "Checking for ineffectual assignment of errors (unchecked errors...)"
ineffassign .
# misspell (https://github.com/client9/misspell/cmd/misspell)
echo "Checking for misspelled words..."
misspell . | grep -v "vendor/" | grep -v "go.sum" | grep -v ".idea"