Deprecated QT-based UI for Cwtch: For the new Flutter UI go to: https://git.openprivacy.ca/cwtch.im/cwtch-ui https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 
 
 
 

9 wiersze
69 B

.idea
deploy
moc*
rcc*
*.qmlc
*.jsc
vendor/
.directory
cwtch_log.txt