cwtch-ui/lib/l10n/intl_nl.arb

421 lines
28 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"@@locale": "nl",
"@@last_modified": "2024-02-12T08:05:24+01:00",
"settingsExperimentsShowPerformanceDescription": "Display an overlay graph of render time.",
"settingsExperimentsShowPerformanceTitle": "Show Performance Overlay",
"settingsImportThemeButton": "Import Theme",
"settingsImportThemeDescription": "Select theme directory to import for use in Cwtch",
"settingsImportThemeTitle": "Import Theme",
"settingsThemeErrorInvalid": "Error: Could not import $themeName, theme.yml missing, not a theme directory",
"settingThemeOverwriteQuestion": "Theme $themeName already exists, confirm overwrite?",
"settingThemeOverwriteConfirm": "Confirm",
"settingsThemeImagesDescription": "Enable display of images from themes",
"settingsThemeImages": "Theme Images",
"settingsGroupAbout": "About",
"localeUzbek": "Uzbek \/ Oʻzbekcha",
"profileOfflineAtStart": "Appear Offline at Startup",
"now": "Now",
"xSecondsAgo": "$seconds seconds ago",
"xMinutesAgo": "$minutes minutes ago",
"xHoursAgo": "$hours hours ago",
"xDaysAgo": "$days days ago",
"profileAllowUnknownContacts": "Allow Unknown Contacts",
"profileBlockUnknownContacts": "Block Unknown Contacts",
"profileDisableProfile": "Disable Profile",
"profileEnableProfile": "Enable Profile",
"profileAppearOnline": "Appear Online",
"contactDisconnect": "Disconnect from Contact (if you do not have Appear Offline set this contact may still be able to reestablish a connection to you)",
"profileAppearOfflineDescription": "By default, when Cwtch profile is enabled it automatically attempts to connect to know contacts, and allows inbound connections. This settings disables those actions and allows you to choose, manually, which contacts to connect to.",
"profileAppearOffline": "Appear Offline",
"deleteServerConfirmBtn": "Server echt verwijderen",
"cannotDeleteServerIfActiveGroups": "There are active groups associated with this Cwtch Server. Please delete them prior to deleting this Cwtch Server entry.",
"groupsOnThisServerLabel": "Groepen waarin ik zit gehost op deze server",
"serverinfoNoGroupInfo": "There are no groups associated with this Cwtch Server.",
"preserveHistorySettingDescription": "By default, Cwtch will purge conversation history when Cwtch is shutdown. If this setting is enabled, Cwtch will preserve the conversation history of peer conversations.",
"defaultPreserveHistorySetting": "Preserve Conversation History",
"profileEnabledDescription": "Activeer of deactiveer het profiel.",
"defaultScalingText": "Lettertype schalen",
"blodeuweddSummarize": "Gesprek samenvatten",
"blodeuweddTranslate": "Bericht vertalen",
"blodeuweddProcessing": "Blodeuwedd is aan het verwerken...",
"blodeuweddPath": "De map waar de Blodeuwedd zich bevindt op je computer.",
"blodeuweddNotSupported": "Deze versie van Cwtch is gecompileerd zonder ondersteuning voor de Blodeuwedd Assistant.",
"blodeuweddExperimentEnable": "Blodeuwedd Assistent",
"localeKo": "Koreaans \/ 한국어",
"fontScalingDescription": "Adjust the relative font scaling factor applied to text and widgets.",
"availabilityStatusTooltip": "Stel je beschikbaarheidsstatus in",
"profileInfoHint2": "Je kunt maximaal 3 velden toevoegen.",
"availabilityStatusBusy": "Bezig",
"availabilityStatusAway": "Afwezig",
"availabilityStatusAvailable": "Beschikbaar",
"retryConnection": "Opnieuw",
"localeJa": "Japans \/ 日本語",
"localeSv": "Zweeds \/ Svenska",
"localeSw": "Swahili \/ Kiswahili",
"localeUk": "Oekraïens \/ українською",
"retryConnectionTooltip": "Cwtch retries peers regularly, but you can tell Cwtch to try sooner by pushing this button.",
"profileInfoHint3": "Contacts will be able to see this information in Conversation Settings ",
"profileInfoHint": "Add some public information about yourself here e.g. blog, websites, brief bio.",
