Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Sofía Celi 0d071701f3
Update instruction
7 miesięcy temu
archetypes Initial Website Commit 2 lat temu
content make it possible to go get cwtch.im/app/ui 1 rok temu
.gitignore Initial Website Commit 2 lat temu
LICENSE Update 'LICENSE' 2 lat temu
README.md Update instruction 7 miesięcy temu
config.toml spelling 2 lat temu

README.md

Cwtch Website

Currently running at https://cwtch.im

To install: git clone https://git.openprivacy.ca/cwtch.im

cd website

// Get the hugo alabaster theme
git clone git@github.com:digitalcraftsman/hugo-alabaster-theme.git themes/hugo-alabaster-theme

// build
hugo

// or run the server
hugo server