Tapir provides a framework for building Anonymous / metadata resistant Services
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

391 B

TAPir: Tiny Anonymous Peer

Tapir is a small library for building p2p applications over anonymous communication systems (right now Tapir only supports Tor v3 Onion Services).

Tapir has been designed as a replacement to the Ricochet protocol.

Features

  • New Authentication Protocol based on v3 Onion Services
  • Bidirectional Application Channels.

Work In Progress