this is the main cwtch gui with the pretty interface https://cwtch.im
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

9 wiersze
108 B

  1. #!/bin/sh
  2. # go get git.openprivacy.ca/openprivacy/qmlfmt
  3. cd qml
  4. find -iname "*.qml" | xargs qmlfmt
  5. cd ..