Merge pull request 'New Translations + Update LCG' (#486) from intl_fix into trunk

Reviewed-on: cwtch.im/cwtch-ui#486
Reviewed-by: Dan Ballard <dan@openprivacy.ca>
This commit is contained in:
Sarah Jamie Lewis 2022-06-21 23:11:54 +00:00
commit a4e1a7ede1
16 changed files with 604 additions and 604 deletions

View File

@ -1 +1 @@
2022-04-21-19-14-1.7.1
2022-06-21-18-44-1.7.1-2-gff23465

View File

@ -1 +1 @@
2022-04-21-23-14-1.7.1
2022-06-21-22-49-1.7.1-2-gff23465

View File

@ -1,14 +1,39 @@
{
"@@locale": "cy",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "Almaeneg \/ Deutsch",
"localePt": "Portiwgaleg \/ Portuguesa",
"localeRo": "Rwmaneg \/ Română",
"localeEl": "Groeg \/ Ελληνικά",
"localeLb": "Lwcsembwrg \/ Lëtzebuergesch",
"localeRU": "Rwsieg \/ Русский",
"localeCy": "Cymraeg \/ Cymraeg",
"localePl": "Pwylaidd \/ Polski",
"localeIt": "Eidaleg \/ Italiana",
"localeFr": "Ffrangeg \/ Français",
"localeEs": "Sbaeneg \/ Español",
"localeNo": "Norwyaidd \/ Norsk",
"localeDa": "Daneg \/ Dansk",
"localeEn": "Saesneg \/ English",
"tooltipBoldText": "Beiddgar",
"tooltipCode": "Cod \/ Monospace",
"exportProfileTooltip": "Gwneud copi wrth gefn o'r proffil hwn i ffeil wedi'i hamgryptio. Gellir mewngludo'r ffeil wedi'i hamgryptio i ap Cwtch arall.",
"settingAndroidPowerExemption": "Android Anwybyddu Optimeiddio Batri",
"messageFormattingDescription": "Galluogi fformatio testun cyfoethog mewn negeseuon wedi'u harddangos e.e. **beiddgar** a *italig*",
"tooltipBackToMessageEditing": "Yn ôl i Olygu Negeseuon",
"clickableLinksWarning": "Bydd agor yr URL hwn yn lansio cais y tu allan i Cwtch a gall ddatgelu metadata neu beryglu diogelwch Cwtch fel arall. Dim ond agor URLs gan bobl rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw. Ydych chi'n siŵr eich bod am barhau?",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Does dim modd ail-alluogi Optimeiddio Batri o fewn Cwtch. Ewch i Android \/ Gosodiadau \/ Apps \/ Cwtch \/ Batri a gosod Defnydd i 'Optimized'",
"tooltipItalicize": "Italig",
"tooltipSuperscript": "Uwchysgrif",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Dewisol: Gofynnwch i Android eithrio Cwtch rhag rheoli pŵer optimized. Bydd hyn yn arwain at well sefydlogrwydd ar draul mwy o ddefnydd o fatri.",
"successfullyImportedProfile": "Proffil wedi'i Fewngludo'n Llwyddiannus: %profile",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Mae'r nodwedd hon yn gofyn i'r Arbrawf Grwpiau gael ei alluogi mewn Gosodiadau",
"tooltipPreviewFormatting": "Rhagolwg Fformatio Negeseuon",
"clickableLinkError": "Gwall wrth geisio agor URL",
"importProfileTooltip": "Defnyddiwch gopi wrth gefn Cwtch wedi'i amgryptio i gyflwyno proffil a grëwyd mewn achos arall o Cwtch.",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
"tooltipSubscript": "Subscript",
"tooltipSuperscript": "Superscript",
"tooltipItalicize": "Italic",
"tooltipBackToMessageEditing": "Back to Message Editing",
"tooltipBoldText": "Bold",
"tooltipSubscript": "Is-sgript",
"settingImagePreviewsDescription": "Bydd delweddau a Lluniau Proffil yn cael eu lawrlwytho a'u rhagolwg yn awtomatig. Rydym yn argymell nad ydych yn galluogi'r Arbrawf hwn os ydych yn defnyddio Cwtch gyda chysylltiadau diymwad.",
"formattingExperiment": "Fformatio Neges",
"clickableLinkOpen": "Agor URL",
"clickableLinksCopy": "Copïo URL",
@ -17,19 +42,8 @@
"importProfile": "Proffil Mewnforio",
"exportProfile": "Proffil Allforio",
"okButton": "OK",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Cannot re-enable Battery Optimization from within Cwtch. Please go to Android \/ Settings \/ Apps \/ Cwtch \/ Battery and set Usage to 'Optimized'",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Optional: Request Android to exempt Cwtch from optimized power management. This will result in better stability at the cost of greater battery use.",
"settingAndroidPowerExemption": "Android Ignore Battery Optimizations",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "This feature requires the Groups Experiment to be enabled in Settings",
"messageFormattingDescription": "Enable rich text formatting in displayed messages e.g. **bold** and *italic*",
"clickableLinkError": "Error encountered while attempting to open URL",
"clickableLinksWarning": "Opening this URL will launch an application outside of Cwtch and may reveal metadata or otherwise compromise the security of Cwtch. Only open URLs from people you trust. Are you sure you want to continue?",
"successfullyImportedProfile": "Successfully Imported Profile: %profile",
"importProfileTooltip": "Use an encrypted Cwtch backup to bring in a profile created in another instance of Cwtch.",
"exportProfileTooltip": "Backup this profile to an encrypted file. The encrypted file can be imported into another Cwtch app.",
"deleteConfirmLabel": "Teipiwch DILEU i gadarnhau",
"deleteConfirmText": "DILEU",
"localeDa": "Daneg",
"successfullAddedContact": "Wedi llwyddo i ychwanegu: ",
"serverMetricsLabel": "Metrigau Gweinydd",
"manageKnownServersLong": "Rheoli Gweinyddwyr Hysbys",
@ -51,7 +65,6 @@
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Defnyddiwch borthladd wedi'i deilwra ar gyfer cysylltiadau rheoli i'r dirprwy Tor",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Defnyddiwch Ffurfweddiad Gwasanaeth Custom Tor (torrc)",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Pan fydd ffeiliau'n cael eu llwytho i lawr yn awtomatig (ee ffeiliau delwedd, pan fydd rhagolygon delwedd yn cael eu galluogi) mae angen lleoliad rhagosodedig i lawrlwytho'r ffeiliau iddo.",
"settingImagePreviewsDescription": "Bydd delweddau'n cael eu lawrlwytho a'u rhagolwg yn awtomatig. Sylwch y gall rhagolygon delwedd yn aml arwain at wendidau diogelwch, ac ni ddylech alluogi'r Arbrawf hwn os ydych yn defnyddio Cwtch gyda chysylltiadau di-ymddiried. Mae lluniau proffil wedi'u cynllunio ar gyfer Cwtch 1.6.",
"deleteServerConfirmBtn": "Mewn gwirionedd dileu gweinydd",
"deleteServerSuccess": "Wedi dileu gweinydd yn llwyddiannus",
"enterServerPassword": "Rhowch gyfrinair i ddatgloi gweinydd",
@ -107,7 +120,6 @@
"serverConnectionsLabel": "Cysylltiad",
"torSettingsEnableCache": "Cache Consensws Tor",
"notificationPolicyDefaultAll": "Diofyn Pawb",
"localeCy": "Cymraeg",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Dileu'r neges a ddyfynnwyd.",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Dwbl (1:4)",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Dwbl (1:2)",
@ -162,7 +174,6 @@
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"leaveConversation": "Gadael y Sgwrs Hon",
"notificationNewMessageFromGroup": "Neges newydd mewn grŵp!",
"localePl": "Pwylaidd",
"plainServerDescription": "Rydym yn argymell eich bod yn diogelu eich proffiliau Cwtch gyda chyfrinair. Os nad ydych yn gosod cyfrinair ar y proffil hwn yna mae'n bosibl y bydd unrhyw un sydd â mynediad i'r ddyfais hon yn gallu cyrchu gwybodaeth am y proffil hwn, gan gynnwys cysylltiadau, negeseuon ac allweddi cryptograffig sensitif.",
"encryptedServerDescription": "Mae amgryptio proffil gyda chyfrinair yn ei amddiffyn rhag pobl eraill a allai ddefnyddio'r ddyfais hon hefyd. Ni ellir dadgryptio, arddangos na chyrchu proffiliau wedi'u hamgryptio nes bod y cyfrinair cywir wedi'i fewnbynnu i'w datgloi.",
"fieldDescriptionLabel": "Disgrifiad",
@ -175,10 +186,6 @@
"notificationContentContactInfo": "Gwybodaeth am Sgyrsiau",
"newMessageNotificationSimple": "Neges Newydd",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Neges Newydd gan %1",
"localeRo": "Romanaidd",
"localeLb": "Lwcsembwrgaidd",
"localeEl": "Groegaidd",
"localeNo": "Norwyaidd",
"retrievingManifestMessage": "Wrthi'n nôl gwybodaeth ffeil...",
"streamerModeLabel": "Streamer Cyflwyno",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Mae cysylltiadau o gysylltiadau anhysbys wedi'u rhwystro. Gallwch newid hyn mewn Gosodiadau",
@ -261,7 +268,6 @@
"displayNameTooltip": "Rhowch enw arddangos",
"importLocalServerButton": "Mewngludo %1",
"newMessagesLabel": "Negeseuon Newydd",
"localeRU": "Rwsaidd",
"descriptionFileSharing": "Mae'r arbrawf rhannu ffeiliau yn caniatáu i chi anfon a derbyn ffeiliau o gysylltiadau a grwpiau Cwtch. Sylwer y bydd rhannu ffeil gyda grŵp yn arwain at aelodau o'r grŵp hwnnw yn cysylltu â chi'n uniongyrchol dros Cwtch i'w lawrlwytho.",
"titleManageProfilesShort": "Proffiliau",
"settingFileSharing": "Rhannu Ffeiliau",
@ -291,8 +297,6 @@
"accepted": "Derbyniwyd!",
"newPassword": "Cyfrinair Newydd",
"yesLeave": "Ydw, Gadael Y Sgwrs Hon",
"localeIt": "Eidaleg",
"localeEs": "Espanol",
"builddate": "Adeiladwyd ar: % 2",
"version": "Fersiwn %1",
"versionTor": "Fersiwn %1 gyda rhwygo %2",
@ -302,10 +306,6 @@
"settingTheme": "Defnyddio Themâu Golau",
"largeTextLabel": "Mawr",
"settingInterfaceZoom": "Lefel Chwyddo",
"localeDe": "Deutsche",
"localePt": "Portuguesa",
"localeFr": "Frances",
"localeEn": "Saesneg",
"settingLanguage": "Laith",
"password": "Cyfrinair",
"addNewProfileBtn": "Ychwanegu proffil newydd",

