Official cwtch.im peer and server implementations. https://cwtch.im
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

139 lines
4.2KB

 1. package model
 2. import (
 3. "testing"
 4. )
 5. func TestProfileIdentity(t *testing.T) {
 6. sarah := GenerateNewProfile("Sarah")
 7. alice := GenerateNewProfile("Alice")
 8. alice.AddContact(sarah.Onion, &sarah.PublicProfile)
 9. if alice.Contacts[sarah.Onion].Name != "Sarah" {
 10. t.Errorf("alice should have added sarah as a contact %v", alice.Contacts)
 11. }
 12. if len(alice.GetContacts()) != 1 {
 13. t.Errorf("alice should be only contact: %v", alice.GetContacts())
 14. }
 15. alice.SetAttribute("test", "hello world")
 16. value, _ := alice.GetAttribute("test")
 17. if value != "hello world" {
 18. t.Errorf("value from custom attribute should have been 'hello world', instead was: %v", value)
 19. }
 20. t.Logf("%v", alice)
 21. }
 22. func TestTrustPeer(t *testing.T) {
 23. sarah := GenerateNewProfile("Sarah")
 24. alice := GenerateNewProfile("Alice")
 25. sarah.AddContact(alice.Onion, &alice.PublicProfile)
 26. alice.AddContact(sarah.Onion, &sarah.PublicProfile)
 27. alice.TrustPeer(sarah.Onion)
 28. if alice.IsBlocked(sarah.Onion) {
 29. t.Errorf("peer should not be blocked")
 30. }
 31. if alice.TrustPeer("") == nil {
 32. t.Errorf("trusting a non existent peer should error")
 33. }
 34. }
 35. func TestBlockPeer(t *testing.T) {
 36. sarah := GenerateNewProfile("Sarah")
 37. alice := GenerateNewProfile("Alice")
 38. sarah.AddContact(alice.Onion, &alice.PublicProfile)
 39. alice.AddContact(sarah.Onion, &sarah.PublicProfile)
 40. alice.BlockPeer(sarah.Onion)
 41. if !alice.IsBlocked(sarah.Onion) {
 42. t.Errorf("peer should not be blocked")
 43. }
 44. if alice.BlockPeer("") == nil {
 45. t.Errorf("blocking a non existent peer should error")
 46. }
 47. }
 48. func TestAcceptNonExistentGroup(t *testing.T) {
 49. sarah := GenerateNewProfile("Sarah")
 50. sarah.AcceptInvite("doesnotexist")
 51. }
 52. func TestRejectGroupInvite(t *testing.T) {
 53. sarah := GenerateNewProfile("Sarah")
 54. alice := GenerateNewProfile("Alice")
 55. sarah.AddContact(alice.Onion, &alice.PublicProfile)
 56. alice.AddContact(sarah.Onion, &sarah.PublicProfile)
 57. gid, invite, _ := alice.StartGroup("2c3kmoobnyghj2zw6pwv7d57yzld753auo3ugauezzpvfak3ahc4bdyd")
 58. sarah.ProcessInvite(string(invite), alice.Onion)
 59. group := alice.GetGroup(gid)
 60. if len(sarah.Groups) == 1 {
 61. if sarah.GetGroup(group.GroupID).Accepted {
 62. t.Errorf("Group should not be accepted")
 63. }
 64. sarah.RejectInvite(group.GroupID)
 65. if len(sarah.Groups) != 0 {
 66. t.Errorf("Group %v should have been deleted", group.GroupID)
 67. }
 68. return
 69. }
 70. t.Errorf("Group should exist in map")
 71. }
 72. func TestProfileGroup(t *testing.T) {
 73. sarah := GenerateNewProfile("Sarah")
 74. alice := GenerateNewProfile("Alice")
 75. sarah.AddContact(alice.Onion, &alice.PublicProfile)
 76. alice.AddContact(sarah.Onion, &sarah.PublicProfile)
 77. gid, invite, _ := alice.StartGroupWithMessage("2c3kmoobnyghj2zw6pwv7d57yzld753auo3ugauezzpvfak3ahc4bdyd", []byte("Hello World"))
 78. sarah.ProcessInvite(string(invite), alice.Onion)
 79. if len(sarah.GetGroups()) != 1 {
 80. t.Errorf("sarah should only be in 1 group instead: %v", sarah.GetGroups())
 81. }
 82. group := alice.GetGroup(gid)
 83. sarah.AcceptInvite(group.GroupID)
 84. c, s1, _ := sarah.EncryptMessageToGroup("Hello World", group.GroupID)
 85. alice.AttemptDecryption(c, s1)
 86. gid2, invite2, _ := alice.StartGroup("2c3kmoobnyghj2zw6pwv7d57yzld753auo3ugauezzpvfak3ahc4bdyd")
 87. sarah.ProcessInvite(string(invite2), alice.Onion)
 88. group2 := alice.GetGroup(gid2)
 89. c2, s2, _ := sarah.EncryptMessageToGroup("Hello World", group2.GroupID)
 90. alice.AttemptDecryption(c2, s2)
 91. sarahGroup := sarah.GetGroup(group.GroupID)
 92. im := sarahGroup.GetInitialMessage()
 93. if string(im) != "Hello World" {
 94. t.Errorf("Initial Message was not stored properly: %v", im)
 95. }
 96. _, _, err := sarah.EncryptMessageToGroup(string(make([]byte, MaxGroupMessageLength*2)), group2.GroupID)
 97. if err == nil {
 98. t.Errorf("Overly long message should have returned an error")
 99. }
 100. bob := GenerateNewProfile("bob")
 101. bob.AddContact(alice.Onion, &alice.PublicProfile)
 102. bob.ProcessInvite(string(invite2), alice.Onion)
 103. c3, s3, err := bob.EncryptMessageToGroup("Bobs Message", group2.GroupID)
 104. if err == nil {
 105. ok, _, message, _ := alice.AttemptDecryption(c3, s3)
 106. if !ok {
 107. t.Errorf("Bobs message to the group should be decrypted %v %v", message, ok)
 108. }
 109. eve := GenerateNewProfile("eve")
 110. ok, _, _, _ = eve.AttemptDecryption(c3, s3)
 111. if ok {
 112. t.Errorf("Eves hould not be able to decrypt Messages!")
 113. }
 114. } else {
 115. t.Errorf("Bob failed to encrypt a message to the group")
 116. }
 117. }