"blodeuweddWarning": "Blodeuwedd uses a local language model and a set of small auxiliary models to power its functionality. These techniques are often very effective they are not without error. \n\nWhile we have taken efforts to minimize the risk, there is still the possibility that Blodeuwedd outputs will be incorrect, hallucinated and\/or offensive.\n\nBecause of that Blodeuwedd requires downloading two additional components separate from Cwtch, the Blodeuwedd Model (or a compatible model) and the Blodeuwedd Runner. \n\nSee https:\/\/docs.cwtch.im\/docs\/settings\/experiments\/blodeuwedd for more information on obtaining these components and setting them up.",
"blodeuweddDescription": "The Blodeuwedd assistant adds new features to Cwtch such as chat transcript summarization and message translation via a locally hosted language model.",
"profileAutostartDescription": "Regelt of het profiel automatisch wordt gestart bij het opstarten",
"profileAutostartLabel": "Automatisch starten",
"profileEnabled": "Inschakelen",
"localeSk": "Slowaaks \/ Slovák",
"localePtBr": "Braziliaans Portugees \/ Português do Brasil",
"acquiredTicketsFromServer": "Anti-spam uitdaging voltooid",
"acquiringTicketsFromServer": "Anti-spam uitdaging uitvoeren",
"acknowledgedLabel": "Erkend",
"descriptionFileSharing": "Het experiment met het delen van bestanden staat u toe om bestanden van Cwtch-contactpersonen en groepen te verzenden en te ontvangen. Merk op dat het delen van een bestand met een groep tot gevolg zal hebben dat leden van die groep direct via Cwtch verbinding met je maken om het bestand te downloaden.",
"descriptionExperimentsGroups": "Het groepsexperiment staat Cwtch toe verbinding te maken met onvertrouwde serverinfrastructuur om communicatie met meer dan één contact te vergemakkelijken.",
"notificationPolicyDefaultAll": "Standaard Alle",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Opt-In",
"settingAndroidPowerExemption": "Android negeer batterij-optimalisaties",
"experimentQRCodeDescription": "Ondersteuning voor QR-codes maakt het delen van gegevens (zoals profielidentiteit) via QR-codes mogelijk",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Selecteer een zelf ingestelde profielafbeelding",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Batterijoptimalisatie kan niet opnieuw worden ingeschakeld vanuit Cwtch. Ga naar Android \/ Instellingen \/ Apps \/ Cwtch \/ Batterij en stel Gebruik in op 'Geoptimaliseerd'",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Optioneel: Vraag Android om geen geoptimaliseerd energiebeheer te gebruiken voor Cwtch. Dit zal resulteren in een betere stabiliteit ten koste van meer batterijgebruik.",
"descriptionExperiments": "Cwtch-experimenten zijn optionele, Opt-In functies die extra functionaliteit toevoegen aan Cwtch die andere privacyoverwegingen kunnen hebben dan traditionele 1: 1 metadata-resistente chat, bijvoorbeeld groepschat, botintegratie enz.",
"plainProfileDescription": "We raden aan je Cwtch-profielen te beveiligen met een wachtwoord. Als je geen wachtwoord instelt op dit profiel heeft iedereen die toegang heeft tot dit apparaat mogelijk toegang tot informatie over dit profiel, inclusief gevoelige cryptografische sleutels.",
"plainServerDescription": "We raden aan je Cwtch-servers te beveiligen met een wachtwoord. Als je geen wachtwoord instelt op deze server heeft iedereen die toegang heeft tot dit apparaat mogelijk toegang tot informatie over deze server, inclusief gevoelige cryptografische sleutels.",
"descriptionStreamerMode": "Wanneer ingeschakeld, maakt deze optie de app visueel meer privé voor streaming of presentatie door bijvoorbeeld profiel- en contactadressen te verbergen",
"encryptedProfileDescription": "Het versleutelen van een profiel met een wachtwoord beschermt deze tegen andere mensen die dit apparaat kunnen gebruiken. Versleutelde profielen kunnen niet worden ontsleuteld, weergegeven of geopend totdat het juiste wachtwoord is ingevoerd om ze te ontgrendelen.",