View File

@ -1,6 +1,21 @@
{
"@@locale": "da",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "Tysk \/ Deutsch",
"localeEn": "Engelsk \/ English",
"localeFr": "Fransk \/ Français",
"localePt": "Portugisisk \/ Portuguesa",
"localeEs": "Spansk \/ Español",
"localeIt": "Italiensk \/ Italiana",
"localePl": "Polsk \/ Polski",
"localeRU": "Russisk \/ Русский",
"localeDa": "Danish \/ Dansk",
"localeCy": "Walisisk \/ Cymraeg",
"localeEl": "Greek \/ Ελληνικά",
"localeNo": "Norsk \/ Norsk",
"localeLb": "Luxembourgske \/ Lëtzebuergesch",
"localeRo": "Rumænsk \/ Română",
"settingImagePreviewsDescription": "Billeder vil automatisk blive hentet og vist. Vær opmærksom på at visning af billeder ofte fører til sikkerhedsmæssige sårbarheder og at du ikke bør aktivere dette eksperiment hvis du bruger Cwtch med kontakter du ikke har tillid til. Profilbilleder er planlagt til Cwtch 1.6.",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
@ -31,12 +46,6 @@
"profileOnionLabel": "Send denne adresse til personer du ønsker forbindelse med",
"saveBtn": "Gem",
"deleteBtn": "Slet",
"localeCy": "Walisisk",
"localeDa": "Dansk",
"localeEl": "Græsk",
"localeNo": "Norsk",
"localeLb": "Luxembourgisk",
"localeRo": "Romænsk",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Ny Besked Fra %1",
"newMessageNotificationSimple": "Ny Besked",
"notificationContentContactInfo": "Samtaleinformation",
@ -90,7 +99,6 @@
"themeNameWitch": "Witch",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"settingDownloadFolder": "Download Folder",
"settingImagePreviewsDescription": "Billeder vil automatisk blive hentet og vist. Vær opmærksom på at visning af billeder ofte fører til sikkerhedsmæssige sårbarheder og at du ikke bør aktivere dette eksperiment hvis du bruger Cwtch med kontakter du ikke har tillid til. Profilbilleder er planlagt til Cwtch 1.6.",
"settingImagePreviews": "Automatisk billedvisning og profilbilleder",
"experimentClickableLinksDescription": "Click-bare links eksperiment, der tillader dig at udveksle URL'er i samtaler",
"enableExperimentClickableLinks": "Aktiver Click-bare Links",
@ -107,7 +115,6 @@
"importLocalServerSelectText": "Vælg lokal Server",
"importLocalServerLabel": "Importer en lokalt administreret server",
"newMessagesLabel": "Nye Beskeder",
"localeRU": "Russisk",
"copyServerKeys": "Kopier nøgler",
"verfiyResumeButton": "Verificer\/genoptag",
"fileCheckingStatus": "Kontroller download status",
@ -167,7 +174,6 @@
"settingUIColumnSingle": "Enkelt",
"settingUIColumnLandscape": "UI Kolonner i landskabstilstand",
"settingUIColumnPortrait": "UI Kolonner i portrættilstand",
"localePl": "Polsk",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Fjern citeret meddelelse.",
"tooltipReplyToThisMessage": "Besvar denne meddelelse",
"tooltipRejectContactRequest": "Afvis denne kontaktforespørgsel",
@ -221,8 +227,6 @@
"conversationSettings": "Samtaleindstillinger",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Indtast venligst nuværende password for at slette denne profil.",
"enableGroups": "Aktiver Gruppe Chat",
"localeIt": "Italiensk",
"localeEs": "Spansk",
"todoPlaceholder": "Todo...",
"addNewItem": "Tilføj et nyt element til listen",
"addListItem": "Tilføj en ny liste",
@ -244,10 +248,6 @@
"settingTheme": "Brug lyst tema",
"largeTextLabel": "Stor",
"settingInterfaceZoom": "Zoom niveau",
"localeDe": "Tysk",
"localePt": "Portugisisk",
"localeFr": "Fransk",
"localeEn": "Engelsk",
"settingLanguage": "Sprog",
"blockUnknownLabel": "Blokér ukendte kontakter",
"zoomLabel": "Interface zoom (påvirker mest tekst- og knap-størrelser)",

