cwtch-ui/lib/l10n/intl_sv.arb

421 lines
27 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{
"@@locale": "sv",
"@@last_modified": "2024-02-12T08:05:24+01:00",
"settingsExperimentsShowPerformanceDescription": "Display an overlay graph of render time.",
"settingsExperimentsShowPerformanceTitle": "Show Performance Overlay",
"settingsImportThemeButton": "Import Theme",
"settingsImportThemeDescription": "Select theme directory to import for use in Cwtch",
"settingsImportThemeTitle": "Import Theme",
"settingsThemeErrorInvalid": "Error: Could not import $themeName, theme.yml missing, not a theme directory",
"settingThemeOverwriteQuestion": "Theme $themeName already exists, confirm overwrite?",
"settingThemeOverwriteConfirm": "Confirm",
"settingsThemeImagesDescription": "Enable display of images from themes",
"settingsThemeImages": "Theme Images",
"settingsGroupAbout": "About",
"localeUzbek": "Uzbek \/ Oʻzbekcha",
"profileOfflineAtStart": "Appear Offline at Startup",
"now": "Now",
"xSecondsAgo": "$seconds seconds ago",
"xMinutesAgo": "$minutes minutes ago",
"xHoursAgo": "$hours hours ago",
"xDaysAgo": "$days days ago",
"profileAllowUnknownContacts": "Allow Unknown Contacts",
"profileBlockUnknownContacts": "Block Unknown Contacts",
"profileDisableProfile": "Disable Profile",
"profileEnableProfile": "Enable Profile",
"profileAppearOnline": "Appear Online",
"contactDisconnect": "Disconnect from Contact (if you do not have Appear Offline set this contact may still be able to reestablish a connection to you)",
"profileAppearOfflineDescription": "By default, when Cwtch profile is enabled it automatically attempts to connect to know contacts, and allows inbound connections. This settings disables those actions and allows you to choose, manually, which contacts to connect to.",
"profileAppearOffline": "Appear Offline",
"deleteServerConfirmBtn": "Bekräfta borttagning av servern",
"cannotDeleteServerIfActiveGroups": "There are active groups associated with this Cwtch Server. Please delete them prior to deleting this Cwtch Server entry.",
"groupsOnThisServerLabel": "Grupper jag är med i på den här servern",
"serverinfoNoGroupInfo": "There are no groups associated with this Cwtch Server.",
"preserveHistorySettingDescription": "By default, Cwtch will purge conversation history when Cwtch is shutdown. If this setting is enabled, Cwtch will preserve the conversation history of peer conversations.",
"defaultPreserveHistorySetting": "Preserve Conversation History",
"localeUk": "Ukrainska \/ українською",
"profileEnabledDescription": "Aktivera eller inaktivera profilen",
"localeSw": "Swahili \/ Kiswahili",
"createGroupTitle": "Skapa grupp",
"serverLabel": "Server",
"defaultGroupName": "Fantastisk grupp",
"createGroupBtn": "Skapa",
"profileOnionLabel": "Skicka den här adressen till personer du vill ansluta till",
"addPeerTab": "Lägg till en kontakt",
"createGroupTab": "Skapa en grupp",
"joinGroupTab": "Gå med i en grupp",
"peerAddress": "Adress",
"peerName": "Namn",
"server": "Server",
"invitation": "Inbjudan",
"groupAddr": "Adress",
"addPeer": "Lägg till kontakt",
"createGroup": "Skapa grupp",
"joinGroup": "Gå med i grupp",
"newBulletinLabel": "Ny rapport",
"postNewBulletinLabel": "Lägg upp ny rapport",
"titlePlaceholder": "titel...",
"pasteAddressToAddContact": "Klistra in en cwtch-adress, inbjudan eller nyckelpaket här för att lägga till en ny konversation",
"blocked": "Blockerad",
"search": "Sök...",
"invitationLabel": "Inbjudan",
"serverInfo": "Server info",
"serverConnectivityConnected": "Server ansluten",
"serverConnectivityDisconnected": "Server frånkopplad",
"serverSynced": "Synkroniserad",
"serverNotSynced": "Synkroniserar nya meddelanden (det kan ta lite tid)...",
