June 14, 2020 - June 14, 2021

Wykluczając scalenia, 1 autor przepchnął(-ęła) 1 commit do master i 100 commity do wszystkich gałęzi. Na master, 1 plik zmodyfikował(-a) w wyniku czego powstały 1 dodanie i 1 usunięcie.