this is the main cwtch gui with the pretty interface https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

14 wiersze
610 B

  1. #!/bin/sh
  2. docker pull registry.openprivacy.ca:5000/therecipe/qt:linux_static-2019.11
  3. docker tag 572cd474b221 therecipe/qt:linux_static
  4. docker rmi registry.openprivacy.ca:5000/therecipe/qt:linux_static-2019.11
  5. docker pull registry.openprivacy.ca:5000/therecipe/qt:windows_64_static-2019.11
  6. docker tag 54c984171442 therecipe/qt:windows_64_static
  7. docker rmi registry.openprivacy.ca:5000/therecipe/qt:windows_64_static-2019.11
  8. docker pull registry.openprivacy.ca:5000/therecipe/qt:android-2019.11
  9. docker tag 4d4b5415b19d therecipe/qt:android
  10. docker rmi registry.openprivacy.ca:5000/therecipe/qt:android-2019.11