View File

@ -1,343 +1,343 @@
{
"@@locale": "de",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
"tooltipSubscript": "Subscript",
"tooltipSuperscript": "Superscript",
"tooltipItalicize": "Italic",
"tooltipBackToMessageEditing": "Back to Message Editing",
"tooltipBoldText": "Bold",
"okButton": "OK",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Die Akku Optimierungen können nicht innerhalb von Cwtch wieder aktiviert werden. Bitte gehe zu Android \/ Einstellungen \/ Apps \/ Cwtch \/ Akku und setze die Akku Nutzung auf 'Optimiert'",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Optional: Fordere Android auf, Cwtch von der optimierten Energieverwaltung auszunehmen. Dies wird zu einer besseren Stabilität auf Kosten eines höheren Batterieverbrauchs führen.",
"settingAndroidPowerExemption": "Android Ignoriere Akku Optimierungen",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Dieses Feature benötigt die Aktivierung der experimentellen Gruppen in den Einstellungen",
"messageFormattingDescription": "Aktiviere Richtext Formatierung in den angezeigten Nachrichten z.B. **fett** und *kursiv*",
"formattingExperiment": "Nachrichten Formatierung",
"clickableLinkError": "Auf Fehler gelaufen beim Versuch die URL zu öffnen",
"clickableLinksCopy": "URL kopieren",
"clickableLinkOpen": "URL öffnen",
"clickableLinksWarning": "Das Öffnen dieser URL wird eine Anwendung außerhalb von Cwtch starten und könnte Metadaten enthüllen oder anderweitig die Sicherheit von Cwtch gefährden. Öffne nur URLs von Personen denen Du vertraust. Bist Du sicher, dass Du fortfahren möchtest?",
"shuttingDownApp": "Herunterfahren...",
"successfullyImportedProfile": "Profil erfolgreich importiert: %profile",
"failedToImportProfile": "Fehler beim Import des Profils",
"importProfileTooltip": "Benutze ein verschlüsseltes Cwtch Backup um ein in einer anderen Cwtch Instanz erzeugtes Profil zu aktivieren.",
"importProfile": "Profil importieren",
"exportProfileTooltip": "Backup des Profils in eine verschlüsselte Datei. Die verschlüsselte Datei kann in eine andere Cwtch App importiert werden.",
"exportProfile": "Profil exportieren",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Unterhaltungs-Benachrichtungs-Einstellung",
"settingsGroupExperiments": "experimentelle Funktionen",
"notificationPolicySettingDescription": "Voreinstellungen der Benachrichtigungsverhaltens",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Überschreiben der Tor Einstellung. Achtung: gefährlich! Mache das nur, wenn Du weisst, was du machst.",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Verwende einen eigenen Port für Datenverbindungen zum Tor-Proxy",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Einen existierenden Tor-Service auf Ihrem System, oder Parameter des Cwtch Tor Services anpassen.",
"msgAddToAccept": "Füge dieses Konto zu Deinen Kontakten hinzu, um diese Datei zu akzeptieren.",
"msgConfirmSend": "Möchtest Du diese Datei wirklich senden",
"storageMigrationModalMessage": "Profile werden auf das neue Storage-Format migriert. Das kann ein paar Minuten dauern...",
"loadingCwtch": "Lade Cwtch...",
"themeNameMidnight": "Mitternacht",
"themeNameMermaid": "Meerjungfrau",
"themeNamePumpkin": "Kürbis",
"themeNameGhost": "Geist",
"themeNameVampire": "Vampir",
"themeNameWitch": "Hexe",
"settingImagePreviewsDescription": "Bilder werden automatisch heruntergeladen und eine Voransicht erstellt. Voransichten können die Sicherheit gefährden. Du solltest diese experimentelle Einstellung bei nicht vertrauenswürdigen Kontakten nicht aktivieren. Profilbilder sind für Cwtch Version 1.6 geplant.",
"displayNameTooltip": "Einen Anzeigenamen eingeben",
"fileCheckingStatus": "Überprüfung des Download Status",
"plainServerDescription": "Wir empfehlen, dass Du deine Cwtch-Server mit einem Passwort schützst. Wenn Du auf diesem Server kein Kennwort festlegst, kann jeder, der Zugang zu diesem Gerät hat, auf Informationen über diesen Server zugreifen, einschließlich sensibler kryptografischer Schlüssel.",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Das aktuelle Passwort um den Server zu entfernen",
"settingServersDescription": "Das experimentelle server hosting ermöglicht das Hosting und die Verwaltung von Cwtch Servern",
"settingServers": "Server hosten",
"serversManagerTitleLong": "Deine Server",
"serverAutostartDescription": "Legt fest, ob die Anwendung den Server beim Start automatisch starten soll",
"descriptionFileSharing": "Der experimentelle Datei Austausch erlaubt Dir Dateien an Cwtch Kontakte oder Gruppen zu senden und zu empfangen. Hinweis, das Teilen einer Datei in einer Gruppe führt dazu, dass alle Mitglieder der Gruppe sich direkt mit Dir über Cwtch verbinden um die Datei herunter zu laden.",
"messageFileOffered": "Kontakt möchte Dir eine Datei senden",
"messageFileSent": "Du hast eine Datei gesendet",
"messageEnableFileSharing": "Aktiviere den experimentellen Dateiaustusch um diese Nachricht zu sehen.",
"retrievingManifestMessage": "Dateiinformation wird geladen...",
"descriptionStreamerMode": "Wenn aktiviert, macht diese Option die App vom Aussehen her privater für Streaming oder Präsenation, z.B. werden Profile und Kontaktadressen ausgeblendet",
"streamerModeLabel": "Streamer\/Präsentationsmodus",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Verbindungen von unbekannten Kontakten sind blockiert. Du kannst dies in Einstellungen ändern",
"placeholderEnterMessage": "Schreibe eine Nachricht...",
"plainProfileDescription": "Wir empfehlen, dass Du Deine Cwtch-Profile mit einem Passwort schützst. Wenn Du kein Passwort für dieses Profil festlegst, kann jeder, der Zugang zu diesem Gerät hat, auf Informationen über dieses Profil zugreifen, einschließlich Kontakte, Nachrichten und sensible kryptographische Schlüssel.",
"encryptedProfileDescription": "Das Verschlüsseln eines Profils mit einem Passwort schützt es vor anderen Personen, die ebenfalls dieses Gerät benutzten könnten. Verschlüsselte Profile können nicht entschlüsselt, angezeigt und benutzt werden bis das korrekte Passwort zum Entsperren eingegeben wurde.",
"settingUIColumnOptionSame": "Gleich wie bei den Hochformat Einstellung",
"settingUIColumnPortrait": "UI Spalten im Hochformat",
"groupInviteSettingsWarning": "Du wurdest eingeladen einer Gruppe beizutreten! Bitte aktiviere die experimentelle Gruppenchat Funktion in den Einstellungen, um diese Einladung anzusehen.",
"debugLog": "Konsolendebuglogging aktivieren",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Falls aktiviert, wird diese Einstellung alle Verbindungen von Cwtch Usern automatisch schliessen, wenn sie nicht in deinen Kontakten sind.",
"tooltipOpenSettings": "Öffne das Einstellungsmenü",
"localeIt": "Italienisch",
"localeEs": "Spanisch",
"builddate": "Erstelldatum: %2",
"experimentsEnabled": "Experimentelle Funktionen aktiviert",
"localeDe": "Deutsch",
"localePt": "Portugiesisch",
"localeFr": "Französisch",
"localeEn": "Englisch",
"zoomLabel": "Benutzeroberflächen-Zoom (betrifft hauptsächlich Text- und Button-Größen)",
"profileOnionLabel": "Diese Adresse an Kontakte senden, mit denen Sie sich verbinden möchten",
"acknowledgedLabel": "Bestätigt",
"deleteConfirmLabel": "Gib LÖSCHEN ein, um zu bestätigen",
"localeDa": "Dänisch",
"localeCy": "Walisisch",
"pasteAddressToAddContact": "Cwtch Adresse, Einladung oder Schlüssel hier hinzufügen, um eine neue Konversation hinzuzufügen",
"titlePlaceholder": "Titel...",
"peerName": "Name",
"addPeerTab": "Einen Kontakt hinzufügen",
"createGroupBtn": "Erstellen",
"defaultGroupName": "Tolle Gruppe",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeEn": "Englisch \/ English",
"localePl": "Polnisch \/ Polski",
"localeIt": "Italienisch \/ Italiana",
"localeRo": "Rumänisch \/ Română",
"localeNo": "Norwegisch \/ Norsk",
"localeLb": "Luxemburgisch \/ Lëtzebuergesch",
"localeEl": "Griechisch\/ Ελληνικά",
"localeEs": "Spanisch \/ Español",
"localeRU": "Russisch \/ Русский",
"localeDa": "Dänisch \/ Dansk",
"localeFr": "Französisch \/ Français",
"localeCy": "Walisisch \/ Cymraeg",
"localePt": "Portugiesisch \/ Portuguesa",
"settingImagePreviewsDescription": "Bilder und Profil-Bilder werden automatisch heruntergeladen und es wird eine Voransicht erstellt. Du solltest diese experimentelle Einstellung bei nicht vertrauenswürdigen Kontakten nicht aktivieren.",
"localeDe": "Deutsch \/ Deutsch",
"serverLabel": "Server",
"createGroupTitle": "Gruppe erstellen",
"torSettingsCustomControlPort": "Benutzerdefinierter Kontrollport",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Verwende einen eigenen Port für Kontrollverbindungen zum Tor-Proxy",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Verwende eine eigene Tor-Service-Konfiguration (torrc)",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Wenn Dateien automatisch heruntergeladen werden (z.B. Bilder, wenn Voransichten aktiviert ist), muss ein Ordner für Downloads eingestellt werden.",
"torSettingsEnableCache": "Tor Konsensus zwischenspeichern",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Zwischenspeichern des aktuell heruntergeladenen Tor-Konsenses, um ihn beim nächsten Öffnen von Cwtch wieder zu verwenden. Dies ermöglicht einen schnelleren Start von Tor. Wenn deaktiviert, löscht Cwtch die zwischengespeicherten Daten beim Starten.",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Auswählen eines benutzerdefinierten Profilbilds",
"notificationPolicyMute": "Stummschalten",
"notificationPolicyOptIn": "Teilnahme zustimmen",
"notificationPolicyDefaultAll": "Alle Einstellungen zurücksetzen",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Einstellung zurücksetzen",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Teilnahme zustimmen",
"notificationPolicySettingLabel": "Benachrichtigung Einstellungen",
"notificationContentSettingLabel": "Inhalt der Benachrichtigung",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Steuerung des Benachrichtigungsverhaltens für diese Konversation",
"notificationContentContactInfo": "Konversationsinformationen",
"notificationContentSettingDescription": "Steuert den Inhalt von Gesprächsbenachrichtigungen",
"settingsGroupAppearance": "Aussehen",
"notificationContentSimpleEvent": "Einfaches Ereignis",
"addPeer": "Kontakt hinzufügen",
"peerNotOnline": "Kontakt ist offline. Die Applikation kann momentan nicht verwendet werden.",
"peerBlockedMessage": "Kontakt ist blockiert",
"peerOfflineMessage": "Anderer Kontakt ist offline, Nachrichten können derzeit nicht zugestellt werden",
"blockBtn": "Kontakt blockieren",
"savePeerHistory": "Verlauf speichern",
"savePeerHistoryDescription": "Legt fest, ob ein mit dem anderen Nutzer verknüpfter Verlauf gelöscht werden soll.",
"dontSavePeerHistory": "Verlauf löschen",
"unblockBtn": "Kontakt entsperren",
"editProfile": "Profil bearbeiten",
"blockUnknownLabel": "Unbekannte Kontakte blockieren",
"networkStatusConnecting": "Verbindung mit Netzwerk und Kontakten...",
"settingTheme": "Helles Farbschema benutzen",
"localeLb": "Luxemburgisch",
"localeNo": "Norwegisch",
"localeEl": "Griechisch",
"settingGroupBehaviour": "Verhalten",
"conversationNotificationPolicyNever": "Niemals",
"labelTorNetwork": "Tor Netzwerk",
"descriptionACNCircuitInfo": "Detailinformationen über den Pfad der anonymisierten Kommunikationsnetzwerkes, der für diese Unterhaltung verwendet wurde.",
"labelACNCircuitInfo": "ACN Circuit Information",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Wählen Sie einen anderen Ordner für Downloads.",
"torSettingsErrorSettingPort": "Port Nummer muss zwischen 1 und 65535 sein",
"torSettingsCustomSocksPort": "Spezieller SOCKS Port",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Erweiterte Tor Konfiguration aktivieren",
"btnSendFile": "Datei senden",
"msgFileTooBig": "Dateigröße darf nicht größer als 10 GB sein",
"themeColorLabel": "Farbthema",
"themeNameNeon2": "Neon2",
"themeNameNeon1": "Neon1",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"settingDownloadFolder": "Download Ordner",
"settingImagePreviews": "Bild Voransichten und Profil Bilder",
"experimentClickableLinksDescription": "Experimentelle Hyperlinks erlauben Ihnen auf URLs in Mitteilungen zu klicken.",
"enableExperimentClickableLinks": "Klickbare Hyperlinks aktivieren",
"serverConnectionsLabel": "Verbindung",
"serverTotalMessagesLabel": "Anzahl Mitteilungen",
"serverMetricsLabel": "Server Metriken",
"manageKnownServersShort": "Server",
"manageKnownServersLong": "Bekannte Server verwalten",
"manageKnownServersButton": "Bekannte Server verwalten",
"fieldDescriptionLabel": "Beschreibung",
"groupsOnThisServerLabel": "Gruppen auf dem Server",
"importLocalServerButton": "Importieren %1",
"importLocalServerSelectText": "Lokalen Server auswählen",
"importLocalServerLabel": "Lokalen Server auswählen",
"newMessagesLabel": "Neue Nachrichten",
"localeRU": "Russisch",
"copyServerKeys": "Schlüssel kopieren",
"verfiyResumeButton": "Verifizierung\/abschließen",
"fileInterrupted": "Unterbrochen",
"fileSavedTo": "Gespeichert unter",
"encryptedServerDescription": "Das Verschlüsseln eines Servers mit einem Passwort schützt vor anderen Benutzern auf diesem Gerät. Verschlüsselte Server können nicht entschlüsselt, dargestellt oder verbunden werden, bis das korrekte Passwort eingegeben wurde.",
"deleteServerConfirmBtn": "Wirklich den Server entfernen",
"deleteServerSuccess": "Server erfolgreich entfernt",
"copyAddress": "Adresse kopieren",
"enterServerPassword": "Passwort um Server zu entsperren",
"unlockProfileTip": "Bitte entsperren oder erstellen Sie ein Profil um zu starten!",
"unlockServerTip": "Bitte entsperren oder erstellen Sie einen Server um zu starten!",
"addServerTooltip": "Neuen Server hinzufügen",
"serversManagerTitleShort": "Server",
"saveServerButton": "Server sichern",
"serverAutostartLabel": "Autostart",
"serverEnabledDescription": "Server starten oder stoppen",
"serverEnabled": "Server aktivieren",
"serverDescriptionDescription": "Beschreibung für Server, diese Informationen wird nicht geteilt.",
"serverDescriptionLabel": "Server Beschreibung",
"serverAddress": "Server Adresse",
"editServerTitle": "Server editieren",
"addServerTitle": "Server hinzufügen",
"titleManageProfilesShort": "Profile",
"settingFileSharing": "Dateien gemeinsam nutzen",
"tooltipSendFile": "Datei senden",
