Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Sarah Jamie Lewis 94b9190aa3 Updaing 2 månader sedan
examples zcash light wallet stats, also support for getblock 2 månader sedan
testing Adding getTotalBalance and Enhancing received transactions 5 månader sedan
.gitignore Initial Commit 9 månader sedan
LICENSE Initial Commit 9 månader sedan
README.md Clean up APIs 6 månader sedan
api.go Merge branch 'cleanup' 2 månader sedan
api_test.go Clean up APIs 6 månader sedan
go.mod Updaing 2 månader sedan
go.sum Updaing 2 månader sedan
hex.go Clean up APIs 6 månader sedan
zcash_client.go Merge branch 'cleanup' 2 månader sedan

README.md

zcashrpc

A small go library for interfacing with a zcash full node. Currently supports:

  • gettransaction
  • z_validateaddress
  • z_sendmany
  • z_listreceivedbyaddress