Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Sofía Celi 0d071701f3
Update instruction
před 7 měsíci
archetypes Initial Website Commit před 2 roky
content make it possible to go get cwtch.im/app/ui před 1 rokem
.gitignore Initial Website Commit před 2 roky
LICENSE Update 'LICENSE' před 2 roky
README.md Update instruction před 7 měsíci
config.toml spelling před 2 roky

README.md

Cwtch Website

Currently running at https://cwtch.im

To install: git clone https://git.openprivacy.ca/cwtch.im

cd website

// Get the hugo alabaster theme
git clone git@github.com:digitalcraftsman/hugo-alabaster-theme.git themes/hugo-alabaster-theme

// build
hugo

// or run the server
hugo server