"labelFilesize": "Dateigröße",
"labelFilename": "Dateiname",
"openFolderButton": "Ordner öffnen",
"archiveConversation": "Diese Unterhaltung archivieren",
"showMessageButton": "Nachricht anzeigen",
"blockedMessageMessage": "Diese Nachticht ist von einem blockierten Profil.",
"addContactConfirm": "Kontakt hinzufügen %1",
"addContact": "Kontakt hinzufügen",
"contactGoto": "Zur Unterhaltung mit %1",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Doppelt (1:4)",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Doppelt (1:2)",
"settingUIColumnSingle": "Einfach",
"settingUIColumnLandscape": "UI Spalten im Querformat",
"localePl": "Polnisch",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Zitierte Nachricht entfernen.",
"tooltipReplyToThisMessage": "Auf diese Nachricht antworten",
"tooltipRejectContactRequest": "Kontaktanfrage ablehnen",
"tooltipAcceptContactRequest": "Kontaktanfrage annehmen.",
"deleteBtn": "Löschen",
"saveBtn": "Speichern",
"membershipDescription": "Unten steht eine Liste der Benutzer, die Nachrichten an die Gruppe gesendet haben. Möglicherweise enthält diese Benutzerzliste nicht alle, die Zugang zur Gruppe haben.",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Neue Nachricht von %1",
"newMessageNotificationSimple": "Neue Nachricht",
"localeRo": "Rumänisch",
"downloadFileButton": "Herunterladen",
"malformedMessage": "Fehlerhafte Nachricht",
"contactSuggestion": "Dieser Kontaktvorschlag ist für: ",
"descriptionExperimentsGroups": "Mit experimentellen Gruppen kann Cwtch über nicht vertrauenswürdige Serverinfrastruktur die Kommunikation mit mehr als einem Kontakt vereinfachen.",
"descriptionExperiments": "Experimentelle Cwtch Features sind optionale, opt-in Features für die andere Privatsphärenaspekte berücksichtigt werden als bei traditionellen 1:1 metadatenresistenten Chats, wie z. B. Gruppennachrichten, Bots usw.",
"networkStatusDisconnected": "Vom Internet getrennt, überprüfe deine Verbindung",
"yourServers": "Deine Server",
"yourProfiles": "Deine Profile",
"enterProfilePassword": "Gib ein Passwort ein, um deine Profile anzuzeigen",
"notificationNewMessageFromGroup": "Neue Nachricht in einer Gruppe!",
"notificationNewMessageFromPeer": "Neue Nachricht von einem Kontakt!",
"tooltipHidePassword": "Password verstecken",
"tooltipShowPassword": "Password anzeigen",
"shutdownCwtchAction": "Cwtch schliessen",
"shutdownCwtchDialog": "Bist du sicher, dass du Cwtch schliessen möchtest? Alle Verbindungen werden geschlossen und die App wird beendet.",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Cwtch schliessen?",
"shutdownCwtchTooltip": "Cwtch schliessen",
"profileDeleteSuccess": "Profil erfolgreich gelöscht",
"torNetworkStatus": "Tor Netzwerkstatus",
"addContactFirst": "Wähle einen Kontakt oder füge ihn hinzu, um einen Chat zu starten.",
"createProfileToBegin": "Bitte erstelle oder entsperre ein Profil um loszulegen",
"nickChangeSuccess": "Profilename erfolgreich geändert",
"addServerFirst": "Du musst einen Server hinzufügen, bevor du eine Gruppe erstellen kannst",
"deleteProfileSuccess": "Erfolgreich Profil gelöscht",
"sendInvite": "Versende Kontakt- oder Gruppeneinladung",
"sendMessage": "Nachricht senden",
"cancel": "Abbrechen",
"resetTor": "Zurücksetzen",
"torStatus": "Tor Status",
"torVersion": "Tor Version",
"sendAnInvitation": "Du hast eine Einladung geschickt für: ",
"rejected": "Abgelehnt!",
"accepted": "Angenommen!",
"chatHistoryDefault": "Diese Unterhaltung wird gelöscht sobald Cwtch geschlossen wird! Der Nachrichtenverlauf für jede Unterhaltung kann im Einstellungsmenü oben rechts geändert werden.",
"newPassword": "Neues Passwort",
"yesLeave": "Ja, diese Unterhaltung beenden",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Bist du sicher, dass du diese Unterhaltung beenden möchtest? Alle Nachrichten und Attribute werden gelöscht.",
"leaveConversation": "Unterhaltung beenden",
"inviteToGroup": "Du wurdest eingeladen einer Gruppe beizutreten:",
"titleManageServers": "Server verwalten",
"successfullAddedContact": "Erfolgreich hinzugefügt",
"titleManageProfiles": "Cwtch Profile verwalten",
"tooltipUnlockProfiles": "Entsperre verschlüsselte Profile durch Eingabe des Passworts.",
"titleManageContacts": "Unterhaltungen",
"tooltipAddContact": "Neuen Kontakt oder Unterhaltung hinzufügen",
"contactAlreadyExists": "Kontakt existiert bereits",
"invalidImportString": "Ungültiger Importstring",
"conversationSettings": "Unterhaltungseinstellungen",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Bitte gib das aktuelle Passwort ein, um diese Profil zu löschen.",
"enableGroups": "Gruppenchat aktivieren",
"passwordErrorEmpty": "Passwort darf nicht leer sein",
"currentPasswordLabel": "aktuelles Passwort",
"yourDisplayName": "Dein Anzeigename",
"displayNameLabel": "Angezeigename",
"dmTooltip": "Klicken, um Direktnachricht zu senden",
"searchList": "Liste durchsuchen",
"update": "Update",
"viewServerInfo": "Serverinfo",
"serverNotSynced": "Neue Nachrichten abrufen (Dies kann eine Weile dauern...)",
"serverSynced": "synchronisiert",
"todoPlaceholder": "noch zu erledigen",
"addListItem": "Liste hinzufügen",
"addNewItem": "Ein neues Element zur Liste hinzufügen",
"defaultGroupName": "Fantastische Gruppe",
"createGroupBtn": "Erstellen",
"profileOnionLabel": "Sende diese Adresse an Personen, mit denen Du in Kontakt treten möchtest",
"addPeerTab": "Einen Kontakt hinzufügen",
"createGroupTab": "Eine Gruppe erstellen",
"joinGroupTab": "Einer Gruppe beitreten",
"peerAddress": "Adresse",
"joinGroupTab": "Einer Gruppe beitreten",
"server": "Server",
"invitation": "Einladung",
"peerName": "Name",
"groupAddr": "Adresse",
"createGroup": "Gruppe erstellen",
"invitation": "Einladung",
"addPeer": "Kontakt hinzufügen",
"joinGroup": "Gruppe beitreten",
"blocked": "Blockiert",
"createGroup": "Gruppe erstellen",
"newBulletinLabel": "Neue Bekanntmachung",
"titlePlaceholder": "Titel...",
"postNewBulletinLabel": "Neue Bekanntmachung veröffentlichen",
"pasteAddressToAddContact": "Füge hier eine cwtch-Adresse, eine Einladung oder ein Schlüsselpaket ein, um eine neue Unterhaltung hinzuzufügen",
"search": "Suche...",
"blocked": "Blockiert",
"invitationLabel": "Einladung",
"serverInfo": "Server-Informationen",
"serverConnectivityConnected": "Server verbunden",
"serverConnectivityDisconnected": "Server getrennt",
"serverNotSynced": "Neue Nachrichten synchronisieren (dies kann einige Zeit dauern)...",
"serverSynced": "Synchronisiert",
"groupNameLabel": "Gruppenname",
"viewServerInfo": "Server-Info",
"inviteToGroupLabel": "Zur Gruppe einladen",
"saveBtn": "Speichern",
"deleteBtn": "Löschen",
"inviteBtn": "Einladen",
"update": "Update",
"peerNotOnline": "Der Kontakt ist offline. Anwendungen können im Moment nicht verwendet werden.",
"searchList": "Liste durchsuchen",
"addListItemBtn": "Element hinzufügen",
"addProfileTitle": "Neues Profil hinzufügen",
"membershipDescription": "Nachfolgend findest Du eine Liste der Benutzer, die Nachrichten an die Gruppe gesendet haben. Diese Liste gibt möglicherweise nicht alle Benutzer wieder, die Zugang zu der Gruppe haben.",
"dmTooltip": "Klicken für Direktnachricht",
"couldNotSendMsgError": "Diese Nachricht konnte nicht gesendet werden",
"acknowledgedLabel": "Bestätigt",
"peerBlockedMessage": "Kontakt ist blockiert",
"pendingLabel": "Anhängig",
"peerOfflineMessage": "Kontakt ist offline, Nachrichten können im Moment nicht zugestellt werden",
"copyBtn": "Kopieren",
"acceptGroupInviteLabel": "Möchtest Du die Einladung annehmen zu",
"newGroupBtn": "Neue Gruppe erstellen",
"acceptGroupBtn": "Annehmen",
"chatBtn": "Chat",
"rejectGroupBtn": "Ablehnen",
"listsBtn": "Listen",
"puzzleGameBtn": "Puzzlespiel",
"bulletinsBtn": "Bekanntmachungen",
"addressLabel": "Adresse",
"copiedToClipboardNotification": "In die Zwischenablage kopiert",
"displayNameLabel": "Anzeigename",
"blockBtn": "Kontakt blockieren",
"savePeerHistory": "Verlauf speichern",
"savePeerHistoryDescription": "Legt fest, ob der mit dem Kontakt verbundene Verlauf gelöscht werden soll.",
"dontSavePeerHistory": "Verlauf löschen",
"unblockBtn": "Kontakt entsperren",
"editProfileTitle": "Profil bearbeiten",
"addProfileTitle": "Neues Profil hinzufügen",
"profileName": "Anzeigename",
"defaultProfileName": "Alice",
"editProfile": "Profil bearbeiten",
"newProfile": "Neues Profil",
"radioUsePassword": "Passwort",
"radioNoPassword": "Unverschlüsselt (kein Passwort)",
"noPasswordWarning": "Wenn für dieses Konto kein Passwort verwendet wird, bedeutet dies, dass alle lokal gespeicherten Daten nicht verschlüsselt werden.",
"yourDisplayName": "Dein Anzeigename",
"currentPasswordLabel": "Aktuelles Passwort",
"password2Label": "Passwort erneut eingeben",
"password1Label": "Passwort",
"passwordErrorEmpty": "Passwort darf nicht leer sein",
"createProfileBtn": "Profil erstellen",
"passwordErrorMatch": "Passwörter stimmen nicht überein",
"saveProfileBtn": "Profil speichern",
"passwordChangeError": "Fehler beim Ändern des Passworts: Eingegebenes Passwort abgelehnt",
"deleteConfirmLabel": "Gib LÖSCHEN ein, um zu bestätigen",
"deleteProfileBtn": "Profil löschen",
"deleteConfirmText": "LÖSCHEN",
"deleteProfileConfirmBtn": "Profil wirklich löschen",
"addNewProfileBtn": "Neues Profil hinzufügen",
"newConnectionPaneTitle": "Neue Verbindung",
"password1Label": "Passwort",
"password2Label": "Passwort erneut eingeben",
"createProfileBtn": "Profil speichern",
"saveProfileBtn": "Profil speichern",
"passwordErrorMatch": "Passwörter stimmen nicht überein",
"passwordChangeError": "Fehler beim Ändern des Passworts: Das Passwort wurde abgelehnt",
"deleteConfirmText": "LÖSCHEN",
"password": "Passwort",
"enterProfilePassword": "Gib ein Passwort ein, um deine Profile anzuzeigen",
"error0ProfilesLoadedForPassword": "0 Profile mit diesem Passwort geladen",
"yourProfiles": "Deine Profile",
"yourServers": "Deine Server",
"unlock": "Entsperren",
"versionBuilddate": "Version: %1 Aufgebaut auf: %2",
"cwtchSettingsTitle": "Cwtch Einstellungen",
"versionBuilddate": "Version: %1 Erstellt am: %2",
"settingLanguage": "Sprache",
"settingInterfaceZoom": "Zoomstufe",
"themeLight": "Licht",
"themeDark": "Dunkel",
"versionTor": "Version %1 mit tor %2",
"version": "Version %1",
"loadingTor": "Tor wird geladen...",
"viewGroupMembershipTooltip": "Gruppenmitgliedschaft anzeigen",
"networkStatusAttemptingTor": "Versuche, eine Verbindung mit dem Tor-Netzwerk herzustellen",
"networkStatusOnline": "Online",
"smallTextLabel": "Klein",
"defaultScalingText": "defaultmäßige Textgröße (Skalierungsfaktor:",
"largeTextLabel": "Groß",
"cwtchSettingsTitle": "Cwtch Einstellungen",
"copiedToClipboardNotification": "in die Zwischenablage kopiert",
"addressLabel": "Adresse",
"puzzleGameBtn": "Puzzlespiel",
"bulletinsBtn": "Meldungen",
"listsBtn": "Listen",
"chatBtn": "Chat",
"rejectGroupBtn": "Ablehnen",
"acceptGroupBtn": "Annehmen",
"acceptGroupInviteLabel": "Möchtest Du die Einladung annehmen",
"newGroupBtn": "Neue Gruppe anlegen",
"copyBtn": "Kopieren",
"pendingLabel": "Bestätigung ausstehend",
"couldNotSendMsgError": "Nachricht konnte nicht gesendet werden",
"inviteBtn": "Einladen",
"inviteToGroupLabel": "In die Gruppe einladen",
"groupNameLabel": "Gruppenname",
"invitationLabel": "Einladung",
"serverLabel": "Server",
"postNewBulletinLabel": "Neue Meldung veröffentlichen",
"newBulletinLabel": "Neue Meldung"
"themeLight": "Hell",
"settingTheme": "Helles Farbschema benutzen",
"themeDark": "Dunkel",
"experimentsEnabled": "Experimentelle Funktionen aktivieren",
"version": "Version %1",
"versionTor": "Version %1 mit Tor %2",
"builddate": "Erstellt am: %2",
"defaultScalingText": "Text in Standardgröße (Skalierungsfaktor:",
"smallTextLabel": "Klein",
"viewGroupMembershipTooltip": "Gruppenmitgliedschaft anzeigen",
"loadingTor": "Tor wird geladen...",
"networkStatusDisconnected": "Verbindung zum Internet unterbrochen, überprüfe Deine Verbindung",
"networkStatusAttemptingTor": "Versuch, eine Verbindung zum Tor-Netzwerk herzustellen",
"networkStatusConnecting": "Verbindung mit Netzwerk und Kontakten...",
"networkStatusOnline": "Online",
"newConnectionPaneTitle": "Neue Verbindung",
"addNewItem": "Hinzufügen eines neuen Elements zur Liste",
"addListItem": "Hinzufügen eines neuen Listenelements",
"todoPlaceholder": "noch zu erledigen...",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Bitte gib das aktuelle Passwort ein, um dieses Profil zu löschen.",
"enableGroups": "Gruppenchat aktivieren",
"conversationSettings": "Konversationseinstellungen",
"invalidImportString": "Ungültige Importzeichenfolge",
"tooltipOpenSettings": "Öffne das Einstellungsmenü",
"contactAlreadyExists": "Kontakt existiert bereits",
"titleManageContacts": "Konversationen",
"tooltipAddContact": "Neuen Kontakt oder Unterhaltung hinzufügen",
"tooltipUnlockProfiles": "Entsperre verschlüsselte Profile durch Eingabe des Passworts.",
"titleManageProfiles": "Cwtch Profile verwalten",
"descriptionExperiments": "Bei den Cwtch-Experimenten handelt es sich um optionale Opt-in-Funktionen, die Cwtch um zusätzliche Funktionen erweitern, bei denen der Datenschutz anders berücksichtigt werden kann als beim traditionellen 1:1-Chat mit Metadaten, z. B. Gruppenchat, Bot-Integration usw.",
"descriptionExperimentsGroups": "Das Experiment Gruppen ermöglicht es Cwtch, sich mit einer nicht vertrauenswürdigen Serverinfrastruktur zu verbinden, um die Kommunikation mit mehr als einem Kontakt zu erleichtern.",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Wenn diese Option aktiviert ist, werden Verbindungen von Cwtch-Benutzern, die nicht zu Deiner Kontaktliste hinzugefügt wurden, automatisch geschlossen.",
"successfullAddedContact": "Erfolgreich hinzugefügt",
"titleManageServers": "Server verwalten",
"inviteToGroup": "Du wurdest eingeladen einer Gruppe beizutreten:",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Bist du sicher, dass du diese Konversation verlassen möchtest? Alle Nachrichten und Attribute werden gelöscht.",
"leaveConversation": "Diese Konversation verlassen",
"yesLeave": "Ja, diese Konversation verlassen",
"newPassword": "Neues Passwort",
"chatHistoryDefault": "Diese Konversation wird gelöscht, wenn Cwtch geschlossen wird! Der Nachrichtenverlauf kann für jedes Gespräch über das Menü Einstellungen oben rechts aktiviert werden.",