"groupInviteSettingsWarning": "Je bent uitgenodigd om lid te worden van een groep! Schakel het Groepschat-experiment in Instellingen in om deze uitnodiging te bekijken.",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Wanneer ingeschakeld, zal deze optie automatisch verbindingen sluiten van Cwtch gebruikers die niet aan je contactlijst zijn toegevoegd.",
"chatHistoryDefault": "Dit gesprek wordt verwijderd wanneer Cwtch wordt gesloten! Berichtgeschiedenis kan per gesprek worden ingeschakeld via het menu Instellingen rechtsboven.",
"encryptedServerDescription": "Het versleutelen van een server met een wachtwoord beschermt deze tegen andere mensen die dit apparaat kunnen gebruiken. Versleutelde servers kunnen niet worden ontsleuteld, weergegeven of geopend totdat het juiste wachtwoord is ingevoerd om ze te ontgrendelen.",
"settingImagePreviewsDescription": "Afbeeldingen en profielfoto's worden automatisch gedownload en voorvertongingen gemaakt. We raden u aan dit experiment niet in te schakelen als je Cwtch gebruikt met niet-vertrouwde contacten.",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Cache de huidige gedownloade Tor-consensus om deze de volgende keer dat Cwtch wordt geopend opnieuw te gebruiken. Hierdoor kan Tor sneller starten. Indien uitgeschakeld, zal Cwtch de gegevens in de cache opschonen bij het opstarten.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "Wanneer bestanden automatisch worden gedownload (bijv. afbeedingen, wanneer voorvertoningen van afbeeldingen zijn ingeschakeld), is een standaardlocatie nodig om de bestanden naar te downloaden.",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Overschrijf de standaard tor-configuratie. Waarschuwing: dit kan gevaarlijk zijn. Zet dit alleen aan als je weet wat je doet.",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Gebruik een zelf ingestelde Tor-serviceconfiguratie (torrc)",
"descriptionACNCircuitInfo": "Uitgebreide informatie over het pad dat het anonieme communicatienetwerk gebruikt om verbinding te maken met dit gesprek.",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Meldingsgedrag voor dit gesprek beheren",
"notificationContentSimpleEvent": "Generieke melding",
"exportProfileTooltip": "Maak een back-up van dit profiel naar een versleuteld bestand. Het versleutelde bestand kan in een andere Cwtch-app worden geïmporteerd.",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Verbindingen van onbekende contacten worden geblokkeerd. Je kunt dit wijzigen in Instellingen",
"messageEnableFileSharing": "Schakel het experiment voor het delen van bestanden in om dit bericht te bekijken.",
"serverAutostartDescription": "Bepaalt of de applicatie de server automatisch start bij het opstarten",
"serverDescriptionDescription": "Je beschrijving van de server alleen voor persoonlijk beheer, zal nooit worden gedeeld",
"membershipDescription": "Hieronder staat een lijst met gebruikers die berichten naar de groep hebben gestuurd. Deze lijst bevat mogelijk niet alle gebruikers die toegang hebben tot de groep.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Bladeren om een andere standaardmap voor gedownloade bestanden te selecteren.",
"fileDownloadUnavailable": "Dit bestand lijkt niet beschikbaar om te downloaden. Het kan zijn dat de verzender downlaoden voor dit bestand heeft uitgeschakeld.",
"errorDownloadDirectoryDoesNotExist": "Bestanden delen kan niet worden ingeschakeld omdat de downloadmap niet is ingesteld of is ingesteld op een map die niet bestaat.",
"settingTheme": "Lichte thema's gebruiken",
"noPasswordWarning": "Het niet gebruiken van een wachtwoord voor dit account betekent dat alle lokaal opgeslagen gegevens niet worden versleuteld",
"savePeerHistoryDescription": "Bepaalt of geschiedenis gekoppeld aan de contactpersoon moet worden verwijderd.",
"dmTooltip": "Klik voor DM",
