A library providing an ACN (Anonymous Communication Network) abstraction and a tor (for now) implementation.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Dan Ballard beb2665c49 add tor.IsValidHostname před 1 měsícem
tor add tor.IsValidHostname před 1 měsícem
.gitignore more tor provider into to own package, fix race condition, minor renaming před 2 měsíci
LICENSE import libricochet-go connectivity package as stand alone repo před 2 měsíci
README.md Initial commit před 2 měsíci
acn.go more tor provider into to own package, fix race condition, minor renaming před 2 měsíci
go.mod update log to 1.0.0 před 2 měsíci
go.sum update log to 1.0.0 před 2 měsíci
localProvider.go more tor provider into to own package, fix race condition, minor renaming před 2 měsíci
quality.sh import libricochet-go connectivity package as stand alone repo před 2 měsíci
tests.sh more tor provider into to own package, fix race condition, minor renaming před 2 měsíci

README.md

connectivity

A library providing an ACN (Anonymous Communication Network) abstraction and a tor (for now) implementation.