"viewServerInfo": "Server info",
"groupNameLabel": "Gruppens namn",
"saveBtn": "Spara",
"inviteToGroupLabel": "Bjud in till grupp",
"inviteBtn": "Bjud in",
"deleteBtn": "Ta bort",
"update": "Uppdatera",
"searchList": "Söklista",
"peerNotOnline": "Kontakten är offline. Program kan inte användas just nu.",
"addListItemBtn": "Lägg till",
"membershipDescription": "Nedan finns en lista över användare som har skickat meddelanden till gruppen. Den kanske inte innehåller alla användare som har åtkomst till gruppen dock.",
"dmTooltip": "Klicka för DM",
"couldNotSendMsgError": "Det gick inte att skicka detta meddelande",
"acknowledgedLabel": "Bekräftad",
"pendingLabel": "Väntar",
"peerBlockedMessage": "Kontakten är blockerad",
"peerOfflineMessage": "Kontakten är offline, meddelanden kan inte levereras just nu",
"copyBtn": "Kopiera",
"newGroupBtn": "Skapa ny grupp",
"acceptGroupInviteLabel": "Vill du acceptera inbjudan till",
"acceptGroupBtn": "Acceptera",
"rejectGroupBtn": "Avvisa",
"chatBtn": "Chatt",
"bulletinsBtn": "Rapporter",
"listsBtn": "Listor",
"puzzleGameBtn": "Pussel",
"addressLabel": "Adress",
"copiedToClipboardNotification": "Kopierat till urklipp",
"displayNameLabel": "Visningsnamn",
"blockBtn": "Blockera kontakt",
"savePeerHistory": "Spara historik",
"savePeerHistoryDescription": "Avgör om historik som är kopplad till kontakten ska tas bort.",
"dontSavePeerHistory": "Rensa historik",
"unblockBtn": "Avblockera kontakt",
"editProfileTitle": "Redigera profil",
"addProfileTitle": "Lägg till en ny profil",
"profileName": "Visningsnamn",
"defaultProfileName": "Alice",
"newProfile": "Ny profil",
"editProfile": "Redigera profil",
"radioUsePassword": "Lösenord",
"radioNoPassword": "Okrypterad (inget lösenord)",
"noPasswordWarning": "Att inte använda ett lösenord på detta konto innebär att all data som lagras lokalt är okrypterat",
"yourDisplayName": "Ditt visningsnamn",
"currentPasswordLabel": "Nuvarande lösenord",
"password1Label": "Lösenord",
"password2Label": "Ange lösenordet på nytt",
"passwordErrorEmpty": "Lösenordet kan inte vara tomt",
"createProfileBtn": "Skapa profil",
"saveProfileBtn": "Spara profil",
"passwordErrorMatch": "Lösenorden matchar inte",
"passwordChangeError": "Fel vid ändring av lösenord: Det angivna lösenordet avvisades",
"deleteProfileBtn": "Ta bort profil",
"deleteConfirmLabel": "Skriv DELETE för att bekräfta",
"deleteProfileConfirmBtn": "Ta bort profilen",
"deleteConfirmText": "TA BORT",
"addNewProfileBtn": "Lägg till en ny profil",
"enterProfilePassword": "Ange ett lösenord för att se dina profiler",
"password": "Lösenord",
"error0ProfilesLoadedForPassword": "0 profiler laddade med det lösenordet",
"yourProfiles": "Dina profiler",
"yourServers": "Dina servrar",
"unlock": "Lås upp",
"cwtchSettingsTitle": "Cwtch-inställningar",
"versionBuilddate": "Version: %1 Byggd: %2",
"zoomLabel": "Gränssnittszoom (påverkar främst storleken på text och knappar)",
"blockUnknownLabel": "Blockera okända kontakter",
"settingLanguage": "Språk",
"localeEn": "Engelska \/ English",
"localeFr": "Franska \/ Français",
"localePt": "Portugisiska \/ Portuguesa",
"localeDe": "Tyska \/ Deutsch",
"settingInterfaceZoom": "Zoomnivå",
"largeTextLabel": "Stor",
"settingTheme": "Använd ljusa teman",
"themeLight": "Ljust",
"themeDark": "Mörkt",
"experimentsEnabled": "Aktivera experimentella funktioner",
"versionTor": "Version %1 med tor %2",
"version": "Version %1",
"builddate": "Byggt: %2",
"defaultScalingText": "Teckensnittsskalning",
"smallTextLabel": "Liten",
"loadingTor": "Laddar tor...",
"viewGroupMembershipTooltip": "Visa gruppmedlemskap",
"networkStatusDisconnected": "Frånkopplad från internet, kontrollera din anslutning",