"debugLog": "Zet console debug logging aan",
"addContactFirst": "Voeg een contact toe of kies een contact om te beginnen met chatten.",
"experimentClickableLinksDescription": "Het klikbare links experiment maakt het mogelijk op URLs te klikken in berichten",
"enableExperimentClickableLinks": "Klikbare links inschakelen",
"displayNameTooltip": "Voer een weergavenaam in",
"tooltipBackToMessageEditing": "Terug naar bericht bewerken",
"editServerTitle": "Server bewerken",
"editProfile": "Bewerk profiel",
"manageKnownServersButton": "Beheer bekende servers",
"manageKnownServersLong": "Beheer bekende servers",
"themeNameVampire": "Vampier",
"sendAnInvitation": "Je hebt een uitnodiging gestuurd voor: ",
"contactSuggestion": "Dit is een contactsuggestie voor: ",
"successfullAddedContact": "Succesvol toegevoegd ",
"saveProfileBtn": "Profiel opslaan",
"deleteProfileBtn": "Verwijder profiel",
"clickableLinksWarning": "Het openen van deze URL zal een toepassing buiten Cwtch opstarten en kan metadata onthullen of anderszins de beveiliging van Cwtch in gevaar brengen. Open alleen URL's van mensen die je vertrouwt. Weet je zeker dat je door wilt gaan?",
"clickableLinkError": "Fout opgetreden bij het openen van URL",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Voor deze functie moet het Groepen experiment zijn ingeschakeld in Instellingen",
"formattingExperiment": "Berichtopmaak",
"successfullyImportedProfile": "Profiel succesvol geïmporteerd: %profile",
"failedToImportProfile": "Fout bij importeren profiel",
"notificationContentContactInfo": "Gespreksinformatie",
"notificationPolicySettingLabel": "Beleid voor meldingen",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Beleid voor gespreksmeldingen",
"notificationContentSettingDescription": "Regelt de inhoud van gespreksmeldingen",
"notificationPolicySettingDescription": "Regelt het standaard meldingsgedrag van de applicatie",
"notificationContentSettingLabel": "Inhoud van meldingen",
"notificationPolicyOptIn": "Opt In",
"torSettingsErrorSettingPort": "Poortnummer moet liggen tussen 1 en 65535",
"storageMigrationModalMessage": "Profielen migreren naar een nieuw opslagformaat. Dit kan een paar minuten duren...",
"settingImagePreviews": "Voorvertoningen van afbeeldingen en profielfoto's",
"settingUIColumnPortrait": "UI-kolommen in portret modus",
"settingUIColumnOptionSame": "Zelfde als portret modus instelling",
"settingUIColumnLandscape": "UI-kolommen in liggende modus",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Verwijder geciteerd bericht.",
"tooltipReplyToThisMessage": "Reageer op dit bericht",
"shutdownCwtchDialog": "Weet je zeker dat je Cwtch wilt afsluiten? Alle verbindingen en de applicatie worden gesloten.",
"malformedMessage": "Misvormd bericht",
"profileDeleteSuccess": "Profiel succesvol verwijderd",
"importProfileTooltip": "Gebruik een versleutelde Cwtch backup om een profiel binnen te halen dat in een andere instantie van Cwtch is aangemaakt.",
"unlockProfileTip": "Maak of ontgrendel een profiel om te beginnen!",
"unlockServerTip": "Maak of ontgrendel een server om te beginnen!",
"createProfileToBegin": "Maak of ontgrendel een profiel om te beginnen",
"addServerFirst": "Je moet een server toevoegen voordat je een groep kunt aanmaken",
"createProfileBtn": "Profiel aanmaken",
"tooltipUnlockProfiles": "Ontgrendel versleutelde profielen door hun wachtwoord in te voeren.",
"addNewItem": "Voeg een nieuw item toe aan de lijst",
"addListItem": "Een nieuw lijstitem toevoegen",
"peerOfflineMessage": "Contact is offline, berichten kunnen nu niet worden afgeleverd",
"acceptGroupInviteLabel": "Wil je de uitnodiging accepteren voor",
"profileOnionLabel": "Stuur dit adres naar contacten waarmee je in contact wilt komen",
"password2Label": "Wachtwoord opnieuw invoeren",
"nickChangeSuccess": "Profielnaam succesvol gewijzigd",
"inviteToGroup": "Je bent uitgenodigd om lid te worden van een groep:",