"accepted": "Angenommen!",
"rejected": "Abgelehnt!",
"contactSuggestion": "Dies ist ein Kontaktvorschlag für: ",
"sendAnInvitation": "Du hast eine Einladung geschickt für: ",
"torStatus": "Tor-Status",
"torVersion": "Tor-Version",
"resetTor": "Zurücksetzen",
"sendMessage": "Nachricht senden",
"cancel": "Abbrechen",
"sendInvite": "Sende eine Kontakt- oder Gruppeneinladung",
"addServerFirst": "Du musst einen Server hinzufügen, bevor du eine Gruppe erstellen kannst",
"deleteProfileSuccess": "Erfolgreich Profil gelöscht",
"nickChangeSuccess": "Profilename erfolgreich geändert",
"createProfileToBegin": "Bitte erstelle oder entsperre ein Profil, um zu beginnen",
"addContactFirst": "Füge einen Kontakt hinzu oder wähle einen aus, um den Chat zu beginnen.",
"debugLog": "Aktivieren der Konsolendebugprotokollierung",
"torNetworkStatus": "Tor Netzwerkstatus",
"profileDeleteSuccess": "Profil erfolgreich gelöscht",
"malformedMessage": "Fehlerhafte Nachricht",
"shutdownCwtchTooltip": "Cwtch herunterfahren",
"shutdownCwtchDialog": "Bist Du sicher, dass Du Cwtch herunterfahren möchtest? Damit werden alle Verbindungen geschlossen und die Anwendung beendet.",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Cwtch herunterfahren?",
"shutdownCwtchAction": "Cwtch herunterfahren",
"groupInviteSettingsWarning": "Sie wurden eingeladen, einer Gruppe beizutreten! Bitte aktiviere das Gruppenchat-Experiment in den Einstellungen, um diese Einladung anzuzeigen.",
"tooltipShowPassword": "Password anzeigen",
"notificationNewMessageFromPeer": "Neue Nachricht von einem Kontakt!",
"tooltipHidePassword": "Passwort verbergen",
"notificationNewMessageFromGroup": "Neue Nachricht in einer Gruppe!",
"tooltipAcceptContactRequest": "Akzeptiere diese Kontaktanfrage.",
"tooltipRejectContactRequest": "Diese Kontaktanfrage ablehnen",
"tooltipReplyToThisMessage": "Auf diese Nachricht antworten",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Zitierte Nachricht entfernen.",
"settingUIColumnLandscape": "UI-Spalten im Querformat",
"settingUIColumnPortrait": "UI-Spalten im Hochformat",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Doppelt (1:2)",
"settingUIColumnSingle": "Einzeln",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Doppelt (1:4)",
"settingUIColumnOptionSame": "Identisch mit der Hochformat-Einstellung",
"contactGoto": "Zur Unterhaltung mit %1 wechseln",
"zoomLabel": "Benutzeroberflächen-Zoom (betrifft hauptsächlich Text- und Button-Größen)",
"blockUnknownLabel": "Unbekannte Kontakte blockieren",
"addContact": "Kontakt hinzufügen",
"addContactConfirm": "Kontakt hinzufügen %1",
"encryptedProfileDescription": "Das Verschlüsseln eines Profils mit einem Passwort schützt es vor anderen Personen, die ebenfalls dieses Gerät benutzten könnten. Verschlüsselte Profile können nicht entschlüsselt, angezeigt und benutzt werden bis das korrekte Passwort zum Entsperren eingegeben wurde.",
"plainProfileDescription": "Wir empfehlen, dass Du Deine Cwtch-Profile mit einem Passwort schützst. Wenn Du kein Passwort für dieses Profil festlegst, kann jeder, der Zugang zu diesem Gerät hat, auf Informationen über dieses Profil zugreifen, einschließlich Kontakte, Nachrichten und sensible kryptographische Schlüssel.",
"placeholderEnterMessage": "Gib eine Nachricht ein...",
"blockedMessageMessage": "Diese Nachricht stammt von einem Profil, das Du blockiert hast.",
"showMessageButton": "Nachricht anzeigen",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Verbindungen von unbekannten Kontakten werden blockiert. Du kannst dies in den Einstellungen ändern.",
"archiveConversation": "Archiviere diese Konversation",
"streamerModeLabel": "Streamer\/Präsentationsmodus",
"descriptionStreamerMode": "Wenn diese Option aktiviert ist, wird die App für das Streaming oder die Präsentation optisch privater gestaltet, indem z. B. Profil- und Kontaktadressen ausgeblendet werden.",
"retrievingManifestMessage": "Dateiinformationen werden abgerufen...",
"openFolderButton": "Ordner öffnen",
"downloadFileButton": "Herunterladen",
"labelFilesize": "Größe",
"labelFilename": "Dateiname",
"messageEnableFileSharing": "Aktiviere das Dateifreigabe-Experiment, um diese Nachricht anzuzeigen.",
"messageFileSent": "Du hast eine Datei gesendet",
"messageFileOffered": "Kontakt bietet an, Dir eine Datei zu schicken",
"tooltipSendFile": "Datei senden",
"settingFileSharing": "Gemeinsame Nutzung von Dateien",
"descriptionFileSharing": "Mit dem Dateifreigabe-Experiment kannst Du Dateien von Cwtch-Kontakten und -Gruppen senden und empfangen. Beachte, dass das Teilen einer Datei mit einer Gruppe dazu führt, dass sich die Mitglieder dieser Gruppe direkt mit Dir über Cwtch verbinden, um die Datei herunterzuladen.",
"titleManageProfilesShort": "Profile",
"addServerTitle": "Server hinzufügen",
"editServerTitle": "Server bearbeiten",
"serverAddress": "Server-Adresse",
"serverDescriptionLabel": "Server-Beschreibung",
"serverDescriptionDescription": "Deine Beschreibung des Servers ist nur für die persönliche Verwaltung bestimmt und wird nicht weitergegeben.",
"serverEnabled": "Server aktiviert",
"serverEnabledDescription": "Server starten oder stoppen",
"serverAutostartLabel": "Autostart",
"serverAutostartDescription": "Legt fest, ob die Anwendung den Server beim Start automatisch starten soll",
"saveServerButton": "Server sichern",
"serversManagerTitleLong": "Von Dir gehostete Server",
"serversManagerTitleShort": "Server",
"addServerTooltip": "Neuen Server hinzufügen",
"unlockServerTip": "Bitte entsperre oder erstelle einen Server, um zu beginnen!",
"unlockProfileTip": "Bitte erstelle oder entsperre ein Profil, um zu beginnen!",
"enterServerPassword": "Passwort um Server zu entsperren",
"settingServers": "Server hosten",
"settingServersDescription": "Das Experiment \"Hosting-Server\" ermöglicht das Hosting und die Verwaltung von Cwtch-Servern",
"copyAddress": "Adresse kopieren",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Bitte gib das aktuelle Passwort ein, um diesen Server zu löschen",
"deleteServerSuccess": "Server erfolgreich gelöscht",
"deleteServerConfirmBtn": "Server wirklich löschen",
"plainServerDescription": "Wir empfehlen, dass du deinen Cwtch-Server mit einem Passwort schützst. Wenn Du diesen Server nicht mit einem Kennwort versiehst, kann jeder, der Zugang zu diesem Gerät hat, auf Informationen über diesen Server zugreifen, einschließlich sensibler kryptografischer Schlüssel.",
"encryptedServerDescription": "Das Verschlüsseln eines Servers mit einem Kennwort schützt ihn vor anderen Personen, die dieses Gerät ebenfalls benutzen könnten. Verschlüsselte Server können nicht entschlüsselt, angezeigt oder aufgerufen werden, bis das richtige Kennwort eingegeben wird, um sie zu entsperren.",
"fileSavedTo": "Gesichert in",
"fileInterrupted": "Unterbrochen",
"fileCheckingStatus": "Überprüfen des Download-Status",
"verfiyResumeButton": "Überprüfen\/Fortsetzen",
"copyServerKeys": "Schlüssel kopieren",
"newMessagesLabel": "Neue Nachrichten",
"importLocalServerLabel": "Importieren eines lokal gehosteten Servers",
"importLocalServerSelectText": "Lokalen Server auswählen",
"importLocalServerButton": "%1 importieren",
"groupsOnThisServerLabel": "Gruppen, in denen ich bin, werden auf diesem Server gehostet",
"fieldDescriptionLabel": "Beschreibung",
"manageKnownServersButton": "Bekannte Server verwalten",
"displayNameTooltip": "Bitte gib einen Anzeigenamen ein",
"manageKnownServersLong": "Bekannte Server verwalten",
"manageKnownServersShort": "Server",
"serverMetricsLabel": "Server-Metriken",
"serverTotalMessagesLabel": "Nachrichten insgesamt",
"serverConnectionsLabel": "Verbindung",
"enableExperimentClickableLinks": "Anklickbare Links aktivieren",
"experimentClickableLinksDescription": "Das Experiment mit anklickbaren Links ermöglicht es dir, auf URLs zu klicken, die in Nachrichten geteilt werden",
"settingImagePreviews": "Bild Voransichten und Profil Bilder",
"settingDownloadFolder": "Download Ordner",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"themeNameWitch": "Hexe",
"themeNameVampire": "Vampir",
"themeNameGhost": "Geist",
"themeNamePumpkin": "Kürbis",
"themeNameMidnight": "Mitternacht",
"themeNameMermaid": "Meerjungfrau",
"themeNameNeon1": "Neon1",
"themeColorLabel": "Farbthema",
"themeNameNeon2": "Neon2",
"loadingCwtch": "Lade Cwtch...",
"storageMigrationModalMessage": "Profile in ein neues Speicherformat migrieren. Das kann ein paar Minuten dauern...",
"msgFileTooBig": "Dateigröße darf nicht größer als 10 GB sein",
"msgConfirmSend": "Möchtest Du diese Datei wirklich senden",
"btnSendFile": "Datei senden",
"msgAddToAccept": "Füge dieses Konto zu Deinen Kontakten hinzu, um diese Datei zu akzeptieren.",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Erweiterte Tor-Konfiguration aktivieren",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Verwende einen bestehenden Tor-Dienst auf deinem System oder ändere die Parameter des Cwtch Tor Services",
"torSettingsCustomSocksPort": "Benutzerdefinierter SOCKS-Port",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Verwende einen eigenen Port für Datenverbindungen zum Tor-Proxy",
"torSettingsCustomControlPort": "Benutzerdefinierter Kontrollport",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Verwende einen eigenen Port für Kontrollverbindungen zum Tor-Proxy",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Verwende eine eigene Tor-Service-Konfiguration (torrc)",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Überschreibe die Standard-Tor-Konfiguration. Warnung: Dies könnte gefährlich sein. Schalte dies nur ein, wenn Du weißt, was Du machst.",
"torSettingsErrorSettingPort": "Port Nummer muss zwischen 1 und 65535 liegen",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Wenn Dateien automatisch heruntergeladen werden (z. B. Bilddateien, wenn die Bildvorschau aktiviert ist), wird ein Standardspeicherort benötigt, an den die Dateien heruntergeladen werden.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Durchsuchen, um einen anderen Standardordner für heruntergeladene Dateien auszuwählen.",
"labelACNCircuitInfo": "ACN Circuit Information",
"descriptionACNCircuitInfo": "Ausführliche Informationen über den Pfad, den das anonyme Kommunikationsnetzwerk verwendet, um eine Verbindung mit dieser Konversation herzustellen.",
"labelTorNetwork": "Tor Netzwerk",
"torSettingsEnableCache": "Tor Konsensus zwischenspeichern",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Zwischenspeichern des aktuell heruntergeladenen Tor-Konsenses, um ihn beim nächsten Öffnen von Cwtch wiederzuverwenden. Dies ermöglicht einen schnelleren Start von Tor. Wenn deaktiviert, löscht Cwtch die zwischengespeicherten Daten beim Starten.",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Auswählen eines benutzerdefinierten Profilbilds",
"notificationPolicyMute": "Stummschalten",
"notificationPolicyOptIn": "Annehmen",
"notificationPolicyDefaultAll": "Standard Alle",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Standard",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Annehmen",
"notificationPolicySettingLabel": "Benachrichtigungsrichtlinie",
"conversationNotificationPolicyNever": "Niemals",
"notificationPolicySettingDescription": "Steuert das standardmäßige Benachrichtigungsverhalten der Anwendungsbenachrichtigungsverhalten",
"notificationContentSettingLabel": "Inhalt der Benachrichtigung",
"notificationContentSettingDescription": "Steuert den Inhalt von Konversationsbenachrichtigungen",
"settingGroupBehaviour": "Verhalten",
"settingsGroupAppearance": "Aussehen",
"settingsGroupExperiments": "Experimente",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Richtlinie für Konversationsbenachrichtigungen",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Steuerung des Benachrichtigungsverhaltens für diese Konversation",
"notificationContentSimpleEvent": "Einfaches Ereignis",
"notificationContentContactInfo": "Informationen zur Konversationseinstellungen",
"newMessageNotificationSimple": "Neue Nachricht",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Neue Nachricht von %1",
"exportProfile": "Profil exportieren",
"exportProfileTooltip": "Sichern des Profils in eine verschlüsselte Datei. Die verschlüsselte Datei kann in eine andere Cwtch App importiert werden.",
"importProfile": "Profil importieren",
"importProfileTooltip": "Benutze ein verschlüsseltes Cwtch Backup, um ein in einer anderen Cwtch Instanz erzeugtes Profil zu aktivieren.",
"failedToImportProfile": "Fehler beim Import des Profils",
"successfullyImportedProfile": "Profil erfolgreich importiert: %profile",
"shuttingDownApp": "Herunterfahren ...",
"clickableLinksWarning": "Das Öffnen dieser URL wird eine Anwendung außerhalb von Cwtch starten und könnte Metadaten enthüllen oder anderweitig die Sicherheit von Cwtch gefährden. Öffne nur URLs von Personen, denen Du vertraust. Bist Du sicher, dass Du fortfahren möchtest?",
"clickableLinkOpen": "URL öffnen",
"clickableLinksCopy": "URL kopieren",
"clickableLinkError": "Beim Versuch, die URL zu öffnen, ist ein Fehler aufgetreten",
"formattingExperiment": "Formatierung von Nachrichtenbearbeitung",
"messageFormattingDescription": "Aktiviere Richtext Formatierung in den angezeigten Nachrichten z.B. **fett** und *kursiv*",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Für diese Funktion muss das Gruppen-Experiment in den Einstellungen aktiviert sein.",
"settingAndroidPowerExemption": "Ignoriere Android Akku-Optimierungen",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Optional: Fordere Android auf, Cwtch von der optimierten Energieverwaltung auszunehmen. Dies wird zu einer besseren Stabilität auf Kosten eines höheren Batterieverbrauchs führen.",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Die Akku-Optimierung kann in Cwtch nicht wieder aktiviert werden. Bitte gehe zu Android \/ Einstellungen \/ Apps \/ Cwtch \/ Batterie und setze die Nutzung auf \"Optimiert\".",
"okButton": "OK",
"tooltipBoldText": "Fett",
"tooltipBackToMessageEditing": "Zurück zu Nachrichtenbearbeitung",
"tooltipItalicize": "Kursiv",
"tooltipSuperscript": "Hochgestellt",
"tooltipSubscript": "Tiefgestellt",
"tooltipStrikethrough": "Durchgestrichen",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipPreviewFormatting": "Vorschau Nachrichtenformatierung"
}