"networkStatusAttemptingTor": "Försöker ansluta till Tor-nätverket",
"networkStatusConnecting": "Ansluter till nätverk och kontakter...",
"networkStatusOnline": "Uppkopplad",
"newConnectionPaneTitle": "Ny anslutning",
"addListItem": "Lägg till ett nytt listobjekt",
"addNewItem": "Lägg till ett nytt objekt i listan",
"todoPlaceholder": "Att göra...",
"localeEs": "Spanska \/ Español",
"localeIt": "Italienska \/ Italiano",
"enableGroups": "Aktivera gruppchatt",
"enterCurrentPasswordForDelete": "Ange aktuellt lösenord för att ta bort den här profilen.",
"conversationSettings": "Konversationsinställningar",
"invalidImportString": "Ogiltig importsträng",
"contactAlreadyExists": "Kontakten finns redan",
"tooltipOpenSettings": "Öppna inställningsfönstret",
"tooltipAddContact": "Lägg till en ny kontakt eller konversation",
"titleManageContacts": "Konversationer",
"tooltipUnlockProfiles": "Lås upp krypterade profiler genom att ange deras lösenord.",
"titleManageProfiles": "Hantera Cwtch-profiler",
"descriptionExperiments": "Cwtch experimentella funktioner är frivilliga. De utökar funktionaliteten av Cwtch med t.ex. gruppchatt eller integration av botar vilket försämrar säkerhet och integritet jämfört med traditionell 1:1 metadataresistent chatt.",
"descriptionExperimentsGroups": "Grupper tillåter Cwtch att ansluta till opålitlig serverinfrastruktur för att möjliggöra kommunikation med mer än en kontakt.",
"descriptionBlockUnknownConnections": "Om det här alternativet är aktiverat stängs automatiskt anslutningar från Cwtch-användare som inte finns i din kontaktlista.",
"successfullAddedContact": "Har lagts till ",
"titleManageServers": "Hantera servrar",
"inviteToGroup": "Du har blivit inbjuden att gå med i en grupp:",
"leaveConversation": "Lämna denna konversation",
"reallyLeaveThisGroupPrompt": "Är du säker på att du vill lämna den här konversationen? Alla meddelanden och attribut kommer att raderas.",
"yesLeave": "Ja, lämna denna konversation",
"newPassword": "Nytt lösenord",
"chatHistoryDefault": "Den här konversationen kommer att raderas när Cwtch stängs! Meddelandehistorik kan aktiveras per konversation via menyn Inställningar uppe till höger.",
"accepted": "Accepterad!",
"rejected": "Avvisad!",
"contactSuggestion": "Detta är ett kontaktförslag för:",
"sendAnInvitation": "Du skickade en inbjudan till:",
"torStatus": "Tor-status",
"torVersion": "Tor-version",
"resetTor": "Återställ",
"cancel": "Avbryt",
"sendMessage": "Skicka meddelande",
"sendInvite": "Skicka en kontakt- eller gruppinbjudan",
"deleteProfileSuccess": "Profilen har tagits bort",
"addServerFirst": "Du måste lägga till en server innan du kan skapa en grupp",
"nickChangeSuccess": "Profilens smeknamn har ändrats",
"createProfileToBegin": "Skapa eller lås upp en profil för att börja",
"addContactFirst": "Lägg till eller välj en kontakt för att börja chatta.",
"torNetworkStatus": "Tor nätverksstatus",
"debugLog": "Aktivera debug-logg",
"profileDeleteSuccess": "Profilen har tagits bort",
"malformedMessage": "Felaktigt meddelande",
"shutdownCwtchTooltip": "Stäng ner Cwtch",
"shutdownCwtchDialog": "Är du säker på att du vill stänga ner Cwtch? Detta kommer att stänga alla anslutningar och avsluta programmet.",
"shutdownCwtchAction": "Stäng ner Cwtch",
"shutdownCwtchDialogTitle": "Stänga ner Cwtch?",
"groupInviteSettingsWarning": "Du har blivit inbjuden att gå med i en grupp! Aktivera gruppchatt i Inställningar för att se denna inbjudan.",
"tooltipShowPassword": "Visa lösenord",
"tooltipHidePassword": "Dölj lösenordet",
"notificationNewMessageFromPeer": "Nytt meddelande från en kontakt!",
"notificationNewMessageFromGroup": "Nytt meddelande i en grupp!",
"tooltipAcceptContactRequest": "Acceptera kontaktförfrågan.",
