Tapir provides a framework for building Anonymous / metadata resistant Services
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Dan Ballard a3262d3478 Merge branch 'master' of https://git.openprivacy.ca/cwtch.im/tapir 7 miesięcy temu
applications Update per Dans' Comments 8 miesięcy temu
networks/tor Updates given Erinns Comments 8 miesięcy temu
persistence Updates given Erinns Comments 8 miesięcy temu
primitives Amend sign with token constraint api to use []byte instead of token 8 miesięcy temu
testing Updates given Erinns Comments 8 miesięcy temu
.drone.yml Merge branch 'master' of https://git.openprivacy.ca/cwtch.im/tapir 7 miesięcy temu
.gitignore Updates given Erinns Comments 8 miesięcy temu
README.md Force Failure if remote attempts to authenticate with a different 1 rok temu
application.go Move to ristretto255 lib 8 miesięcy temu
go.mod Updating ristretto dependency 7 miesięcy temu
go.sum Updating ristretto dependency 7 miesięcy temu
service.go Updates given Erinns Comments 8 miesięcy temu
tapir.png Updated Logo 1 rok temu

README.md

TAPir: Tiny Anonymous Peer

Tapir is a small library for building p2p applications over anonymous communication systems (right now Tapir only supports Tor v3 Onion Services).

Tapir has been designed as a replacement to the Ricochet protocol.

Features

  • New Authentication Protocol based on v3 Onion Services
  • Bidirectional Application Channels.

Work In Progress