Official cwtch.im peer and server implementations. https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Dan Ballard 4ecc7c0f2b Change password on a peer and it's storage 3 miesięcy temu
..
group.go Change password on a peer and it's storage 3 miesięcy temu
group_test.go Checking if a group is setup on a v3 onion server 1 rok temu
message.go add get/set attribute for profile/contact/group to cwtch_peer that does the action and emits an event; rename profile.GetGroupByGroupID to GetGroup for consitency 5 miesięcy temu
message_test.go add get/set attribute for profile/contact/group to cwtch_peer that does the action and emits an event; rename profile.GetGroupByGroupID to GetGroup for consitency 5 miesięcy temu
profile.go Change password on a peer and it's storage 3 miesięcy temu
profile_test.go add get/set attribute for profile/contact/group to cwtch_peer that does the action and emits an event; rename profile.GetGroupByGroupID to GetGroup for consitency 5 miesięcy temu