this is the main cwtch gui with the pretty interface https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

308 B

Settings List / Flickable

Content not scrolling: Flickable does some reparenting behind the scenes and so in the top level child of the Flickable you will need:

parent: root.contentItem

And in the flickable you will need to set the contentHeight:

contentHeight: <childId>.height + <padding>