"messageFormattingDescription": "Rijke tekstopmaak in getoonde berichten inschakelen, bijv. **vetgedrukt** en *cursief*",
"labelACNCircuitInfo": "ACN circuitinfo",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Gebruik zelf ingestelde poort voor controleverbindingen naar de Tor proxy",
"torSettingsCustomControlPort": "Zelf ingestelde control port",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Gebruik een zelf ingestelde poort voor dataverbindingen naar de Tor proxy",
"torSettingsCustomSocksPort": "Zelf ingesltelde SOCKS-poort",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Gebruik een bestaande Tor-service op je systeem of wijzig de parameters van de Cwtch Tor-service",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Geavanceerde Tor-configuratie inschakelen",
"msgAddToAccept": "Voeg dit account toe aan je contacten om dit bestand te accepteren.",
"msgConfirmSend": "Weet je zeker dat je wilt verzenden",
"msgFileTooBig": "Bestanden mogen niet groter zijn dan 10 GB",
"settingDownloadFolder": "Map downloaden",
"importLocalServerSelectText": "Selecteer lokale server",
"importLocalServerLabel": "Lokaal gehoste server importeren",
"verfiyResumeButton": "Verifiëren\/hervatten",
"fileCheckingStatus": "Downloadstatus controleren",
"fileInterrupted": "Onderbroken",
"fileSavedTo": "Opgeslagen in",
"deleteServerSuccess": "Server succesvol verwijderd",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Voer huidige wachtwoord in om deze server te verwijderen",
"settingServersDescription": "Het servers hosten experiment maakt het mogelijk Cwtch-servers te hosten en te beheren",
"settingServers": "Servers hosten",
"enterServerPassword": "Voer wachtwoord in om server te ontgrendelen",
"serversManagerTitleLong": "Servers die je host",
"serverAutostartLabel": "Automatisch starten",
"serverEnabled": "Server ingeschakeld",
"messageFileOffered": "Contact biedt aan om je een bestand te sturen",
"contactGoto": "Ga naar gesprek met %1",
"tooltipOpenSettings": "Open het instellingenpaneel",
"titleManageProfiles": "Cwtch profielen beheren",
"passwordChangeError": "Fout bij wijzigen wachtwoord: opgegeven wachtwoord geweigerd",
"passwordErrorEmpty": "Wachtwoord mag niet leeg zijn",
"peerNotOnline": "Contact is offline. De toepassingen kunnen op dit moment niet worden gebruikt.",
"manageSharedFiles": "Gedeelde bestanden beheren",
"tooltipPreviewFormatting": "Voorbeeld van berichtopmaak bekijken",
"tooltipItalicize": "Cursief",
"okButton": "Oké",
"tooltipBoldText": "Vetgedrukt",
"shareProfileMenuTooltop": "Profiel delen via...",
"tooltipUnpinConversation": "Gesprek bovenaan 'Gesprekken' losmaken",
"tooltipPinConversation": "Gesprek bovenaan 'Gesprekken' vastprikken",
"replyingTo": "Reageren op %1",
"viewReplies": "Reacties op dit bericht bekijken",
"messageNoReplies": "Er zijn geen reacties op dit bericht.",
"stopSharingFile": "Stop delen bestand",
"restartFileShare": "Start delen bestand",
"shuttingDownApp": "Afsluiten...",
"importProfile": "Profiel importeren",
"exportProfile": "Profiel exporteren",
"localeDa": "Deens \/ Dansk",
"localeCy": "Welsh \/ Cymraeg",
"rejected": "Geweigerd!",
"tooltipRejectContactRequest": "Weiger dit contactverzoek",
"tooltipAcceptContactRequest": "Accepteer dit contactverzoek.",
"notificationNewMessageFromGroup": "Nieuw bericht in een groep!",
"notificationNewMessageFromPeer": "Nieuw bericht van een contact!",
"accepted": "Geaccepteerd!",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Weet je zeker dat je dit gesprek wilt verlaten? Alle berichten en attributen worden verwijderd.",
"yesLeave": "Ja, verlaat dit gesprek",
"leaveConversation": "Verlaat dit gesprek",
"titleManageServers": "Servers beheren",
"invalidImportString": "Ongeldige import string",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Voer huidige wachtwoord in om dit profiel te verwijderen.",
"enableGroups": "Groepschat inschakelen",
