September 18, 2020 - September 25, 2020

Při vyloučení slučování, 0 autoři nahrály 0 revizí do master a 8 revizí do všech větví. Na master, 0 soubory se změnily a bylo zde 0 přidání a 0 odebrání.