"tooltipReplyToThisMessage": "Svara på meddelande",
"tooltipRejectContactRequest": "Neka kontaktförfrågan",
"tooltipRemoveThisQuotedMessage": "Ta bort citerat meddelande.",
"localePl": "Polska \/ Polski",
"settingUIColumnPortrait": "UI-kolumner i stående läge",
"settingUIColumnOptionSame": "Samma som stående läge",
"settingUIColumnLandscape": "UI-kolumner i liggande läge",
"settingUIColumnSingle": "Enkel",
"settingUIColumnDouble12Ratio": "Dubbel (1:2)",
"settingUIColumnDouble14Ratio": "Dubbel (1:4)",
"contactGoto": "Gå till konversation med %1",
"addContact": "Lägg till kontakt",
"addContactConfirm": "Lägg till kontakt %1",
"encryptedProfileDescription": "Genom att kryptera en profil med ett lösenord skyddas den från andra personer som också kan använda den här enheten. Krypterade profiler kan inte dekrypteras, visas eller nås förrän rätt lösenord har angetts för att låsa upp dem.",
"plainProfileDescription": "Vi rekommenderar att du skyddar dina Cwtch-profiler med ett lösenord. Om du inte anger ett lösenord för den här profilen kan alla som har åtkomst till den här enheten komma åt information om den här profilen, inklusive kontakter, meddelanden och känsliga kryptografiska nycklar.",
"placeholderEnterMessage": "Skriv ett meddelande...",
"blockedMessageMessage": "Det här meddelandet kommer från en profil som du har blockerat.",
"showMessageButton": "Visa meddelande",
"blockUnknownConnectionsEnabledDescription": "Anslutningar från okända kontakter blockeras. Du kan ändra detta i Inställningar",
"archiveConversation": "Arkivera denna konversation",
"streamerModeLabel": "Streaming\/presentationsläge",
"descriptionStreamerMode": "Aktivera för att dölja privat information (exempelvis profil och kontaktadresser) vilket kan vara lämpligt vid streaming eller presentation.",
"retrievingManifestMessage": "Hämtar filinformation...",
"openFolderButton": "Öppna mapp",
"downloadFileButton": "Ladda ner",
"labelFilename": "Filnamn",
"labelFilesize": "Storlek",
"messageEnableFileSharing": "Aktivera fildelning för att kunna se meddelandet.",
"messageFileSent": "Du skickade en fil",
"messageFileOffered": "Kontakten försöker skicka en fil till dig",
"tooltipSendFile": "Skicka fil",
"settingFileSharing": "Fildelning",
"descriptionFileSharing": "Fildelning gör att du kan skicka och ta emot filer från Cwtch-kontakter och grupper. Observera att om du delar en fil med en grupp kommer medlemmarna i den gruppen behöva ansluta direkt till dig med Cwtch för att kunna ladda ner filen.",
"titleManageProfilesShort": "Profiler",
"addServerTitle": "Lägg till server",
"editServerTitle": "Redigera server",
"serverAddress": "Serveradress",
"serverDescriptionLabel": "Serverbeskrivning",
"serverDescriptionDescription": "Din beskrivning av servern. Endast synligt för dig, kommer aldrig att delas",
"serverEnabled": "Server startad",
"serverEnabledDescription": "Starta eller stoppa servern",
"serverAutostartLabel": "Autostart",
"serverAutostartDescription": "Styr om programmet automatiskt startar servern vid start",
"saveServerButton": "Spara server",
"serversManagerTitleLong": "Servrar du är värd för",
"serversManagerTitleShort": "Servrar",
"addServerTooltip": "Lägg till server",
"unlockServerTip": "Skapa eller lås upp en server för att börja!",
"unlockProfileTip": "Skapa eller lås upp en profil för att börja!",
"enterServerPassword": "Ange lösenord för att låsa upp servern",
"settingServers": "Server-värd",
"settingServersDescription": "Server-värd gör det möjligt att vara värd för och hantera Cwtch-servrar",
"copyAddress": "Kopiera adress",
"enterCurrentPasswordForDeleteServer": "Ange lösenord för att radera den här servern",
"deleteServerSuccess": "Servern har tagits bort",
