Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
George Tankersley 6cc147bf72
ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37)
2 miesięcy temu
internal all: ensure compatibility with older Go versions 1 rok temu
LICENSE LICENSE: add Henry de Valence 1 rok temu
README.md README.md: new file 1 rok temu
fe.go ristretto255: check element minimality by comparing Bytes output 2 lat temu
go.mod all: ensure compatibility with older Go versions 1 rok temu
ristretto255.go ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37) 2 miesięcy temu
ristretto255_test.go ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37) 2 miesięcy temu
scalar.go ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37) 2 miesięcy temu

README.md

ristretto255

GoDoc

Package ristretto255 implements draft-hdevalence-cfrg-ristretto-01.