Преглед на файлове

translations for InplaceEditText Update button

tags/cwtch-alpha-0.3.0
erinn преди 4 месеца
родител
ревизия
3a744197b8
променени са 5 файла, в които са добавени 33 реда и са изтрити 1 реда
 1. 8
  0
    i18n/translation_de.ts
 2. 8
  0
    i18n/translation_en.ts
 3. 8
  0
    i18n/translation_fr.ts
 4. 8
  0
    i18n/translation_pt.ts
 5. 1
  1
    qml/widgets/InplaceEditText.qml

+ 8
- 0
i18n/translation_de.ts Целия файл

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 8
- 0
i18n/translation_en.ts Целия файл

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 8
- 0
i18n/translation_fr.ts Целия файл

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 8
- 0
i18n/translation_pt.ts Целия файл

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 1
- 1
qml/widgets/InplaceEditText.qml Целия файл

@@ -82,7 +82,7 @@ Item {
anchors.topMargin: 3
anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
visible: false
text: "Update"
text: qsTr("Update")


onClicked: txt.save()

Loading…
Отказ
Запис