"plainServerDescription": "Vi rekommenderar att du skyddar dina Cwtch-servrar med ett lösenord. Om du inte anger ett lösenord på den här servern kan alla som har åtkomst till den här enheten komma åt information om den här servern, inklusive känsliga kryptografiska nycklar.",
"encryptedServerDescription": "Genom att kryptera en server med ett lösenord skyddas den från andra personer som också kan använda den här enheten. Krypterade servrar kan inte dekrypteras, visas eller nås förrän rätt lösenord har angetts för att låsa upp dem.",
"fileSavedTo": "Sparad till",
"fileInterrupted": "Avbruten",
"fileCheckingStatus": "Kontrollera status för nedladdning",
"verfiyResumeButton": "Verifiera\/återuppta",
"copyServerKeys": "Kopiera nycklar",
"localeRU": "Ryska \/ Русский",
"newMessagesLabel": "Nya meddelanden",
"importLocalServerLabel": "Importera en lokal server",
"importLocalServerSelectText": "Välj lokal server",
"importLocalServerButton": "Importera %1",
"fieldDescriptionLabel": "Beskrivning",
"manageKnownServersButton": "Hantera kända servrar",
"displayNameTooltip": "Ange ett visningsnamn",
"manageKnownServersLong": "Hantera kända servrar",
"manageKnownServersShort": "Servrar",
"serverMetricsLabel": "Serverinfo",
"serverTotalMessagesLabel": "Antal meddelanden",
"serverConnectionsLabel": "Anslutningar",
"enableExperimentClickableLinks": "Aktivera klickbara länkar",
"experimentClickableLinksDescription": "Med klickbara länkar aktiverat kan du klicka på webbadresser som delas i meddelanden",
"settingImagePreviews": "Förhandsgranskningar av bilder och profilbilder",
"settingImagePreviewsDescription": "Bilder och profilbilder kommer att laddas ner och förhandsgranskas automatiskt. Vi rekommenderar att du inte aktiverar detta om du använder Cwtch med opålitliga kontakter.",
"settingDownloadFolder": "Hämtade filer",
"themeNameCwtch": "Cwtch",
"themeNameWitch": "Häxa",
"themeNameVampire": "Vampyr",
"themeNameGhost": "Spöke",
"themeNamePumpkin": "Pumpa",
"themeNameMermaid": "Sjöjungfru",
"themeNameMidnight": "Midnatt",
"themeNameNeon1": "Neon1",
"themeNameNeon2": "Neon2",
"themeColorLabel": "Färgtema",
"loadingCwtch": "Laddar Cwtch...",
"storageMigrationModalMessage": "Migrerar profiler till nytt lagringsformat. Detta kan ta några minuter...",
"msgFileTooBig": "Filstorleken får inte överstiga 10 GB",
"msgConfirmSend": "Är du säker på att du vill skicka",
"btnSendFile": "Skicka fil",
"msgAddToAccept": "Lägg till det här kontot i dina kontakter för att acceptera den här filen.",
"torSettingsEnabledAdvanced": "Aktivera avancerad Tor-konfiguration",
"torSettingsEnabledAdvancedDescription": "Använd en befintlig Tor-tjänst på ditt system, eller ändra parametrarna för Cwtch Tor-tjänst",
"torSettingsCustomSocksPort": "Anpassad SOCKS-port",
"torSettingsCustomSocksPortDescription": "Använd en anpassad port för dataanslutningar till Tor-proxyn",
"torSettingsCustomControlPort": "Anpassad kontrollport",
"torSettingsCustomControlPortDescription": "Använd en anpassad port för kontrollanslutningar till Tor-proxyn",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfiguration": "Använd en anpassad konfiguration av Tor (torrc)",
"torSettingsUseCustomTorServiceConfigurastionDescription": "Åsidosätt standard-konfigurationen för Tor. Varning: Detta kan vara farligt. Använd bara om du vet vad du gör.",
"torSettingsErrorSettingPort": "Portnumret måste vara mellan 1 och 65535",
"fileSharingSettingsDownloadFolderDescription": "När filer laddas ned automatiskt (t.ex. bildfiler, när förhandsgranskning är aktiverat) behövs en standardplats att ladda ner filerna till.",
"fileSharingSettingsDownloadFolderTooltip": "Bläddra för att välja en annan standardmapp för nedladdade filer.",