View File

@ -1,6 +1,21 @@
{
"@@locale": "el",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "Γερμανός \/ Deutsch",
"localeEn": "English \/ English",
"localeLb": "Λουξεμβουργιανά",
"localeNo": "Νορβηγικά",
"localeEl": "Ελληνικά",
"localePl": "Polish \/ Polski",
"localeRo": "Ρουμανικά",
"localeRU": "Ρωσικά",
"localeEs": "Spanish \/ Español",
"localeDa": "Δανικά",
"localePt": "Portuguese \/ Portuguesa",
"localeFr": "French \/ Français",
"localeIt": "Italian \/ Italiana",
"localeCy": "Ουαλικά",
"settingImagePreviewsDescription": "Θα γίνει αυτόματη λήψη και προεπισκόπηση των εικόνων. Λάβετε υπόψη ότι οι προεπισκοπήσεις εικόνων μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε ευπάθειες ασφαλείας και δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτό το πείραμα εάν χρησιμοποιείτε το Cwtch με μη αξιόπιστες επαφές. Οι φωτογραφίες προφίλ έχουν προγραμματιστεί για το Cwtch 1.6.",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
@ -27,8 +42,6 @@
"importProfile": "Import Profile",
"exportProfileTooltip": "Backup this profile to an encrypted file. The encrypted file can be imported into another Cwtch app.",
"exportProfile": "Export Profile",
"localeCy": "Ουαλικά",
"localeDa": "Δανικά",
"server": "Διακομιστής",
"peerName": "Όνομα",
"peerAddress": "Διεύθυνση",
@ -73,7 +86,6 @@
"fileCheckingStatus": "Έλεγχος κατάστασης λήψης",
"verfiyResumeButton": "Επαλήθευση\/συνέχιση",
"copyServerKeys": "Αντιγραφή κλειδιών",
"localeRU": "Ρωσικά",
"newMessagesLabel": "Νέα μηνύματα",
"importLocalServerLabel": "Εισαγωγή ενός τοπικά φιλοξενούμενου διακομιστή",
"importLocalServerSelectText": "Επιλογή τοπικού διακομιστή",
@ -88,7 +100,6 @@
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Επιλέξετε έναν διαφορετικό προεπιλεγμένο φάκελο για τα αρχεία που έχουν ληφθεί.",
"torSettingsEnableCache": "Αποθήκευση Tor Consensus",
"settingImagePreviews": "Προεπισκοπήσεις εικόνων και εικόνες προφίλ",
"settingImagePreviewsDescription": "Θα γίνει αυτόματη λήψη και προεπισκόπηση των εικόνων. Λάβετε υπόψη ότι οι προεπισκοπήσεις εικόνων μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε ευπάθειες ασφαλείας και δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτό το πείραμα εάν χρησιμοποιείτε το Cwtch με μη αξιόπιστες επαφές. Οι φωτογραφίες προφίλ έχουν προγραμματιστεί για το Cwtch 1.6.",
"settingDownloadFolder": "Φάκελος Λήψης",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"themeNameNeon1": "Neon1",
@ -109,10 +120,6 @@
"notificationContentContactInfo": "Πληροφορίες συνομιλίας",
"newMessageNotificationSimple": "Νέο μήνυμα",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Νέο μήνυμα από %1",
"localeRo": "Ρουμανικά",
"localeLb": "Λουξεμβουργιανά",
"localeNo": "Νορβηγικά",
"localeEl": "Ελληνικά",
"notificationContentSimpleEvent": "Plain Event",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Control notification behaviour for this conversation",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Conversation Notification Policy",
@ -172,7 +179,6 @@
"settingUIColumnSingle": "Single",
"settingUIColumnLandscape": "UI Columns in Landscape Mode",
"settingUIColumnPortrait": "UI Columns in Portrait Mode",
"localePl": "Polish",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Remove quoted message.",
"tooltipReplyToThisMessage": "Reply to this message",
"tooltipRejectContactRequest": "Reject this contact request",
@ -225,8 +231,6 @@
"invalidImportString": "Invalid import string",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Please enter current password to delete this profile.",
"enableGroups": "Enable Group Chat",
"localeIt": "Italiana",
"localeEs": "Espanol",
"todoPlaceholder": "Todo...",
"addNewItem": "Add a new item to the list",
"addListItem": "Add a New List Item",
@ -248,10 +252,6 @@
"settingTheme": "Use Light Themes",
"largeTextLabel": "Large",
"settingInterfaceZoom": "Zoom level",
"localeDe": "Deutsche",
"localePt": "Portuguesa",
"localeFr": "Frances",
"localeEn": "English",
"settingLanguage": "Language",
"blockUnknownLabel": "Block Unknown Contacts",
"zoomLabel": "Interface zoom (mostly affects text and button sizes)",

View File

@ -1,6 +1,21 @@
{
"@@locale": "en",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "German \/ Deutsch",
"localeEn": "English \/ English",
"localeLb": "Luxembourgish \/ Lëtzebuergesch",
"localeNo": "Norwegian \/ Norsk",
"localeEl": "Greek \/ Ελληνικά",
"localePl": "Polish \/ Polski",
"localeRo": "Romanian \/ Română",
"localeRU": "Russian \/ Русский",
"localeEs": "Spanish \/ Español",
"localeDa": "Danish \/ Dansk",
"localePt": "Portuguese \/ Portuguesa",
"localeFr": "French \/ Français",
"localeIt": "Italian \/ Italiana",
"localeCy": "Welsh \/ Cymraeg",
"settingImagePreviewsDescription": "Images and Profile Pictures will be downloaded and previewed automatically. We recommend that you do not enable this Experiment if you use Cwtch with untrusted contacts.",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
@ -27,13 +42,7 @@
"importProfile": "Import Profile",
"exportProfileTooltip": "Backup this profile to an encrypted file. The encrypted file can be imported into another Cwtch app.",
"exportProfile": "Export Profile",
"localeDa": "Danish",
"localeCy": "Welsh",
"localeEl": "Greek",
"localeNo": "Norwegian",
"localeLb": "Luxembourgish",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Control notification behaviour for this conversation",
"localeRo": "Romanian",
"newMessageNotificationConversationInfo": "New Message From %1",
"newMessageNotificationSimple": "New Message",
"notificationContentContactInfo": "Conversation Information",
@ -88,7 +97,6 @@
"themeNameWitch": "Witch",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"settingDownloadFolder": "Download Folder",
"settingImagePreviewsDescription": "Images will be downloaded and previewed automatically. Please note that image previews can often lead to security vulnerabilities, and you should not enable this Experiment if you use Cwtch with untrusted contacts. Profile pictures are planned for Cwtch 1.6.",
"settingImagePreviews": "Image Previews and Profile Pictures",
"experimentClickableLinksDescription": "The clickable links experiment allows you to click on URLs shared in messages",
"enableExperimentClickableLinks": "Enable Clickable Links",
@ -106,7 +114,6 @@
"importLocalServerLabel": "Import a locally hosted server",
"savePeerHistoryDescription": "Determines whether to delete any history associated with the contact.",
"newMessagesLabel": "New Messages",
"localeRU": "Russian",
"copyServerKeys": "Copy keys",
"verfiyResumeButton": "Verify\/resume",
"fileCheckingStatus": "Checking download status",
@ -178,7 +185,6 @@
"settingUIColumnSingle": "Single",
"settingUIColumnLandscape": "UI Columns in Landscape Mode",
"settingUIColumnPortrait": "UI Columns in Portrait Mode",
"localePl": "Polish",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Remove quoted message.",
"tooltipReplyToThisMessage": "Reply to this message",
"tooltipRejectContactRequest": "Reject this contact request",
@ -235,8 +241,6 @@
"enterCurrentPasswordForDelete": "Please enter current password to delete this profile.",
"enableGroups": "Enable Group Chat",
"experimentsEnabled": "Enable Experiments",
"localeIt": "Italiana",
"localeEs": "Espanol",
"addListItem": "Add a New List Item",
"addNewItem": "Add a new item to the list",
"todoPlaceholder": "Todo...",
@ -255,10 +259,6 @@
"themeLight": "Light",
"largeTextLabel": "Large",
"settingInterfaceZoom": "Zoom level",
"localeDe": "Deutsche",
"localePt": "Portuguesa",
"localeFr": "Frances",
"localeEn": "English",
"settingLanguage": "Language",
"zoomLabel": "Interface zoom (mostly affects text and button sizes)",
"versionBuilddate": "Version: %1 Built on: %2",

