Official cwtch.im peer and server implementations. https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

17 wiersze
751 B

 1. #!/bin/bash
 2. set -e
 3. pwd
 4. GORACE="haltonerror=1"
 5. go test -race ${1} -coverprofile=model.cover.out -v ./model
 6. go test -race ${1} -coverprofile=event.cover.out -v ./event
 7. go test -race ${1} -coverprofile=storage.v0.cover.out -v ./storage/v0
 8. go test -race ${1} -coverprofile=storage.v1.cover.out -v ./storage/v1
 9. go test -race ${1} -coverprofile=storage.cover.out -v ./storage
 10. go test -race ${1} -coverprofile=peer.connections.cover.out -v ./protocol/connections
 11. go test -race ${1} -coverprofile=peer.cover.out -v ./peer
 12. go test -race ${1} -coverprofile=server.metrics.cover.out -v ./server/metrics
 13. echo "mode: set" > coverage.out && cat *.cover.out | grep -v mode: | sort -r | \
 14. awk '{if($1 != last) {print $0;last=$1}}' >> coverage.out
 15. rm -rf *.cover.out