"descriptionACNCircuitInfo": "Detaljerad information om den väg som det anonyma kommunikationsnätverket använder för att ansluta till den här konversationen.",
"labelACNCircuitInfo": "Info om ACN-vägen",
"labelTorNetwork": "Tor-nätverket",
"torSettingsEnableCache": "Lagra konsensus i cache",
"torSettingsEnabledCacheDescription": "Lagra nedladdad Tor-konsensus i cache för att återanvända nästa gång Cwtch öppnas. Detta gör att Tor kan starta snabbare. Om detta är inaktiverat kommer Cwtch rensa cache vid uppstart.",
"tooltipSelectACustomProfileImage": "Välj en anpassad profilbild",
"notificationPolicyOptIn": "Välj",
"notificationPolicyMute": "Tysta",
"conversationNotificationPolicyOptIn": "Välj",
"notificationPolicyDefaultAll": "Återställ standard",
"conversationNotificationPolicyDefault": "Standard",
"conversationNotificationPolicyNever": "Aldrig",
"notificationPolicySettingLabel": "Aviseringspolicy",
"notificationContentSettingLabel": "Aviseringsinnehåll",
"notificationPolicySettingDescription": "Styr programmets standardaviseringsbeteende",
"notificationContentSettingDescription": "Styr innehållet i konversationsaviseringar",
"settingGroupBehaviour": "Beteende",
"settingsGroupAppearance": "Utseende",
"settingsGroupExperiments": "Experiment",
"conversationNotificationPolicySettingLabel": "Policy för konversationsaviseringar",
"conversationNotificationPolicySettingDescription": "Ändra aviseringar för den här konversationen",
"notificationContentSimpleEvent": "Enkel händelse",
"notificationContentContactInfo": "Info om konversation",
"newMessageNotificationSimple": "Nytt meddelande",
"newMessageNotificationConversationInfo": "Nytt meddelande från %1",
"localeRo": "Rumänska \/ Română",
"localeLb": "Luxemburgiska \/ Lëtzebuergesch",
"localeNo": "Norska \/ Norsk",
"localeEl": "Grekiska \/ Ελληνικά",
"localeCy": "Walesiska \/ Cymraeg",
"localeDa": "Danska \/ Dansk",
"exportProfile": "Exportera profil",
"exportProfileTooltip": "Säkerhetskopiera den här profilen till en krypterad fil. Den krypterade filen kan importeras till en annan Cwtch-app.",
"importProfileTooltip": "Använd en krypterad Cwtch-säkerhetskopia för att importera en profil skapad i en annan instans av Cwtch.",
"importProfile": "Importera profil",
"failedToImportProfile": "Fel vid import av profil",
"successfullyImportedProfile": "Profilen har importerats: %profile",
"shuttingDownApp": "Stänger ner...",
"clickableLinksWarning": "Om du öppnar den här webbadressen startar en applikation utanför Cwtch som kan avslöja metadata eller på annat sätt äventyra säkerheten för Cwtch. Öppna bara webbadresser från personer du litar på. Är du säker på att du vill fortsätta?",
"clickableLinkOpen": "Öppna URL",
"clickableLinksCopy": "Kopiera URL",
"clickableLinkError": "Fel uppstod vid försök att öppna URL",
"formattingExperiment": "Meddelandeformatering",
"messageFormattingDescription": "Aktivera RTF-formatering i visade meddelanden, t.ex. **fet** och *kursiv*",
"thisFeatureRequiresGroupExpermientsToBeEnabled": "Den här funktionen kräver att Grupper är aktiverat i Inställningar.",
"settingAndroidPowerExemption": "Undanta Android batterioptimering",
"settingAndroidPowerExemptionDescription": "Valfritt: Begär att Android ska undanta Cwtch från optimerad energihantering. Detta kommer att leda till bättre stabilitet till priset av större batterianvändning.",
"settingsAndroidPowerReenablePopup": "Det går inte att aktivera batterioptimering från Cwtch. Gå till Android \/ Inställningar \/ Appar \/ Cwtch \/ Batteri och välj \"Optimerad\"",
"okButton": "OK",
"tooltipBoldText": "Fet",
"tooltipBackToMessageEditing": "Tillbaka till meddelanderedigering",
"tooltipItalicize": "Kursiv",
"tooltipSuperscript": "Upphöjd",
"tooltipSubscript": "Nedsänkt",
