Official cwtch.im peer and server implementations. https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

25 wiersze
543 B

 1. #!/bin/sh
 2. echo "Checking code quality (you want to see no output here)"
 3. echo ""
 4. echo "Vetting:"
 5. go list ./... | xargs go vet
 6. echo ""
 7. echo "Linting:"
 8. go list ./... | xargs golint
 9. echo "Time to format"
 10. gofmt -l -s -w .
 11. # ineffassign (https://github.com/gordonklaus/ineffassign)
 12. echo "Checking for ineffectual assignment of errors (unchecked errors...)"
 13. ineffassign .
 14. # misspell (https://github.com/client9/misspell/cmd/misspell)
 15. echo "Checking for misspelled words..."
 16. misspell . | grep -v "vendor/" | grep -v "go.sum" | grep -v ".idea"