View File

@ -1,33 +1,49 @@
{
"@@locale": "es",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
"tooltipSubscript": "Subscript",
"tooltipSuperscript": "Superscript",
"tooltipItalicize": "Italic",
"tooltipBackToMessageEditing": "Back to Message Editing",
"tooltipBoldText": "Bold",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "Alemán \/ Deutsch",
"settingImagePreviewsDescription": "Las imágenes se descargarán y visualizarán automáticamente. Ten en cuenta que las previsualizaciones pueden generar vulnerabilidades de seguridad, no deberías habilitar este experimento si usas Cwtch con contactos que no son de confianza. Las imágenes de perfil están planeadas para Cwtch 1.6.",
"tooltipBackToMessageEditing": "Volver a Edición de mensajes",
"tooltipSubscript": "Subíndice",
"tooltipPreviewFormatting": "Vista previa del formato del mensaje",
"tooltipBoldText": "Negrita",
"tooltipItalicize": "Itálico",
"tooltipSuperscript": "Superíndice",
"tooltipCode": "Código \/ Monoespaciado",
"exportProfileTooltip": "Haga una copia de seguridad de este perfil en un archivo cifrado. El archivo cifrado puede ser importado en otra aplicación Cwtch.",
"tooltipStrikethrough": "Tachado",
"settingAndroidPowerExemption": "Android ignora las optimizaciones de batería",
"messageFormattingDescription": "Habilitar el formato de texto enriquecido en los mensajes mostrados, por ejemplo, **negrita** y *cursiva*.",
"clickableLinksWarning": "Abrir esta URL lanzará una aplicación fuera de Cwtch que puede revelar metadatos o comprometer la seguridad de Cwtch. Solo abra URLs de personas confiables. ¿Desea continuar?",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "No se puede habilitar la optimización desde Cwtch. Vaya a Android \/ Configuración \/ Aplicaciones \/ Cwtch \/ Batería y configure Uso a \"Optimizado\"",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Opcional: Solicite a Android eximir a Cwtch de la administración de energía optimizada. Esto resultará en mejor estabilidad a costa de mayor uso de batería.",
"successfullyImportedProfile": "Perfil importado correctamente:",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Esta función requiere que el experimento de grupos esté habilitado en Configuración",
"clickableLinkError": "Se encontró un error al abrir la URL",
"importProfileTooltip": "Usar una copia de seguridad cifrada de Cwtch para incorporar un perfil creado en otra instancia de Cwtch.",
"chatHistoryDefault": "Esta conversación será eliminada cuando se cierre Cwtch! El historial de mensajes puede habilitarse en cada conversación usando el menú de Configuración en la parte superior derecha.",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Almacena en caché el consenso de Tor actual para re usar la próxima vez que Cwtch se abra. Esto permitirá que Tor inicie más rápido. Cuando se desactiva, Cwtch eliminará los datos almacenados en caché al iniciarse.",
"exportProfile": "Exportar Perfil",
"importProfile": "Importar Perfil",
"failedToImportProfile": "Error Importando Perfil",
"shuttingDownApp": "Cerrando...",
"clickableLinkOpen": "Abrir URL",
"clickableLinksCopy": "Copiar URL",
"formattingExperiment": "Formato de Mensajes",
"okButton": "OK",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Cannot re-enable Battery Optimization from within Cwtch. Please go to Android \/ Settings \/ Apps \/ Cwtch \/ Battery and set Usage to 'Optimized'",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Optional: Request Android to exempt Cwtch from optimized power management. This will result in better stability at the cost of greater battery use.",
"settingAndroidPowerExemption": "Android Ignore Battery Optimizations",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "This feature requires the Groups Experiment to be enabled in Settings",
"messageFormattingDescription": "Enable rich text formatting in displayed messages e.g. **bold** and *italic*",
"formattingExperiment": "Message Formatting",
"clickableLinkError": "Error encountered while attempting to open URL",
"clickableLinksCopy": "Copy URL",
"clickableLinkOpen": "Open URL",
"clickableLinksWarning": "Opening this URL will launch an application outside of Cwtch and may reveal metadata or otherwise compromise the security of Cwtch. Only open URLs from people you trust. Are you sure you want to continue?",
"shuttingDownApp": "Shutting down...",
"successfullyImportedProfile": "Successfully Imported Profile: %profile",
"failedToImportProfile": "Error Importing Profile",
"importProfileTooltip": "Use an encrypted Cwtch backup to bring in a profile created in another instance of Cwtch.",
"importProfile": "Import Profile",
"exportProfileTooltip": "Backup this profile to an encrypted file. The encrypted file can be imported into another Cwtch app.",
"exportProfile": "Export Profile",
"localeDa": "Danés",
"localeFr": "Francés \/ Français",
"localePt": "Portugués \/ Portuguesa",
"localeEs": "Español \/ Español",
"localeRU": "Ruso \/ Русский",
"localePl": "Polaco \/ Polski",
"localeIt": "Italiano \/ Italiana",
"localeLb": "Luxemburgués \/ Lëtzebuergesch",
"localeEn": "Inglés \/ English",
"localeDa": "Danés \/ Dansk",
"localeCy": "Galés \/ Cymraeg",
"localeNo": "Noruego \/ Norsk",
"localeEl": "Griego \/ Ελληνικά",
"localeRo": "Rumano \/ Română",
"groupInviteSettingsWarning": "¡Has recibido una invitación para unirte a un grupo! Por favor habilita el experimento de chat grupal en Configuración para ver esta invitación",
"plainServerDescription": "Te recomendamos que protejas tus servidores de Cwtch con una contraseña. Si no estableces una contraseña en este servidor, cualquiera que tenga acceso a este dispositivo podrá acceder a la información sobre este servidor incluyendo claves criptográficas confidenciales",
"encryptedServerDescription": "Cifrar un servidor con una contraseña lo protege de otras personas que puedan usar este dispositivo. Los servidores cifrados no se pueden descifrar, mostrar ni acceder hasta que se ingrese la contraseña correcta para desbloquearlos",
@ -40,9 +56,7 @@
"cancel": "Cancelar",
"torStatus": "Estado de Tor",
"torVersion": "Versión de Tor",
"settingImagePreviewsDescription": "Las imágenes se descargarán y visualizarán automáticamente. Ten en cuenta que las previsualizaciones pueden generar vulnerabilidades de seguridad, no deberías habilitar este experimento si usas Cwtch con contactos que no son de confianza. Las imágenes de perfil están planeadas para Cwtch 1.6.",
"descriptionStreamerMode": "Si está activada, esta opción hace que la aplicación sea más privada visualmente para transmitir o presentar, por ejemplo, ocultando direcciones de perfil y contacto.",
"localeCy": "Galés",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Las conexiones de contactos desconocidos están bloqueadas. Puedes cambiar esto en la Configuración",
"streamerModeLabel": "Modo Streamer\/Presentación",
"deleteProfileSuccess": "Perfil eliminado correctamente",
@ -113,7 +127,6 @@
"fileCheckingStatus": "Comprobación del estado de la descarga",
"verfiyResumeButton": "Verificar\/reanudar",
"copyServerKeys": "Copiar claves",
"localeRU": "Ruso",
"newMessagesLabel": "Nuevos Mensajes",
"importLocalServerLabel": "Importar un servidor alojado localmente",
"importLocalServerSelectText": "Seleccionar el servidor local",
@ -142,15 +155,10 @@
"descriptionACNCircuitInfo": "Información detallada sobre la ruta que la red de comunicación anónima está utilizando para conectarse a esta conversación.",
"torSettingsCustomSocksPort": "Puerto SOCKS personalizado",
"labelTorNetwork": "Red Tor",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Almacena en caché el consenso de Tor actual para reusar la próxima vez que Cwtch se abra. Esto permitirá que Tor inicie más rápido. Cuando se desactiva, Cwtch eliminará los datos almacenados en caché al iniciarse.",
"notificationPolicyMute": "Silenciar",
"notificationContentContactInfo": "Información de la conversación",
"newMessageNotificationSimple": "Nuevo Mensaje",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Nuevo mensaje de %1",
"localeRo": "Rumano",
"localeLb": "Luxemburgués",
"localeNo": "Noruego",
"localeEl": "Griego",
"notificationPolicyDefaultAll": "Todas predeterminadas",
"notificationContentSimpleEvent": "Evento simple",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Predeterminado",
@ -175,7 +183,6 @@
"settingUIColumnSingle": "Sencillo",
"settingUIColumnLandscape": "Columnas de la interfaz en modo horizontal",
"settingUIColumnPortrait": "Columnas de la interfaz en modo vertical",
"localePl": "Polaco",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Remover el mensaje citado",
"tooltipReplyToThisMessage": "Responder a este mensaje",
"tooltipRejectContactRequest": "Rechazar esta solicitud de contacto",
@ -197,7 +204,6 @@
"contactSuggestion": "Esta es una sugerencia de contacto para:",
"rejected": "¡Rechazado!",
"accepted": "¡Aceptado!",
"chatHistoryDefault": "Esta conversación será eliminada cuando se cierre Cwtch! El historial de mensajes puede habilitarse en cada conversación usando el menú de Configuración en la parte superior derecha. ",
"yesLeave": "Si, Salir de Esta Conversación",
"newPassword": "Nueva Contraseña",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "¿Estás seguro de que quieres salir de esta conversación?",
@ -247,9 +253,6 @@
"themeDark": "Oscuro",
"smallTextLabel": "Pequeño",
"builddate": "Basado en: %2",
"localeDe": "Alemán",
"localePt": "Portugués",
"localeFr": "Francés",
"addListItem": "Añadir un nuevo elemento a la lista",
"joinGroupTab": "Únete a un grupo",
"viewGroupMembershipTooltip": "Ver membresía del grupo",
@ -258,14 +261,12 @@
"chatBtn": "Chat",
"password": "Contraseña",
"enterProfilePassword": "Ingresa tu contraseña para ver tus perfiles",
"localeIt": "Italiano",
"acknowledgedLabel": "Reconocido",
"defaultProfileName": "Alicia",
"versionBuilddate": "Versión: %1 Basado en %2",
"zoomLabel": "Zoom de la interfaz (afecta principalmente el tamaño del texto y de los botones)",
"themeLight": "Claro",
"versionTor": "Versión %1 con tor %2",
"localeEs": "Español",
"networkStatusOnline": "En línea",
"newConnectionPaneTitle": "Nueva conexión",
"addNewItem": "Añadir un nuevo elemento a la lista",
@ -335,7 +336,6 @@
"unlock": "Desbloquear",
"cwtchSettingsTitle": "Configuración de Cwtch",
"settingLanguage": "Idioma",
"localeEn": "Inglés",
"settingInterfaceZoom": "Nivel de zoom",
"largeTextLabel": "Grande",
"version": "Versión %1",

