Tapir provides a framework for building Anonymous / metadata resistant Services
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.

24 rader
721 B

package tapir
import (
"git.openprivacy.ca/cwtch.im/tapir/primitives/core"
)
// Capability defines a status granted to a connection, from an application. That allows the connection to access
// other Application or functions within an Application.
type Capability string
// Application defines the interface for all Tapir Applications
type Application interface {
NewInstance() Application
Init(connection Connection)
Transcript() *core.Transcript
PropagateTranscript(transcript *core.Transcript)
}
// InteractiveApplication defines the interface for interactive Tapir applications (apps that expect the user to send
// and receive messages from)
type InteractiveApplication interface {
Application
Listen()
}