Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Sarah Jamie Lewis 94b9190aa3 Updaing 2 miesięcy temu
examples zcash light wallet stats, also support for getblock 2 miesięcy temu
testing Adding getTotalBalance and Enhancing received transactions 5 miesięcy temu
.gitignore Initial Commit 9 miesięcy temu
LICENSE Initial Commit 9 miesięcy temu
README.md Clean up APIs 6 miesięcy temu
api.go Merge branch 'cleanup' 2 miesięcy temu
api_test.go Clean up APIs 6 miesięcy temu
go.mod Updaing 2 miesięcy temu
go.sum Updaing 2 miesięcy temu
hex.go Clean up APIs 6 miesięcy temu
zcash_client.go Merge branch 'cleanup' 2 miesięcy temu

README.md

zcashrpc

A small go library for interfacing with a zcash full node. Currently supports:

  • gettransaction
  • z_validateaddress
  • z_sendmany
  • z_listreceivedbyaddress