View File

@ -1,14 +1,29 @@
{
"@@locale": "fr",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "Allemand \/ Deutsch",
"localeDa": "Danois \/ Dansk",
"localePt": "Portugais \/ Portuguesa",
"localeIt": "Italien \/ Italiana",
"localeCy": "Gallois \/ Cymraeg",
"localeEl": "Grec \/ Ελληνικά",
"localeRU": "Russe \/ Русский",
"localeLb": "Luxembourgeois \/ Lëtzebuergesch",
"localePl": "Polonais \/ Polski",
"localeEs": "Espagnol \/ Español",
"localeRo": "Roumain \/ Română",
"localeFr": "Français \/ Français",
"localeNo": "Norvégien \/ Norsk",
"localeEn": "Anglais \/ English",
"settingImagePreviewsDescription": "Les images et les photos de profil seront téléchargées et prévisualisées automatiquement. Nous vous recommandons de ne pas activer cette expérience si vous utilisez Cwtch avec des contacts non fiables.",
"tooltipSuperscript": "Exposant",
"tooltipSubscript": "Indice",
"tooltipStrikethrough": "Barré",
"tooltipPreviewFormatting": "Aperçu de la mise en forme du message",
"tooltipItalicize": "Italique",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
"tooltipSubscript": "Subscript",
"tooltipSuperscript": "Superscript",
"tooltipItalicize": "Italic",
"tooltipBackToMessageEditing": "Back to Message Editing",
"tooltipBoldText": "Bold",
"tooltipBoldText": "Gras",
"tooltipBackToMessageEditing": "Retour à l'édition des messages",
"acceptGroupBtn": "Accepter",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Android applique par défaut un profil de gestion de l'énergie \"optimisé\" aux applications, ce qui peut entraîner leur arrêt ou leur suppression. Demandez à Android d'exempter Cwtch de ce profil pour une meilleure stabilité mais une plus grande consommation d'énergie.",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Impossible de réactiver l'optimisation de la batterie à partir de Cwtch. Veuillez aller dans Android \/ Paramètres \/ Apps \/ Cwtch \/ Batterie et régler l'utilisation sur 'Optimisé'.",
@ -38,12 +53,7 @@
"encryptedProfileDescription": "Le chiffrement d'un profil à l'aide d'un mot de passe le protège des autres personnes susceptibles d'utiliser également cet appareil. Les profils chiffrés ne peuvent pas être déchiffrés, affichés ou accessibles tant que le mot de passe correct n'a pas été saisi pour les déverrouiller.",
"notificationContentSimpleEvent": "Événement ordinaire",
"placeholderEnterMessage": "Saisissez un message",
"localeDa": "Danois",
"localeCy": "Gallois",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Contrôler le comportement de notification de cette conversation",
"localeEl": "Grec",
"localeNo": "Norvégien",
"localeLb": "Luxembourgeois",
"notificationPolicySettingDescription": "Contrôle le comportement de notification d'application par défaut",
"notificationContentSettingDescription": "Contrôle le contenu des notifications de conversation",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Politique de notification des conversations",
@ -62,7 +72,6 @@
"settingsGroupExperiments": "Expériences",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Nouveau message d'%1",
"newMessageNotificationSimple": "Nouveau message",
"localeRo": "Roumain",
"editProfile": "Modifier le profil",
"settingTheme": "Utilisez des thèmes clairs",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Utiliser une configuration personnalisée du service Tor (torrc)",
@ -98,7 +107,6 @@
"themeNameGhost": "Fantôme",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"themeColorLabel": "Thème de couleur",
"settingImagePreviewsDescription": "Les images seront téléchargées et prévisualisées automatiquement. Veuillez noter que la prévisualisation des images peut souvent conduire à des failles de sécurité, et vous ne devriez pas activer cette expérience si vous utilisez Cwtch avec des contacts non fiables. Les images de profil sont prévues pour Cwtch 1.6.",
"settingImagePreviews": "Aperçu des images et photos de profil",
"settingDownloadFolder": "Dossier de téléchargement",
"enableExperimentClickableLinks": "Activer les liens cliquables",
@ -115,7 +123,6 @@
"fieldDescriptionLabel": "Description",
"savePeerHistoryDescription": "Détermine s'il faut ou non supprimer tout historique associé au contact.",
"newMessagesLabel": "Nouveaux messages",
"localeRU": "Russe",
"copyServerKeys": "Copier les clés",
"verfiyResumeButton": "Vérifier\/reprendre",
"fileSavedTo": "Enregistré dans",
@ -184,7 +191,6 @@
"settingUIColumnSingle": "Simple",
"settingUIColumnLandscape": "Colonnes de l'interface utilisateur en mode paysage",
"settingUIColumnPortrait": "Colonnes de l'interface utilisateur en mode portrait",
"localePl": "Polonais",
"tooltipReplyToThisMessage": "Répondre à ce message",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Supprimer le message cité.",
"deleteProfileConfirmBtn": "Supprimer vraiment le profil ?",
@ -196,7 +202,6 @@
"deleteBtn": "Effacer",
"acknowledgedLabel": "Accusé de réception",
"zoomLabel": "Zoom de l'interface (affecte principalement la taille du texte et des boutons)",
"localeIt": "Italien",
"versionTor": "Version %1 avec tor %2",
"version": "Version %1",
"builddate": "Construit le : %2",
@ -204,7 +209,6 @@
"tooltipAcceptContactRequest": "Acceptez cette demande de contact.",
"tooltipRejectContactRequest": "Refuser cette demande de contact",
"addNewItem": "Ajouter un nouvel élément à la liste",
"localeEs": "Espagnol",
"todoPlaceholder": "À faire...",
"pasteAddressToAddContact": "Collez une adresse cwtch, une invitation ou un ensemble de clés ici pour ajouter une nouvelle conversation",
"addListItem": "Ajouter un nouvel élément de liste",
@ -249,10 +253,6 @@
"yourServers": "Vos serveurs",
"unlock": "Déverrouiller",
"settingLanguage": "Langue",
"localeEn": "Anglais",
"localeFr": "Français",
"localePt": "Portugais",
"localeDe": "Allemand",
"settingInterfaceZoom": "Niveau de zoom",
"themeLight": "Clair",
"themeDark": "Sombre",

View File

@ -1,14 +1,29 @@
{
"@@locale": "it",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
"tooltipSubscript": "Subscript",
"tooltipSuperscript": "Superscript",
"tooltipItalicize": "Italic",
"tooltipBackToMessageEditing": "Back to Message Editing",
"tooltipBoldText": "Bold",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "Tedesco \/ Deutsch",
"settingImagePreviewsDescription": "Le immagini e le immagini del profilo verranno scaricate e visualizzate in anteprima automaticamente. Ti consigliamo di non abilitare questo esperimento se usi Cwtch con contatti non attendibili.",
"localeNo": "Norvegese \/ Norsk",
"localeCy": "Gallese \/ Cymraeg",
"localeIt": "Italiano \/ Italiano",
"localeFr": "Francese \/ Français",
"localePl": "Polacco \/ Polski",
"localePt": "Portoghese \/ Portuguesa",
"localeDa": "Danese \/ Dansk",
"localeEn": "Inglese \/ English",
"localeRo": "Rumeno \/ Română",
"localeEl": "Greco \/ Ελληνικά",
"localeLb": "Lussemburghese \/ Lëtzebuergesch",
"localeEs": "Spagnolo \/ Español",
"localeRU": "Russo \/ Русский",
"tooltipCode": "Codice \/ Monospazio",
"tooltipPreviewFormatting": "Anteprima della formattazione del messaggio",
"tooltipStrikethrough": "Barrato",
"tooltipSubscript": "Pedice",
"tooltipSuperscript": "Apice",
"tooltipItalicize": "Corsivo",
"tooltipBackToMessageEditing": "Torna a Modifica del messaggio",
"tooltipBoldText": "Grassetto",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Impossibile riattivare l'ottimizzazione della batteria dall'interno di Cwtch. Vai su Android \/ Impostazioni \/ Apps \/ Cwtch \/ Informazioni App \/ (Utilizzo) Batteria e imposta su 'Ottimizzato'.",
"puzzleGameBtn": "Gioco di puzzle",
"editProfileTitle": "Modifica il profilo",
@ -41,8 +56,6 @@
"clickableLinksCopy": "Copiare l'URL",
"clickableLinkOpen": "Aprire l'URL",
"formattingExperiment": "Formattazione dei messaggi",
"localeDa": "Danese",
"localeCy": "Gallese",
"settingTheme": "Usa Temi Leggeri",
"editProfile": "Modifica il profilo",
"labelTorNetwork": "Rete tor",
@ -89,10 +102,6 @@
"settingsGroupExperiments": "Esperimenti",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Criteri di notifica delle conversazioni",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Controlla il comportamento delle notifiche per questa conversazione",
"localeRo": "Rumeno",
"localeLb": "Lussemburghese",
"localeNo": "Norvegese",
"localeEl": "Greco",
"serverNotSynced": "Sincronizzazione Nuovi Messaggi (L'operazione può richiedere del tempo)...",
"blockUnknownLabel": "Blocca Contatti Sconosciuti",
"addPeer": "Aggiungi Contatto",
@ -155,7 +164,6 @@
"serverConnectionsLabel": "Connessione",
"experimentClickableLinksDescription": "L'esperimento dei link cliccabili permette di cliccare sugli URL condivisi nei messaggi",
"settingImagePreviews": "Anteprime delle immagini e immagini del profilo",
"settingImagePreviewsDescription": "Le immagini verranno scaricate e visualizzate in anteprima automaticamente. Tieni presente che le anteprime delle immagini possono spesso portare a vulnerabilità di sicurezza e non dovresti abilitare questo esperimento se usi Cwtch con contatti non attendibili. Le immagini del profilo sono previste per Cwtch 1.6.",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"themeNameWitch": "Strega",
"themeNameVampire": "Vampiro",
@ -180,7 +188,6 @@
"titleManageProfilesShort": "Profili",
"tooltipReplyToThisMessage": "Rispondi a questo messaggio",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Rimuovi il messaggio citato.",
"localePl": "Polacco",
"settingUIColumnPortrait": "Colonne dell'interfaccia utente in modalità verticale",
"settingUIColumnLandscape": "Colonne dell'interfaccia utente in modalità orizzontale",
"settingUIColumnSingle": "Singola",
@ -219,7 +226,6 @@
"fileCheckingStatus": "Controllo dello stato del download",
"verfiyResumeButton": "Verifica\/riprendi",
"copyServerKeys": "Copia chiavi",
"localeRU": "Russo",
"messageFileOffered": "Il contatto offre l'invio di un file",
"tooltipSendFile": "Invia file",
"settingFileSharing": "Condivisione file",
@ -264,12 +270,6 @@
"versionTor": "Versione %1 con tor %2",
"version": "Versione %1",
"builddate": "Costruito il: %2",
"localeEn": "Inglese",
"localeIt": "Italiano",
"localeEs": "Spagnolo",
"localeDe": "Tedesco",
"localePt": "Portoghese",
"localeFr": "Francese",
"serverLabel": "Server",
"createGroupBtn": "Crea",
"createGroupTab": "Crea un gruppo",

View File

@ -1,6 +1,21 @@
{
"@@locale": "lb",
"@@last_modified": "2022-06-16T18:20:12+02:00",
"@@last_modified": "2022-06-22T00:46:01+02:00",
"localeDe": "Däitsch \/ Deutsch",
"localeEn": "Englesch",
"localeLb": "Lëtzebuergesch",
"localeNo": "Norwegesch",
"localeEl": "Griichesch",
"localePl": "Polish \/ Polski",
"localeRo": "Rumänesch",
"localeRU": "Russesch",
"localeEs": "Spuenesch",
"localeDa": "Dänesch",
"localePt": "Portugisesch",
"localeFr": "Franséisch",
"localeIt": "Italienesch",
"localeCy": "Waliser",
"settingImagePreviewsDescription": "Images and Profile Pictures will be downloaded and previewed automatically. We recommend that you do not enable this Experiment if you use Cwtch with untrusted contacts.",
"tooltipPreviewFormatting": "Preview Message Formatting",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Strikethrough",
@ -33,8 +48,6 @@
"titleManageServers": "Server managen",
"titleManageProfiles": "Meng Profiller managen",
"titleManageContacts": "Konversatiounen",
"localeIt": "Italienesch",
"localeEs": "Spuenesch",
"todoPlaceholder": "Todo...",
"networkStatusOnline": "Online",
"smallTextLabel": "Kleng",
@ -45,10 +58,6 @@
"largeTextLabel": "Grouss",
"themeDark": "Donkel",
"themeLight": "Hell",
"localeDe": "Däitsch",
"localePt": "Portugisesch",
"localeFr": "Franséisch",
"localeEn": "Englesch",
"settingLanguage": "Sprooch",
"versionBuilddate": "Versioun: %1 Opgebaut op: %2",
"cwtchSettingsTitle": "Cwtch Astellungen",
@ -101,7 +110,6 @@
"inviteBtn": "Alueden",
"groupNameLabel": "Gruppennumm",
"viewServerInfo": "Server Info",
"localeRU": "Russesch",
"settingDownloadFolder": "Download Dossier",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"themeNameWitch": "Witch",
@ -112,8 +120,6 @@
"themeNameMidnight": "Midnight",
"themeNameNeon1": "Neon 1",
"themeNameNeon2": "Neon 2",
"localeCy": "Waliser",
"localeDa": "Dänesch",
"serverSynced": "Synchroniséiert",
"serverConnectivityDisconnected": "Server getrennt",
"serverConnectivityConnected": "Server verbonnen",
@ -173,10 +179,6 @@
"notificationContentContactInfo": "Konversatiouns Informatiounen",
"newMessageNotificationSimple": "Neie Message",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Neie Message vun %1",
"localeRo": "Rumänesch",
"localeLb": "Lëtzebuergesch",
"localeNo": "Norwegesch",
"localeEl": "Griichesch",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Use a custom port for data connections to the Tor proxy",
"torSettingsCustomSocksPort": "Custom SOCKS Port",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Use an existing Tor service on your system, or change the parameters of the Cwtch Tor Service",
@ -188,7 +190,6 @@
"storageMigrationModalMessage": "Migrating profiles to new storage format. This could take a few minutes...",
"loadingCwtch": "Loading Cwtch...",
"themeColorLabel": "Color Theme",
"settingImagePreviewsDescription": "Images will be downloaded and previewed automatically. Please note that image previews can often lead to security vulnerabilities, and you should not enable this Experiment if you use Cwtch with untrusted contacts. Profile pictures are planned for Cwtch 1.6.",
"settingImagePreviews": "Image Previews and Profile Pictures",
"experimentClickableLinksDescription": "The clickable links experiment allows you to click on URLs shared in messages",
"enableExperimentClickableLinks": "Enable Clickable Links",