"networkStatusConnecting": "Verbinding maken met netwerk en contacten...",
"networkStatusAttemptingTor": "Proberen verbinding te maken met het Tor-netwerk",
"networkStatusDisconnected": "Verbinding met internet verbroken, controleer je verbinding",
"viewGroupMembershipTooltip": "Groepslidmaatschap weergeven",
"zoomLabel": "Interface zoom (beïnvloedt vooral de grootte van tekst en knoppen)",
"error0ProfilesLoadedForPassword": "0 profielen geladen met dat wachtwoord",
"enterProfilePassword": "Voer een wachtwoord in om je profielen te bekijken",
"addNewProfileBtn": "Nieuw profiel toevoegen",
"deleteProfileConfirmBtn": "Profiel echt verwijderen",
"deleteConfirmLabel": "Typ VERWIJDEREN om te bevestigen",
"couldNotSendMsgError": "Kan bericht niet verzenden",
"retrievingManifestMessage": "Bestandsinformatie ophalen...",
"streamerModeLabel": "Streamer-\/presentatiemodus",
"archiveConversation": "Archiveer dit gesprek",
"blockedMessageMessage": "Dit bericht is van een profiel dat je hebt geblokkeerd.",
"placeholderEnterMessage": "Type een bericht...",
"deleteProfileSuccess": "Profiel succesvol verwijderd",
"sendInvite": "Een contact- of groepsuitnodiging verzenden",
"sendMessage": "Bericht versturen",
"resetTor": "Resetten",
"tooltipAddContact": "Een nieuw contact of gesprek toevoegen",
"contactAlreadyExists": "Contact bestaat al",
"conversationSettings": "Gespreksinstellingen",
"settingFileSharing": "Bestanden delen",
"messageFileSent": "Je hebt een bestand verzonden",
"tooltipCode": "Code \/ Monospace",
"tooltipStrikethrough": "Doorhalen",
"tooltipSuperscript": "Superscript",
"tooltipSubscript": "Subscript",
"localeNl": "Nederlands \/ Dutch",
"pendingLabel": "In afwachting",
"builddate": "Gebouwd op: %2",
"versionTor": "Versie %1 met tor %2",
"blockUnknownLabel": "Blokkeer onbekende contacten",
"versionBuilddate": "Versie: %1 Gebouwd op: %2",
"defaultProfileName": "Alice",
"update": "Update",
"viewServerInfo": "Serverinfo",
"serverNotSynced": "Nieuwe berichten synchroniseren (dit kan even duren)...",
"serverConnectivityDisconnected": "Server verbinding verbroken",
"pasteAddressToAddContact": "Plak hier een cwtch adres, uitnodiging of sleutelbundel om een nieuw gesprek toe te voegen",
"todoPlaceholder": "Todo...",
"experimentsEnabled": "Experimenten inschakelen",
"settingInterfaceZoom": "Zoomniveau",
"yourDisplayName": "Jouw weergavenaam",
"profileName": "Weergavenaam",
"addProfileTitle": "Nieuw profiel toevoegen",
"editProfileTitle": "Bewerk profiel",
"copiedToClipboardNotification": "Gekopieerd naar klembord",
"puzzleGameBtn": "Puzzelspel",
"bulletinsBtn": "Bulletins",
"addListItemBtn": "Item toevoegen",
"searchList": "Zoeklijst",
"postNewBulletinLabel": "Nieuw bulletin plaatsen",
"newBulletinLabel": "Nieuw bulletin",
"joinGroupTab": "Lid worden van een groep",
"joinGroup": "Lid worden van groep",
"settingsGroupExperiments": "Experimenten",
"settingsGroupAppearance": "Uiterlijk",
"settingGroupBehaviour": "Gedrag",
"torSettingsEnableCache": "Cache Tor-consensus",
"serverTotalMessagesLabel": "Totaal aantal berichten",
"serverMetricsLabel": "Serverstatistieken",
"manageKnownServersShort": "Servers",
"newMessagesLabel": "Nieuwe berichten",
"localeRU": "Russisch \/ Русский",
"copyServerKeys": "Sleutels kopiëren",
"shutdownCwtchAction": "Cwtch afsluiten",
"shutdownCwtchTooltip": "Cwtch afsluiten",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Cwtch afsluiten?",
"serverSynced": "Gesynchroniseerd",
"defaultGroupName": "Geweldige groep",
"shareMenuQRCode": "Toon QR-code",
"localeTr": "Turks \/ Türk",
"localeEl": "Grieks \/ Ελληνικά",
"localeNo": "Noors \/ Norsk",
"localeLb": "Luxemburgs \/ Lëtzebuergesch",
"localeRo": "Roemeens \/ Română",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Nieuw bericht van %1",
"newMessageNotificationSimple": "Nieuw bericht",
"notificationPolicyMute": "Dempen",
"labelTorNetwork": "Tor netwerk",
"btnSendFile": "Bestand versturen",