"tooltipStrikethrough": "Överstruket",
"tooltipCode": "Kod \/ Monospace",
"tooltipPreviewFormatting": "Förhandsgranska meddelandeformatering",
"manageSharedFiles": "Hantera delade filer",
"stopSharingFile": "Sluta dela fil",
"restartFileShare": "Dela fil",
"viewReplies": "Visa svar på detta meddelande",
"headingReplies": "Svar",
"messageNoReplies": "Det finns inga svar på detta meddelande.",
"fileDownloadUnavailable": "Den här filen verkar inte vara tillgänglig för nedladdning. Avsändaren kan ha inaktiverat nedladdningar för den här filen.",
"replyingTo": "Svarar %1",
"tooltipPinConversation": "Fäst konversationen högst upp i \"Konversationer\".",
"tooltipUnpinConversation": "Ta bort konversationen från toppen av \"Konversationer\"",
"localeTr": "Turkiska \/ Türk",
"errorDownloadDirectoryDoesNotExist": "Fildelning kan inte aktiveras eftersom nedladdningsmappen inte har ställts in eller är inställd på en mapp som inte finns.",
"acquiringTicketsFromServer": "Utför Antispam-test",
"acquiredTicketsFromServer": "Antispam-testet slutfört",
"shareProfileMenuTooltop": "Dela profil via...",
"shareMenuQRCode": "Visa QR-kod",
"enableExperimentQRCode": "QR-koder",
"experimentQRCodeDescription": "QR-kodstöd tillåter delning av data (som profilidentitet) med QR-koder",
"localeNl": "Nederländska \/ Dutch",
"localePtBr": "Brasiliansk portugisiska \/ Português do Brasil",
"profileAutostartLabel": "Starta automatiskt",
"profileEnabled": "Aktivera",
"profileAutostartDescription": "Styr om profilen ska startas automatiskt vid programstart",
"localeSk": "Slovakiska \/ Slovák",
"localeKo": "Koreanska \/ 한국어",
"blodeuweddExperimentEnable": "Blodeuwedd-assistenten",
"blodeuweddDescription": "Blodeuwedd-assistenten lägger till nya funktioner till Cwtch, såsom sammanfattning av koversationer och meddelandeöversättning. Allt via en språkmodell som körs i datorn.",
"blodeuweddNotSupported": "Denna version av Cwtch har kompilerats utan stöd för Blodeuwedd-assistenten.",
"blodeuweddPath": "Katalogen där Blodeuwedd finns på din dator.",
"blodeuweddSummarize": "Sammanfatta konversation",
"blodeuweddTranslate": "Översätt meddelande",
"blodeuweddWarning": "Blodeuwedd använder en lokal språkmodell och en uppsättning små hjälpmodeller för att driva dess funktionalitet. Dessa tekniker är ofta mycket effektiva, de är inte felfria.\n\nÄven om vi har vidtagit åtgärder för att minimera risken, finns det fortfarande en möjlighet att data från Blodeuwedd kan vara felaktigt, missvisande och\/eller stötande.\n\nPå grund av det kräver Blodeuwedd nedladdning av två ytterligare komponenter separat från Cwtch, Blodeuwedd Model (eller annan kompatibel modell) och Blodeuwedd Runner.\n\nLäs på https:\/\/docs.cwtch.im\/docs\/settings\/experiments\/blodeuwedd för mer information om hur du skaffar dessa komponenter och konfigurerar dem.",
"blodeuweddProcessing": "Blodeuwedd arbetar...",
"availabilityStatusAvailable": "Tillgänglig",
"availabilityStatusAway": "Borta",
"availabilityStatusBusy": "Upptagen",
"availabilityStatusTooltip": "Ange tillgänglighetsstatus",
"profileInfoHint": "Lägg till lite offentlig information om dig själv här, t.ex. blogg, webbplatser, kortfattad biografi.",
"profileInfoHint2": "Du kan lägga till upp till 3 fält.",
"profileInfoHint3": "Kontakter kommer att kunna se denna information under konversationsinställningar",
"retryConnection": "Försök igen",
"retryConnectionTooltip": "Cwtch försöker ansluta till noder regelbundet, men du kan be Cwtch att försöka tidigare genom att trycka på den här knappen.",
"localeSv": "Svenska \/ Svenska",
"localeJa": "Japanska \/ 日本語",
"fontScalingDescription": "Justera den relativa skalningsfaktorn för teckensnitt som tillämpas på text och widgets."
}