Главна грана

master

Гране

Branch Name
addcontactbugfix

Ажурирано пре 10 месеци

140
0
#209 Спојено
autoblock

Ажурирано пре 11 месеци

184
0
#183 Спојено
autoblocking

Ажурирано пре 3 месеци

30
0
#271 Спојено
bigmerge

Ажурирано пре 1 година

211
0
#163 Спојено
bugfix

Ажурирано пре 1 година

244
0
#146 Спојено
bugfix-1

Ажурирано пре 1 година

301
0
#95 Спојено
buildbot

Ажурирано пре 1 година

316
1
clifix

Ажурирано пре 1 година

292
0
#108 Спојено
common_fields

Ажурирано пре 10 месеци

171
0
#194 Спојено
configmap

Ажурирано пре 1 година

285
0
#123 Спојено
constructed

Ажурирано пре 1 година

270
1
contact-level-attributes

Ажурирано пре 1 година

236
0
#150 Спојено
cwtchutil

Ажурирано пре 1 година

253
0
#144 Спојено
deps

Ажурирано пре 3 месеци

39
0
#269 Спојено
detports

Ажурирано пре 1 година

267
1
#137 Затворено
detports2

Ажурирано пре 1 година

263
0
#139 Спојено
drone

Ажурирано пре 1 година

318
0
#80 Затворено
ebf

Ажурирано пре 7 месеци

99
0
#240 Спојено
ebf2019011512

Ажурирано пре 10 месеци

174
0
#188 Спојено
ebf201901221109

Ажурирано пре 10 месеци

163
0
#196 Спојено
ebf201901281158

Ажурирано пре 10 месеци

159
0
#199 Спојено
ebf201902021718

Ажурирано пре 10 месеци

151
0
#203 Спојено
ebf201902111339

Ажурирано пре 10 месеци

129
0
#216 Спојено
ebf201903251154

Ажурирано пре 8 месеци

103
0
#238 Спојено
event_times

Ажурирано пре 10 месеци

172
0
#189 Спојено
eventmanager

Ажурирано пре 11 месеци

186
0
#180 Затворено
export-fix

Ажурирано пре 1 година

277
0
#129 Спојено
full_block

Ажурирано пре 10 месеци

165
0
#195 Спојено
group-attributes

Ажурирано пре 1 година

228
0
#156 Спојено
group-map-fix

Ажурирано пре 10 месеци

133
0
#212 Спојено
groupimportfix

Ажурирано пре 10 месеци

122
0
#221 Спојено
groupinvitefix

Ажурирано пре 10 месеци

131
0
#215 Спојено
handlers

Ажурирано пре 1 година

239
0
#149 Спојено
identity

Ажурирано пре 1 година

278
1
#130 Затворено
ineffassign

Ажурирано пре 10 месеци

159
0
#200 Спојено
initial_message

Ажурирано пре 1 година

285
0
#124 Спојено
merging

Ажурирано пре 1 година

201
0
#167 Спојено
module

Ажурирано пре 11 месеци

180
0
#184 Спојено
movelisten

Ажурирано пре 1 година

199
0
#169 Спојено
mxlength

Ажурирано пре 1 година

193
0
#172 Спојено
nit

Ажурирано пре 1 година

260
0
#140 Спојено
p2ptimeline

Ажурирано пре 1 година

218
0
#159 Спојено
peerdata

Ажурирано пре 1 година

274
0
#131 Спојено
peersend

Ажурирано пре 9 месеци

115
0
#223 Спојено
plugin

Ажурирано пре 1 месец

13
0
#283 Спојено
postalpha

Ажурирано пре 9 месеци

105
0
#235 Спојено
profile-password

Ажурирано пре 1 година

347
7
#63 Спојено
profile-password-2

Ажурирано пре 1 година

372
0
profilefix

Ажурирано пре 10 месеци

148
0
#207 Спојено
profiles

Ажурирано пре 1 година

290
2
protocolengine

Ажурирано пре 11 месеци

184
1
#181 Спојено
retry

Ажурирано пре 3 месеци

28
0
#272 Спојено
ricochet1.0.1

Ажурирано пре 10 месеци

157
0
#201 Спојено
server-check

Ажурирано пре 1 година

293
1
#110 Затворено
servercheck

Ажурирано пре 1 година

219
0
#161 Спојено
sorting

Ажурирано пре 1 година

187
0
#176 Спојено
storage-refactor

Ажурирано пре 1 година

274
1
storagebugfix

Ажурирано пре 10 месеци

141
0
#208 Спојено
storagerefactor

Ажурирано пре 1 година

235
0
#151 Спојено
tapir-1.8

Ажурирано пре 4 месеци

40
0
#268 Спојено
tapir-peer

Ажурирано пре 4 месеци

42
0
#267 Спојено
testfix

Ажурирано пре 5 месеци

78
0
#252 Спојено
thefuture

Ажурирано пре 1 година

273
0
#133 Спојено
tor

Ажурирано пре 1 година

321
0
#81 Спојено
tor-manager

Ажурирано пре 1 година

363
0
#55 Спојено
update-libricochet

Ажурирано пре 10 месеци

164
0
#198 Спојено
update_group_checks

Ажурирано пре 10 месеци

176
0
#187 Спојено
waitfaster

Ажурирано пре 1 година

259
0
blocking-thread-safe

Ажурирано пре 1 година

386
0
#31 Спојено
export

Ажурирано пре 1 година

382
0
#39 Спојено
integ_test_fix

Ажурирано пре 1 година

382
0
#36 Спојено