resolve git conflicts
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.

22 wiersze
315 B

 1. #!/bin/bash
 2. if [ ! -d ".git" ]; then
 3. echo "err: not a git repository"
 4. exit
 5. fi
 6. url=$(git remote -v | grep fetch | sed 's/\t/ /g' | cut -d' ' -f2 | sort | uniq)
 7. lines=$(echo "$url" | wc -l)
 8. dir=$(pwd)
 9. if [ "$lines" != "1" ]; then
 10. echo "err: too many remotes"
 11. exit
 12. fi
 13. cd ..
 14. rm -rf $dir
 15. git clone $url
 16. cd $dir