"loadingCwtch": "Cwtch laden...",
"themeColorLabel": "Kleurenthema",
"themeNameNeon2": "Neon2",
"themeNameNeon1": "Neon1",
"themeNameMidnight": "Middernacht",
"themeNameMermaid": "Zeemeermin",
"themeNamePumpkin": "Pompoen",
"themeNameGhost": "Geest",
"themeNameWitch": "Heks",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"serverConnectionsLabel": "Verbinding",
"copyAddress": "Adres kopiëren",
"saveServerButton": "Server opslaan",
"serverEnabledDescription": "Start of stop de server",
"serverDescriptionLabel": "Server beschrijving",
"serverAddress": "Server adres",
"titleManageProfilesShort": "Profielen",
"tooltipSendFile": "Verstuur bestand",
"labelFilesize": "Grootte",
"labelFilename": "Bestandsnaam",
"openFolderButton": "Open map",
"torNetworkStatus": "Tor netwerk status",
"localeDe": "Duits \/ Deutsch",
"localePt": "Portugees \/ Portuguesa",
"localeFr": "Frans \/ Français",
"localeEn": "Engels \/ English",
"unlock": "Ontgrendelen",
"radioNoPassword": "Onversleuteld (Geen wachtwoord)",
"newProfile": "Nieuw profiel",
"inviteToGroupLabel": "Uitnodigen voor groep",
"newGroupBtn": "Nieuwe groep aanmaken",
"createGroupBtn": "Aanmaken",
"createGroupTitle": "Groep aanmaken",
"unblockBtn": "Contact deblokkeren",
"cancel": "Annuleren",
"serversManagerTitleShort": "Servers",
"showMessageButton": "Toon bericht",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Dubbel (1:4)",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Dubbel (1:2)",
"settingUIColumnSingle": "Enkel",
"localePl": "Pools \/ Polski",
"tooltipHidePassword": "Verberg wachtwoord",
"tooltipShowPassword": "Toon wachtwoord",
"torStatus": "Tor status",
"torVersion": "Tor versie",
"newPassword": "Nieuw wachtwoord",
"titleManageContacts": "Gesprekken",
"localeIt": "Italiaans \/ taliano",
"localeEs": "Spaans \/ Español",
"newConnectionPaneTitle": "Nieuwe verbinding",
"networkStatusOnline": "Online",
"loadingTor": "Tor laden...",
"smallTextLabel": "Klein",
"largeTextLabel": "Groot",
"settingLanguage": "Taal",
"yourServers": "Jouw servers",
"yourProfiles": "Jouw profielen",
"password": "Wachtwoord",
"passwordErrorMatch": "Wachtwoorden komen niet overeen",
"clickableLinksCopy": "Kopieer URL",
"clickableLinkOpen": "Open URL",
"addServerTooltip": "Nieuwe server toevoegen",
"addServerTitle": "Server toevoegen",
"importLocalServerButton": "Importeer %1",
"headingReplies": "Reacties",
"fieldDescriptionLabel": "Beschrijving",
"enableExperimentQRCode": "QR-codes",
"downloadFileButton": "Download",
"deleteConfirmText": "VERWIJDER",
"deleteBtn": "Verwijderen",
"cwtchSettingsTitle": "Cwtch instellingen",
"conversationNotificationPolicyNever": "Nooit",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Standaard",
"addContactConfirm": "Contact %1 toevoegen",
"addContact": "Contact toevoegen",
"version": "Versie %1",
"themeDark": "Donker",
"themeLight": "Licht",
"currentPasswordLabel": "Huidig wachtwoord",
"password1Label": "Wachtwoord",
"radioUsePassword": "Wachtwoord",
"savePeerHistory": "Geschiedenis opslaan",
"dontSavePeerHistory": "Geschiedenis verwijderen",
"displayNameLabel": "Weergavenaam",
"rejectGroupBtn": "Weigeren",
"acceptGroupBtn": "Accepteren",
"copyBtn": "Kopieer",
"peerBlockedMessage": "Contact is geblokkeerd",
"blockBtn": "Blokkeer contact",
"saveBtn": "Opslaan",
"addressLabel": "Adres",
"listsBtn": "Lijsten",
"chatBtn": "Chat",
"inviteBtn": "Uitnodigen",
"groupNameLabel": "Groepsnaam",
"serverConnectivityConnected": "Server verbonden",
"serverInfo": "Server informatie",
"titlePlaceholder": "titel...",
"createGroup": "Groep aanmaken",
"createGroupTab": "Nieuwe groep",
"peerAddress": "Adres",
"peerName": "Naam",
"blocked": "Geblokkeerd",
"search": "Zoeken...",
"serverLabel": "Server",
"invitationLabel": "Uitnodiging",
"addPeer": "Contact toevoegen",
"groupAddr": "Adres",
"server": "Server",
"invitation": "Uitnodiging",
"addPeerTab": "Contact toevoegen"
}