Procházet zdrojové kódy

translations for InplaceEditText Update button

tags/cwtch-alpha-0.3.0
erinn před 4 měsíci
rodič
revize
3a744197b8

+ 8
- 0
i18n/translation_de.ts Zobrazit soubor

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 8
- 0
i18n/translation_en.ts Zobrazit soubor

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 8
- 0
i18n/translation_fr.ts Zobrazit soubor

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 8
- 0
i18n/translation_pt.ts Zobrazit soubor

@@ -99,6 +99,14 @@
</message>
</context>
<context>
<name>InplaceEditText</name>
<message>
<location filename="../qml/widgets/InplaceEditText.qml" line="85"/>
<source>Update</source>
<translation type="unfinished"></translation>
</message>
</context>
<context>
<name>ListOverlay</name>
<message>
<location filename="../qml/overlays/ListOverlay.qml" line="184"/>

+ 1
- 1
qml/widgets/InplaceEditText.qml Zobrazit soubor

@@ -82,7 +82,7 @@ Item {
anchors.topMargin: 3
anchors.horizontalCenter: parent.horizontalCenter
visible: false
text: "Update"
text: qsTr("Update")


onClicked: txt.save()

Načítá se…
Zrušit
Uložit