25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
George Tankersley 6cc147bf72
ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37)
2 ay önce
internal all: ensure compatibility with older Go versions 1 yıl önce
LICENSE LICENSE: add Henry de Valence 1 yıl önce
README.md README.md: new file 1 yıl önce
fe.go ristretto255: check element minimality by comparing Bytes output 2 yıl önce
go.mod all: ensure compatibility with older Go versions 1 yıl önce
ristretto255.go ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37) 2 ay önce
ristretto255_test.go ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37) 2 ay önce
scalar.go ristretto255: add Set() to Scalar and Element types (#37) 2 ay önce

README.md

ristretto255

GoDoc

Package ristretto255 implements draft-hdevalence-cfrg-ristretto-01.